1999 - 2004

Vragen voor de Minister-president en minister van Financiën, Begroting, Buitenlands beleid en Europese aangelegenheden, Patrick Dewael

11 dec 2002

Actuele Vraag over de plaats van het confederalisme in de nota van de minister-president betreffende volgende stappen in de staatshervorming,

20 jun 2002

Vraag om uitleg over de stand van zaken in verband met de uitvoering van Lambermont

06 nov 2001

Vraag om uitleg over de betrokkenheid van de Vlaamse regering bij de federale "sociale rondetafelconferentie"

24 okt 2001

Actuele Vraag over het samenwerkingsakkoord over de NMBS tussen de federale overheid en de gewesten

04 jul 2001

Actuele Vraag over de reactie op het advies van de Vlaamse regering betreffende het investeringsplan van de NMBS

13 jun 2001

Vraag om uitleg over de uitlatingen van de Kamervoorzitter met betrekking tot de relatie tussen Vlaanderen en Nederland en de stand van de Vlaams-Nederlandse betrekkingen in het algemeen

28 mrt 2001

Actuele Vraag over de positie van de Brusselse Vlamingen in het Lambermont-bis-akkoord

07 feb 2001

Actuele Vraag over een eventuele heronderhandeling van Lambermont-bis

24 nov 2000

Schriftelijke Vraag over de initiatieven voor het Europees jaar van de talen

04 sep 2000

Schriftelijke Vraag over de kleurennota

Vragen voor Minister van Binnenlandse aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport, Johan Sauwens

26 apr 2000

Actuele Vraag over de stand van zaken betreffende de door de minister gevraagde interministeriële conferentie Binnenlandse Aangelegenheden

06 okt 1999

Schriftelijke Vraag over het vakantiegeld van de Vlaamse ambtenaren

Vragen voor Minister van binnenlandse aangelegenheden, ambtenarenzaken, en buitenlands beleid, Paul Van Gremberghen

28 okt 2017

Aan de minister van binnenlandse aangelegenheden, ambtenarenzaken en buitenlands beleid,

23 mrt 2004

Vraag om uitleg over het niet in aanmerking komen van het Museum aan de Stroom te Antwerpen voor subsidiëring uit het Stadsvernieuwingsfonds

18 dec 2001

Schriftelijke Vraag over het spelen van de 'Vlaamse Leeuw' tijdens officiële plechtigheden in de Vlaamse Gemeenschap

14 nov 2001

Schriftelijke Vraag over de cumul bij de aanstelling van een OCMW-ontvanger als bijzonder rekenplichtige in de politiezone.

Vragen voor Minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse aangelegenheden, Bert Anciaux

04 sep 2001

Schriftelijke Vraag over de brandveiligheidskeuring in circussen

13 jun 2000

Actuele Vraag over de recente uitspraken van de minister inzake de financiering van de sociale zekerheid en de erkenning van het territorialiteitsbeginsel

14 okt 1999

Schriftelijke Vraag over het Nederlands in het bedrijfsleven

Vragen voor Minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting, Jaak Gabriëls

20 nov 2002

Actuele Vraag over de heronderhandeling van het samenwerkingsakkoord i.v.m. het Agentschap voor Buitenlandse Handel

Vragen voor Minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, Dirk Van Mechelen

05 jan 2004

Vraag om uitleg over een beleid ruimtelijke ordening met twee snelheden.

20 nov 2003

Vraag om uitleg over de mogelijke inplanting van een 'train-wash' door de NMBS in parkgebied te Ekeren

01 jul 2003

Vraag om uitleg over het PPS-project voor de in tunneling van de Krijgsbaan aan de regionale luchthaven van Antwerpen

23 jan 2003

Vraag om uitleg over de verklaringen van de Heer Dusauchoit op 26 december 2002 tijdens het programma café Terminus van Radio 1

04 okt 2002

Schriftelijke Vraag over het afleveren van een vergunning voor het inplanten van een station voor autokeuring op het industrieterrein van Malle.

10 mei 2000

Actuele Vraag over de tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse haven

Vragen voor Minister van Leefmilieu en Landbouw, Vera Dua

28 okt 2017

Vraag om uitleg over de toekomst van het Natuureducatief Centrum 'De Vroente'

03 apr 2003

Vraag om uitleg over de bezwaren tegen fietspaden door natuurgebieden.

21 jun 2002

Vraag om uitleg omtrent de toekomst van de ISVAG-verbrandingsoven

22 jan 2002

Schriftelijke Vraag over de sanering van de grond aan de Juul Moretuslei

20 sep 2001

Vraag om uitleg over de onduidelijkheden in het Vlaams landbouwbeleid.

20 sep 1999

Schriftelijke Vraag over de werking van de schadecommissie grondwaterwinning

Vragen voor Minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, Jef Tavernier

22 apr 2004

Vraag om uitleg over de landbouwgronden van de kolonie van Merksplas

13 apr 2004

Vraag om uitleg over het eisen van ontbossingsvergoedingen bij de verkaveling van oude tuinen en parken

Vragen voor minister van Mobiliteit, Openbare werken en Energie, Gilbert Bossuyt

29 apr 2004

Vraag om uitleg over de verkeerstellingen

29 apr 2004

Vraag om uitleg over het Kanaal Dessel-Schoten

30 mrt 2004

Vraag om uitleg over de minder-hindermaatregelen voor de werken aan de Antwerpse Ring, meer specifiek over de bereikbaarheid van het Sportpaleis en de parkeermogelijkheden in de omgeving.

16 mrt 2004

Vraag om uitleg over de beveiliging van havengebieden tegen terrorisme

03 mrt 2004

Vraag om uitleg over het beleidsplan voor recreatie op en langs de Vlaamse waterwegen

13 feb 2004

Schriftelijke Vraag over het eurovignet voor ambulante handelaars

11 feb 2004

Actuele Vraag over de problemen met de Antwerpse mobiliteitsdossiers en de relatie tot de NMBS

05 feb 2004

Vraag om uitleg over het Vlaams beleid ter bestrijding van de files

12 nov 2003

Vraag om uitleg over een verbindingsweg tussen de N171 expresweg en de N1 (Mechelsesteenweg)

04 nov 2003

Vraag om uitleg over de proefprojecten voor leerlingenvervoer

04 nov 2003

Vraag om uitleg over de noodzaak van een MER voor de heraanleg van de Leien en andere Antwerpse infrastructuurprojecten

21 okt 2003

Vraag om uitleg over de toestand van het Albertkanaal

07 okt 2003

Vraag om uitleg over het investeringsplan van de NMBS en de gevolgen voor Vlaanderen

01 jul 2003

Vraag om uitleg over de spoorweginvesteringen in Vlaanderen

01 jul 2003

Vraag om uitleg over het nieuwe Duitse tolsysteem voor vrachtwagens van meer dan 12 ton.

24 jun 2003

Vraag om uitleg over de procedure voor de verdere verdieping van de Westerschelde

24 jun 2003

Vraag om uitleg over de organisatie van het leerlingenvervoer door De Lijn

27 mei 2003

Vraag om uitleg over de langetermijnvisie voor de Vlaamse Zeehavens

27 mei 2003

Actuele Vraag over de verdere verdieping van de Westerschelde

Vragen voor minister van Mobiliteit, Openbare werken en Energie, Stevaert

28 okt 2017

Vraag om uitleg over het afblazen door de NMBS van het investeringsplan voor de spoorwegen

28 okt 2017

Actuele Vraag over het samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en de federale overheid betreffende het NMBS-investeringsplan.

13 feb 2003

Vraag om uitleg over de bezwaren tegen fietspaden door natuurgebieden.

17 okt 2002

Vraag om uitleg over de Antwerpse Ring en de verschillende plannen

15 okt 2002

Vraag om uitleg over de onduidelijkheden m.b.t. het tracé voor de 4e Scheldeoeververbinding te Antwerpen

19 sep 2002

Vraag om uitleg over de implementatie van het nieuwe KB over de verhoogde inrichtingen op de openbare weg

23 jul 2002

Schriftelijke Vraag over de juiste inhoud van de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 over de toekomst van de regionale luchthavens Deurne en Oostende

03 jul 2002

Vraag om uitleg over de streefbeeldstudie voor de A12 ten noorden van Antwerpen

18 jun 2002

Vraag om uitleg over de mogelijke inplanting van een windmolenpark in het Schelde-Estuarium (Vlakte van de Raan)

21 mei 2002

Schriftelijke Vraag over een nachtbus van De Lijn in de Antwerpse Noorderkempen

07 mei 2002

Schriftelijke Vraag over het fileprobleem aan de Scheldebrug Bornem-Temse

24 apr 2002

Vraag om uitleg over de kostprijs van het leerlingenvervoer

19 feb 2002

Vraag om uitleg over de heronderhandelingen met Nederland over de IJzeren Rijn en de Scheldeproblematiek

31 jan 2002

Vraag om uitleg over het memorandum van Kallo met Nederland

23 jan 2002

Schriftelijke Vraag over de wildgroei van onkruid naast het wandelpad aan de Schelde, op linkeroever.

22 jan 2002

Vraag om uitleg over het beschikken van een stationssleepboot

22 jan 2002

Schriftelijke Vraag over de sanering van de grond aan de Juul Moretuslei

22 jan 2002

Vraag om uitleg over de problemen met de onteigeningen voor de aanleg van fietspaden langs gewestwegen

07 nov 2001

Vraag om uitleg over de uitdieping van de Westerschelde.

23 okt 2001

Vraag om uitleg over de verkeerssituatie aan het noordelijk gedeelte van de A12

23 okt 2001

Vraag om uitleg over de uitdieping van de vaargeul naar de haven van Zeebrugge

13 sep 2001

Vraag om uitleg over de aanleg van fietspaden langs gewestwegen.

28 jun 2001

Vraag om uitleg over het Vlaams Mobiliteitsplan en het rekeningrijden.

27 apr 2001

Schriftelijke Vraag over de nieuwe beheerder bij de regionale luchthavens

27 apr 2001

Schriftelijke Vraag over het aantal passagiers, de investeringskredieten en het statuut van de brandweerlieden bij de regionale luchthavens

27 apr 2001

Schriftelijke Vraag over het beheersplan van de regionale luchthavens

21 mrt 2001

Vraag om uitleg over de sociale onrust bij de loodsdiensten in de Antwerpse haven

15 mrt 2001

Vraag om uitleg over de aanwerving van een gewestelijke havencommissaris

29 nov 2000

Actuele Vraag over de uitlatingen van de minister-president inzake het havenbeleid

06 jul 2000

Schriftelijke Vraag over Mobiliteitsconvenants - Antwerpen

24 mei 2000

Actuele Vraag over de financiering van de mobiliteitsinvesteringen in en rond Antwerpen

11 mei 2000

Schriftelijke Vraag over de heraanleg van de N111 te Stabroek

11 mei 2000

Schriftelijke Vraag over de herstelling van de geluidsmuur aan de Boudewijnsnelweg te Borgerhout

04 mei 2000

Vraag om uitleg over de plannen voor de aanleg van een rotonde op de E313 ter hoogte van het Q8-servicestation

30 mrt 2000

Vraag om uitleg over de op- en afrit in de richting Nederland op de A12 te Stabroek

30 mrt 2000

Vraag om uitleg over de verlenging van Tramlijn 3 te Merksem (Antwerpen)

30 mrt 2000

Vraag om uitleg over de optimalisering van de Antwerpse Ring

24 mrt 2000

Schriftelijke Vraag over schadevergoedingen bij fout uitgevoerde wegenwerken

24 mrt 2000

Schriftelijke Vraag over de herstelling aan de Netebrug in Walem

24 feb 2000

Vraag om uitleg over het protest van elf burgemeesters uit de Noorderkempen tegen de formulering van de brief waarin het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers aangekondigd wordt

09 feb 2000

Schriftelijke Vraag over de verhoging van de bruggen op het Albertkanaal.

09 feb 2000

Schriftelijke Vraag over de "zwarte punten" in de arrondissementen Antwerpen-Mechelen-Turnhout

23 dec 1999

Vraag om uitleg over de beschadiging van de Netebrug te Walem en de gevolgen voor het uitzonderlijk transport

28 okt 1999

Vraag om uitleg over het eindrapport over de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven

14 sep 1999

Schriftelijke Vraag over de geplande renovatiewerken aan de Antwerpse ring

Vragen voor Minister van Onderwijs en Vorming, Marleen Vanderpoorten

01 mrt 2004

Schriftelijke vraag over een vergissing bij de dienst studietoelagen

14 mei 2002

Schriftelijke Vraag over de discriminatie van de werkaanbiedingen in de VUB voor "native english-speaking"

15 apr 2002

Actuele Vraag over het gebruik van Engelstalige termen bij de Bologna-verklaring

25 feb 2002

Schriftelijke Vraag over de Raad van het Pluralistisch Onderwijs

24 nov 2000

Schriftelijke vraag over de Regentenopleiding - Weddeschaal lector

18 apr 2000

Schriftelijke Vraag over de subsidiëring van levensbeschouwelijke instellingen

16 dec 1999

Schriftelijke Vraag over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

Vragen voor Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen, Mieke Vogels

07 jan 2003

Vraag om uitleg omtrent de inplanting van een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdzorg te Ekeren

15 mrt 2002

Schriftelijke Vraag over het nieuwe besluit tot de individuele materiële bijstand

21 feb 2001

Actuele Vraag over de onderhandelingen van de minister met federaal minister van Vervoer Durant met betrekking tot de spoorweginvesteringen

05 jan 2001

Schriftelijke Vraag over de invoering van de Euro en de problemen voor visueel gehandicapten

05 apr 2000

Schriftelijke Vraag over Levensbeschouwelijke begeleiding migranten - Subsidiëring

Vragen voor Minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Renaat Landuyt

06 aug 2002

Schriftelijke Vraag over de vzw Kinitos

Vragen voor Minister voor Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Adelheid Byttebier

22 apr 2004

Vraag om uitleg over het subsidiereglement voor de diensten voor aangepast vervoer

Vragen voor minister-president Bart Somers

10 mrt 2004

Actuele Vraag over het akkoord inzake de verdeling van de Kyoto-inspanningen tussen de gewesten en de federale staat