Financiën

5 July 2019

Technische fout bij verwerking provinciebelasting voor gezinnen

Zo’n 14.000 inwoners van de provincie Antwerpen hebben deze week onterecht een herinneringsbrief ontvangen om hun provinciale belasting voor gezinnen te betalen. Door een technische fout werd hun betaling niet als dusdanig herkend, ook al is die wel degelijk uitgevoerd en door de provincie ook ontvangen. De betrokkenen hoeven niet te reageren. Het provinciebestuur verontschuldigt zich voor het ongemak.

In maart viel bij zo’n 665.000 gezinnen in de provincie Antwerpen het aanslagbiljet voor de jaarlijkse provinciale belasting voor gezinnen in de brievenbus. Wie niet binnen de 2 maanden betaalde, ontving deze week een herinneringsbrief. Het gaat om in totaal 73.000 gezinnen. Uit nazicht blijkt echter dat 14.000 geadresseerden deze herinneringsbrief ten onrechte hebben ontvangen. Zij hadden immers het verschuldigde bedrag al overgemaakt en die overschrijving is ook bij de provincie toegekomen. Maar door een technische fout is die betaling niet herkend door het geautomatiseerde systeem dat zorgt voor de verzending van de herinneringsbrieven. De precieze oorzaak van deze fout wordt nog onderzocht.

De provincie Antwerpen verontschuldigt zich bij de betrokkenen uitdrukkelijk voor dit ongemak.

Wie onterecht een herinneringsbrief heeft ontvangen, hoeft niet te reageren. Alle betalingen worden onderzocht. Wie nog niet betaald heeft, zal later een tweede herinneringsbrief ontvangen. Wanneer alles wel in orde is, volgt er uiteraard geen herinneringsbrief meer.

Wie als gevolg van een onterechte herinneringsbrief reeds voor een tweede keer heeft betaald, zal het bedrag automatisch teruggestort krijgen.

Wie tot slot zijn provinciebelasting nog niet heeft betaald, wordt verzocht om dit zo snel mogelijk te doen.

Wie vragen heeft over zijn betaling, kan die via e-mail verzenden naar belastingen@provincieantwerpen.be of elke werkdag van 9 tot 12 uur bellen naar het telefoonnummer 03 240 53 46.