Twee studiedagen op twee verschillende demonstratievelden

Deze studiedagen kaderen in de projecten LCV, INTERREG FABulous Farmers, INTERREG Leve(n) de Bodem en LEADER Koester de Kempense Koolstof en worden georganiseerd door Hooibeekhoeve

Jonge Europese ministers debatteren over wegwerpplastic in het Havenhuis

Tijdens de Europaweek 20 mei tot 24 mei ontdekken leerlingen Europa en de Antwerpse haven

Proefstation voor de groenteteelt investeert 7,6 miljoen Euro

"Deze investering is van groot belang om innovatie in de Vlaamse groenteteelt verder te ondersteunen"

Workshop klimaatvriendelijke melkveerantsoenen

Zit er potentieel in het beperken van de broeikasgasuitstoot met een aangepast teeltplan?

60 adviseurs GrensInfoPunt krijgen erkenning

“Het vrij verkeer van werknemers is een belangrijke verworvenheid van de Europese Unie."

Samen voor een sterker lokaal landbouwbeleid

Nieuwe landbouwcijfers geven lokale besturen duidelijke kijk op de land- en tuinbouw in hun gemeente

Duurzame markt PUUR LOKAAL in Essen

Kom op zondag 12 mei  tussen 10u en 14u. naar het verkeersvrije Heuvelplein

Vernieuwde Hooibeekhoeve ontvangt zijn bezoekers in stijl

De Hooibeekhoeve in Geel zwaait na een grondige renovatie opnieuw de deuren open voor scholen, verenigingen en alle andere geïnteresseerden

Proef je streek tijdens de Week van de Korte Keten van 4 tot 12 mei

Maak kennis met lokale producenten uit jouw buurt en hun belevingsvolle activiteiten