Financiën

7 December 2016

Budget 2017: Gezond financieel beleid maakt investeren in de toekomst mogelijk

Woensdag 6 december startte de provincieraad met het debat over het budget van 2017. Dankzij een gezond financieel beleid en de besparingsinspanningen van de voorbije jaren garandeert het budget van 2017 de voortzetting van het provinciaal beleid, noodzakelijke investeringen en zekerheid voor het personeel, de partners en de inwoners van de provincie Antwerpen.

Volgend jaar staan er investeringen ten bedrage van meer dan 94 miljoen euro op het programma. De budgetbesprekingen gaan nog verder op 7, 8 en 13 december.

Ludwig gaf toelichting op ATV "besparingen zijn gelukt zonder extra inspanningen te vragen"

Rustig financieel vaarwater in 2017

Het budget 2017 voor de provincie Antwerpen is gebaseerd op het meerjarenplan 2014 – 2019. De voorbije jaren bespaarde de provincie Antwerpen omwille van gedaalde ontvangsten op een zorgzame en intelligente manier, zonder de doelstelling van het bestuur in het gedrang te brengen. Dit betekent dat er in 2017 geen grote verschuivingen gepland zijn, waardoor de beleidsmakers en de provinciale administratie voldoende tijd hebben om de bevoegdheidsoverdracht die gepland is in 2018 voor te bereiden. Voor het budget van 2017 werd een dubbel evenwichtscriterium gerespecteerd. Dit betekent dat het resultaat op kasbasis positief is en in 2019, op het einde van het meerjarenplan, de autofinancieringsmarge positief is. Voortbouwend op het meerjarenplan resulteert dit voor 2017 in een budget waarbij de provincie Antwerpen verder inzet op haar oorspronkelijke doelstellingen en een financieel gezond beleid voert, niet op de kap van haar inwoners en bedrijven, die krijgen waar voor hun geld.

Lees hier de persartikels

Wat staat er zoal op stapel in 2017?

De werken aan campus Rivierenhof van Provinciaal Instituut Sint-Godelieve starten. Na afloop van de werken kunnen 650 leerlingen (220 meer dan nu) er les volgen. In het Provinciaal Groendomein Rivierenhof beginnen de werken aan de nieuwe sportinfrastructuur en wordt net als in De Averegten en het Vrijbroekpark de speeltuin vernieuwd. De sporthal van De Nekker wordt verder gerenoveerd net als de cottage van het Arboretum Kalmthout. In campus Vesta lopen de werken aan de tweede oefenplaat voor brandweer en de nieuwe waterzuivering verder. Na deze werken zal Campus Vesta miljoenen liters water besparen per jaar.

Het studiewerk, de aanleg en de subsidiëring van bovenlokale fietsinfrastructuur zoals de fietsostrades gaat in 2017 onverminderd voort. De provincie bouwt verder aan de fietsbruggen over de Singel aan Berchem station en over de spoorweg in Mortsel en de plannen voor onder meer een fietsverbinding over het kanaal naar Bocholt in Herentals en een fietstunnel onder de R 14 worden uitgevoerd. Zo kunnen duizenden fietsers veilig(er) naar school of werk.

Ook in sectoren als Welzijn en Sociale Economie wordt in 2017 geïnvesteerd. Zo bouwt de provincie het Family Justice Center in Antwerpen verder uit en starten soortgelijke initiatieven op in Turnhout en Mechelen. Er komt een zorginnovatiefonds om de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten in de zorgsector te bevorderen. En vanuit sociale economie wordt gewerkt aan een duurzame toekomst voor de fietspunten.

Eind januari 2017 wijst de provincie 330 000 euro klimaatsubsidies toe aan projecten die samen een jaarlijkse een reductie van 1000 ton broeikasgassen kunnen opleveren. Ook in 2017 neemt de provincie maatregelen tegen wateroverlast. In Balen start de herinrichting van vallei van de Molse Nete en in Zwijndrecht vat de provincie de herprofilering van de Zwaluwbeek aan.

Is het mogelijk om overheidsopdrachten helemaal digitaal te laten verlopen? De provincie Antwerpen zet in 2017 alleszins een flinke stap richting volledige digitalisering. Nieuwe krachten zullen de dienst milieuvergunningen en stedenbouwkundige beroepen versterken ter voorbereiding van de start van de omgevingsvergunning. Deze zal de stedenbouwkundige en milieuvergunning combineren en op termijn de administratieve lasten verminderen.
 

Top 10 investeringen 2017:

Fietsostrades
Scholen provinciaal onderwijs
Renovatie cultuurhuis de Warande
Project Nieuw Provinciehuis
Bouw DIVA
Heritage: onroerend erfgoed
Renovatie sportcentrum Peerdsbos
Renovatie sporthal De Nekker
Waterlopen
Renovatie site Verstrepen De Schorre

 

 

Afslanking provincies pas op 1 januari 2018

Op 9 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de afslanking van de provincies definitief goed. Dit betekent concreet dat provincies niet langer persoonsgebonden dienstverlening op het vlak van cultuur, sport en jeugd mogen aanbieden. De overgang van provinciale personeelsleden naar andere overheden op 1 januari 2018 wordt minutieus en met het grootste respect voor elk individu voorbereid. In 2017 zijn geen bijkomende maatregelen vanuit Vlaanderen gepland en het verlies van de persoonsgebonden materies is pas voor volgend jaar. Dankzij een gezond financieel beleid de voorbije jaren, belet deze transitie de provincie Antwerpen niet om in 2017 te blijven investeren en dat zowel in haar grond- als persoonsgebonden materies.