Is er leven na de politiek?

"Ik neem afscheid als gedeputeerde, maar laat het provinciebestuur niet los. Ik blijf de volgende jaren actief als provincieraadslid en als lid van de Raad van Bestuur van het Havencentrum, van POM Antwerpen en van Stichting Kempens Landschap. Daarnaast ga ik me als grensbewoner bekommeren om een aantal grensaangelegenheden."

verder lezen

Provincie Antwerpen krijgt nieuwe CD&V gedeputeerde voor Landbouw

Kathleen Helsen volgt partijgenoot Ludwig Caluwé op

Fototentoonstelling glastuinbouw anders belicht

Vanaf woensdag 19 januari 2022, foyer provinciehuis Antwerpen

Dankwoord bij het afscheid als gedeputeerde in de Provincieraad

Hooibeekhoeve organiseert webinars voor landbouwers

4J-principe van vruchtwissseling bij mais: juiste teelt, juiste plaats, juiste techniek, juiste opbrengst

De provincie Antwerpen maakt zich klaar voor een leefbare en klimaatveilige toekomst.

Budgetbesprekingen 2022 in teken van Plan Vandaag

Een duurzaam nieuw provinciehuis

Ludwig Caluwé: "Al onze nieuwe gebouwen én totaalrenovatieprojecten voldoen aan hoge duurzaamheidseisen."

 

Onderzoek landbouwinnovatie

"Land- en tuinbouwers worden steeds meer geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en nieuwe technologieën."

CD&V Vlaams parlementslid Bart Dochy bezorgd over agribashing

Bart Dochy start website als meldpunt voor agribashing

 

Provincie maakt eigen personeel warm voor korte keten