Financiën

De provincie Antwerpen maakt zich klaar voor een leefbare en klimaatveilige toekomst.

Budgetbesprekingen 2022 in teken van Plan Vandaag

Vrijstelling provinciebelasting automatisch door efficiënte gegevensuitwisseling

Voorwaarden en instructies staan vermeld op het aanslagbiljet.

Intro

Door het geleverde budgettaire werk van de voorbije jaren kan de provincie Antwerpen een positief budget voorstellen voor 2018, 2019 en 2020. Geen eenvoudige klus, want door het overhevelen van de bevoegdheden sport, jeugd, cultuur, welzijn en gezondheid konden er 25 miljoen euro uitgaven geschrapt worden, maar de inkomsten verminderden dus met 30 miljoen euro. Het provinciale budget voor 2018 komt daardoor op 231 miljoen euro.

De provincie zet ook in op efficiëntie, zo kan je alle belastingdocumenten digitaal ontvangen zodra je je als gezin of bedrijf registreert.

In de kijker

Toespraakje bij de start van "Toeren langs Essense boeren"

Op 17 september 2022 ging het project "Toeren langs Essense boeren" van start". De provincie subsidieerde dit.

Inleidend woordje bij de vernissage van de tentoonstelling van de werken van Christel De Buyser op 15 september 2022 in Nieuwenrode

Van 15 september tot 2 oktober 2022 exposeert Christel De Buyser in Gemeenschapscentrum de Oude Pastorie in Nieuwenrode (Kapellen op den Bos). 

Provincie Antwerpen stapt mee in digitaal overheidsplatform eBox

Vanaf 2021 aanslagbiljetten voor algemene provinciebelasting digitaal via eBox

Provincie Antwerpen antwoordt met investeringsplan op de COVID-19-crisis

"Door de overschotten van 2019 in 2020 niet uit te geven, kunnen we het jaar toch financieel gezond afsluiten”

Provincieraad past subsidiereglement aan

omwille van de coronacrisis.

Bedrijven krijgen tot 5 oktober de tijd om hun aanslag te voldoen

Provincie Antwerpen verlengt ook voor bedrijven de betaaltermijn voor de provinciebelasting

Provincie Antwerpen verlengt betaaltermijn naar 4 maanden voor provinciebelasting

Ook provincie Antwerpen houdt rekening met wie financieel in de problemen dreigt te komen door de coronacrisis

Provincie Antwerpen onderscheidt door duidelijke keuzes voor meerjarenplan 2020-2025

161 miljoen investeringen de komende zes jaar

Technische fout bij verwerking provinciebelasting voor gezinnen

Provincie verontschuldigt zich voor onterechte herinneringsbrief

Startschot voor sanering én inspraaktraject toekomstige inrichting Kleiputten Terhagen

De provincie wil met een sterk partnerschap werken aan een definitieve oplossing voor de historische vervuiling in de Rupelstreek.

Tot 15 februari registreren via online belastingloket voor aanslagbiljet 2018

Online dienstverlening is efficiënter, goedkoper en beter voor het milieu. Wie zich nu registreert, ontvangt zijn belastingdocumenten in 2018 digitaal.”

Provincieraad buigt zich over budget 2018

Op 5 december startte de Antwerpse provincieraad de budgetbesprekingen in het Bernarduscentrum. Het is de eerste begroting na de afslanking van de provincie tot de grondgebonden bevoegdheden waarbij ze zich zal profileren als streekmotor. Het wegvallen van beleidsdomeinen cultuur, jeugd, sport en welzijn impacteert het budget. De provincie Antwerpen stelt het vanaf 2018 met dertig miljoen euro minder. Toch stelt het Antwerpse provinciebestuur op 5 december een positief budget voor 2018, 2019 en 2020 voor.

Lemmens Winkelinrichting registreert zich als eerste op provinciaal belastingportaal voor bedrijven

De provincie Antwerpen verstuurt als eerste provincie in Vlaanderen alle belastingdocumenten voor bedrijven digitaal. Om de belastingdocumenten vanaf 2018 via e-mail, Zoomit of Doccle te krijgen, moeten ondernemingen zich voor 31 december 2017 aanmelden en registreren op het online belastingportaal. Lemmens Winkelinrichting uit Boechout deed dat deze week als eerste.

Foto: Copyright: Robin Fasseur voor provincie Antwerpen.

BraxHall geen jaar na eerstesteenlegging open

De nieuwe sporthal BraxHall in De Schorre is zondag met een knal en veel confetti officieel in gebruik genomen. De spade ging in pas april 2016 in de grond maar op de sporthal werd al op 1 januari 2017 voor het eerst in gebruik genomen.

De provincie Antwerpen verstuurt als eerste provincie in Vlaanderen de aanslagbiljetten digitaal.

De provincie Antwerpen verstuurt jaarlijks zo’n 660.000 aanslagbiljetten voor gezinnen. Vanaf 2018 heeft iedere inwoner de mogelijkheid om zijn aanslagbiljet digitaal te krijgen. Het enige wat je moet doen, is je registreren voor 31 december 2017 op het online belastingportaal. De provincie Antwerpen is hiermee de eerste provincie binnen Vlaanderen die de aanslagbiljetten voor gezinnen digitaal verstuurt.

Budget 2017: Gezond financieel beleid maakt investeren in de toekomst mogelijk

Woensdag 6 december startte de provincieraad met het debat over het budget van 2017. Dankzij een gezond financieel beleid en de besparingsinspanningen van de voorbije jaren garandeert het budget van 2017 de voortzetting van het provinciaal beleid, noodzakelijke investeringen en zekerheid voor het personeel, de partners en de inwoners van de provincie Antwerpen.

Volgend jaar staan er investeringen ten bedrage van meer dan 94 miljoen euro op het programma. De budgetbesprekingen gaan nog verder op 7, 8 en 13 december.