CD&V

Julie Hendrickx stelt biografie van haar tante Jeanne Devos voor

"Voor mij is het belangrijkste dat huisarbeidsters hun eigenwaarde herontdekt hebben."

17 mei gespreksavond in Schilde: (Ver)bouwen voor het klimaat

Minister Koen Van Den Heuvel over duurzaam (ver)bouwen, klimaat gerichte investeringen, Woonbonus enz...

In de kijker

Toespraakje bij de start van "Toeren langs Essense boeren"

Op 17 september 2022 ging het project "Toeren langs Essense boeren" van start". De provincie subsidieerde dit.

Inleidend woordje bij de vernissage van de tentoonstelling van de werken van Christel De Buyser op 15 september 2022 in Nieuwenrode

Van 15 september tot 2 oktober 2022 exposeert Christel De Buyser in Gemeenschapscentrum de Oude Pastorie in Nieuwenrode (Kapellen op den Bos). 

Twee Essense kandidaten, Brigitte en Steff verkiesbaar op 26 mei.

Zin om te helpen en te ondersteunen tijdens de campagne? Laat het ons weten!

Drukbezochte nieuwjaarsreceptie CD&V Essen

Aan het begin van de avond konden tevens alle CD&V-leden stemmen tijdens driejaarlijkse voorzittersverkiezingen. 

Nieuw provinciebestuur presenteert ambitieus bestuursakkoord

N-VA en CD&V-gedeputeerden stellen provincieraad en bestuursakkoord voor

Verkiezingsthriller in Essen

Gaston Van Tichelt blijft met 1690 stemmen burgemeester in Essen

Beleefbaar groen in ieders buurt

"ook in Edegem, niet ver van mijn kleuterschool"

Antwerpen sterk vertegenwoordigd op provincieraadslijst CD&V

Uittredende provincieraadsleden Koen De Cock en Patrick Janssen staan samen met Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer op provincieraadslijst CD&V

Wendy Weckhuysen op tweede plaats Antwerpse provincieraadslijst

Schepen uit Rumst staat samen met andere kandidaten uit Rupelstreek en Zuidrand op provincieraadslijst CD&V

Daan De Veuster op vierde plaats Antwerpse provincieraadslijst

Schepen uit Brecht staat samen met andere kandidaten uit Voor- en Noorderkempen op provincieraadslijst CD&V

Katrien Schryvers en Orry Van de Wauwer duwen Antwerpse provincieraadslijst

Vlaams parlementsleden ondersteunen provincieraadslijst

Met CD&V Essen de weg op voor een propere wijk

87,25 Euro

Fiets mee met Caluwieltjes

Op weg naar de komende lokale verkiezingen, koppelden we het nuttige aan het aangename met enkele recreatieve fietstochten, onder de naam Caluwieltjes.

We fietsten langs interessante locaties in de streek en onderweg hebben we het over wat de provincie en/of gemeente er zoal doet of zou kunnen doen. 

Helena Caluwé 10° plaats op CD&V lijst stad Antwerpen

"Een leefbaar, ambitieus en veilig Antwerpen, ik wil me engageren voor een stad waarin jong en oud zich goed voelt. "

Knelpunten voor de hinderpremie worden aangepakt

An Christiaens: “Ondernemers die hun zaak willen open willen houden moeten daarbij zo goed en eenvoudig mogelijk worden ondersteund. Daar zorgt de hinderpremie voor en ik hoop dat met deze aanpassingen de ondernemers nog meer de weg vinden.”

De weg vooruit naar een samenleving waar iedereen mee is

Administratieve vereenvoudiging en steunmaatregelen voor zelfstandigen en KMO's

“De enige ondernemers die zich met bergen papier zouden moeten bezighouden zijn de uitbaters van een papierwinkel”, aldus Brigitte Grouwels

CD&V pakt discriminatie grensarbeiders aan

Belgische grensarbeiders zijn personen die in België wonen, maar toch een job uitoefenen in een ander land. Door deze unieke situatie lopen ze vaak bepaalde voordelen mis die arbeiders op Belgisch grondgebied wél hebben.

Rondje WIJ MAKEN PROVINCIE

Binnenkort staan er voor de Vlaamse provincies een reeks ingrijpende veranderingen op stapel, die voelbaar zullen zijn tot in de kleinste gemeente. Het gaat dan niet alleen om de samenstelling van de deputatie en de provincieraad, maar ook over een aantal belangrijke beleidsdomeinen.

Ludwig niet in de pers

De voorbije dagen werd gedeputeerde Ludwig Caluwé door enkele mensen aangesproken over de berichtgeving over de dagvaarding van de voormalige raad van bestuur van Optima. Verschillende media namen daarin ook zijn naam op.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/09/29/spaarders-dagvaarden-voormalige-raad-van-bestuur-optima/

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170929_03102493

CD&V organiseert Mobiliteitsbeurs voor Edegem en buurgemeenten

Op zaterdag 14 oktober heeft CD&V een beurs over de mobiliteit in de zuidrand georganiseerd. De bedoeling was om na te gaan waar er op dit ogenblik knelpunten zijn m.b.t. de mobiliteit te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer en met de wagen.

Aan verschillende tafels konden de bezoekers in overleg gaan met CD&V-ers uit Kontich, Waarloos, Edegem, Mortsel en Hove. Daarnaast zijn er spreekbeurten geweest van Dirk de Kort, Vlaams parlementslid, over de basismobiliteit in de zuidrand, en van Ludwig Caluwé, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, over de fietsostrades.

Afscheid van ere-burgemeester van Edegem Jan van de Kerkhof

Op 25 september werd in Edegem afscheid genomen van Jan van den Kerkhof in een volle Basiliek. In de kerk werd zijn grote familie gesteund door de vele Edegemnaars die een laatste hulde wilden betuigen. De CD&V fractie was present en er waren tal van leden en oud-leden van allerlei verenigingen, onder andere de Sint-Sebastiaansgilde en de Koninklijke Nationale Strijdersbond waarvan Jan voorzitter geweest is. Het schepencollege en de leden van de gemeenteraad waren aanwezig, evenals personeelsleden van de gemeente.

Feest mee met Bellens en Caluwé

16u30 Ontvangst met receptie
17u30 BBQ-buffet
inclusief 3 stukken vlees of vegetarisch alternatief
(extra stukken kunnen ter plaatse worden gekocht)
19u30 Justitieminister Koen Geens over CD&V en het regeringswerk
20u15 Dessertenbuffet

Muziek

Les Types

Nieuw in de provincieraad!

Eerste schepen van Brecht Daan De Veuster heeft opnieuw de eed afgelegd als provincieraadslid. Hij volgt er partijgenoot Tine Muyshondt op, die ontslag nam maar wel politiek actief blijft in Ranst. Daarmee keert Daan De Veuster terug in de provincieraad, waar hij ook van 2006 tot 2012 deel van uitmaakte.

In de provincieraad is hij lid van de raadscommissie financiën en logistiek, en cultuur.

Namens de provincie wordt hij afgevaardigd in de raad van bestuur van Igean Dienstverlening. Ook wordt hij opnieuw bestuurder bij Toerisme Provincie Antwerpen.

Personen met een handicap kunnen groene zorg inkopen

Mensen met een beperking kunnen hun persoonsvolgende financiering voortaan ook gebruiken voor groene zorg, het ministerieel besluit van CD&V Vlaams minister Jo Vandeurzen daarover is ondertekend. Werken met dieren of helpen op een landbouwbedrijf biedt mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding en een gezonde werkomgeving. Zij vinden er enkele keren per week ook een uitlaatklep buiten hun thuis of de voorziening waar zij verblijven.

Mystery shopping voortaan juridisch mogelijk

De wetgeving maakt ‘mystery shopping’ voortaan juridisch mogelijk. Het wetsontwerp daarover is met unanimiteit goedgekeurd. Dat maakt Vicepremier en Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters bekend. “Dat betekent dat controleagenten zich mogen voordoen als consumenten, om zo de naleving van de wet na te gaan,” aldus de Minister van Consumentenzaken.

Europees Parlement wil oneerlijke handelspraktijken aan banden leggen

Het Europees Parlement vraagt dat de Europese Commissie wetgevende maatregelen treft om oneerlijke handelspraktijken in de voedingsindustrie aan te pakken. In een intitiatiefrapport dat 8 juni is aangenomen pleit het EP voor het promoten van eerlijke handelspraktijken doorheen de voedselvoorzieningsketen. Ook moeten boeren genoeg juridische middelen hebben om zich te verzetten tegen misbruiken.

Ondersteunend en stimulerend beleid voor de sierteeltsector

Onlangs bezocht de Commissie Landbouw van het Vlaams parlement de Floraliën in Gent. De Floraliën is telkens een hoogtepunt voor onze Vlaamse sierteeltsector, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer, voorzitter van de commissie Landbouw. Ook deze sector ontsnapt niet aan de economisch laagconjunctuur en moet de gevolgen dragen van de lage prijzen die de consument slechts wil betalen en van het wegvallen van bepaalde afzetmarkten. De Tijd (van 22 april) liet enkele siertelers aan het woord.

Landbouwraad: ‘Geef boeren meer inspraak’

In de marge van de Europese landbouwraad betoogden op woensdag 14 maart Vlaamse en Waalse landbouworganisaties in Brussel. De boeren eisen een coherent landbouwbeleid en een degelijk inkomen. Dat laatste is meteen het belangrijkste agendapunt van de Landbouwraad: hoe een deftig inkomen garanderen in het post-quota tijdperk waarin het marktstabiliserend beleid van de EU is weggevallen.

Themadag: ‘Wonen en zorg in 2020 -nog betaalbaar! -wie betaalt wat?’

CD&V organiseert donderdag 24 maart een themadag rond 'Wonen en Zorg in 2020.

Senioren en beleidsmakers zijn welkom in GC Kadens, Achter d'Hoven in Wuustwezel van 9.30 tot 15 u.

Vlaamse regering staat open voor integratie landbouwsector in KMO-portefeuille

Vlaamse bedrijven kunnen zich onderscheiden van de buitenlandse door meer in te zetten op innovatie en goed opgeleide werknemers. Om bedrijven te stimuleren hierop in te zetten, voorziet de Vlaamse Regering subsidies via o.m. de KMO-portefeuille. Het merendeel van onze land- en tuinbouwbedrijven kan hier tot op vandaag echter geen gebruik van maken. CD&V Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer kaartte het probleem aan bij minister Muyters en kreeg een positieve reactie.