Essen & Regio, Voor- en Noorderkempen

26 October 2023

Suske en Wiske Museum en Robotland gaan samen

Niet meer bevoegd voor Jeugd en Cultuur werd het voor de Provincie Antwerpen steeds moeilijker om het Suske en Wiske Museum in Kalmthout uit te baten. Daarom gaf de Provincieraad op 28 september 2023 groen licht om over te gaan via een bieding onder gesloten omslag tot verkoop van de Villa Vandersteen minstens aan schattingsprijs, mits de eventuele koper het Suske en Wiske-verhaal zou instandhouden.

Er kwam een geldig bod binnen van Luc Van Thillo, o.m. eigenaar van Robotland in Essen. Het overnamebod wordt gesteund door Studio Vandersteen en Standaard Uitgeverij, wat cruciaal is voor het verdere gebruik van de namen en afbeeldingen van de figuren uit het Suske en Wiske Museum. Ook de erven Vandersteen, die door de provincie geconsulteerd werden in de beoordeling van het bod, geven hun steun.

Ook de gemeente Kalmthout die op de kaart staat als Stripgemeente achter de overname. Burgemeester Lukas Jacobs reageert dan ook tevreden: “Suske en Wiske zijn al vele jaren toeristische uithangborden van Kalmthout en de strips worden nog steeds gemaakt hier, in de Studio Vandersteen in Heide. We zijn dan ook zeer verheugd dat het museum in Kalmthout blijft. Als gemeente zetten we mee onze schouders onder dit verhaal en zullen actief meewerken om het museum een nieuwe toekomst te geven. Zo blijft de band tussen Kalmthout en Suske en Wiske verzekerd.”

Het samengaan van Robotland en het Suske en Wiske Museum geeft unieke synergiemogelijkheden. Of zoals Luc Van Thillo het zelf zegt: “De samenwerking tussen Robotland en het Suske en Wiske Museum moet voor beiden een extra boost betekenen. Het zijn alvast sterke troeven dat ze allebei in dezelfde regio actief zijn en een educatief aanbod ontwikkelen voor dezelfde doelgroepen, met name gezinnen en scholen. De komende maanden zullen we met de expertise die op elke site aanwezig is verder werken aan een nieuw concept, vertrekkend vanuit ieders eigenheid. We zijn ook tevreden dat diverse partners hun zegen geven aan het project.