Essen & Regio, Voor- en Noorderkempen

15 June 2024

Provincie subsidieert onderzoek herbestemming kerk Essen-Statie

Burgemeester Gaston Van Tichelt: “We zijn blij met deze selectie door Provincie Antwerpen. We mogen er trots op zijn dat we één van de vier nieuwe dossiers zijn waar de provincie ondersteuning biedt. Het onderzoek zal duidelijk moeten maken welke toekomst de kerk in wijk Statie kan hebben: als sociaal trefpunt, locatie voor verenigingen, … We zijn alvast benieuwd naar de resultaten.”

De subsidie valt binnen het Parochiekerkenbeleidsplan, waarin alle kerken in Essen, met uitzondering van die in Essen-Centrum, zijn opgenomen als B-kerken. Voor een B-kerk moet binnen vijf jaar worden onderzocht welke neven- of herbestemming mogelijk is.

De Sint-Antonius van Paduakerk staat bovenaan de lijst voor de Gemeente Essen vanwege de noodzakelijke onderhoudsinvesteringen.

Ronny Frederickx, voorzitter van de kerkfabriek: “De kerk, is naast het station, een gebouw dat karakteristiek is voor de Statiewijk. De architectuur en de locatie in een park maken haar bijzonder. We zoeken graag mee om de gemeenschapsfunctie die ze had met een nieuwe invulling voor een breed publiek te bestendigen.”

Concreet zal er nu een onderzoek plaatsvinden om te bepalen welke rol de kerk kan vervullen binnen de wijk of voor de culturele activiteiten in de gemeente. De uitkomsten van dit onderzoek worden later verder uitgewerkt.