Financiën

2 February 2021

Vrijstelling provinciebelasting automatisch door efficiënte gegevensuitwisseling

Het provinciaal reglement kent een vrijstelling van de algemene provinciebelasting toe aan inwoners van de provincie Antwerpen die op 1 januari 2021 recht hebben op verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorg of recht hebben op maatschappelijke integratie.

De provincie sluit een overeenkomst met de kruispuntbank van de sociale zekerheid om een lijst te bekomen van personen die potentieel in aanmerking komen voor een vrijstelling van provinciebelasting. Zo kan deze vrijstelling automatisch gebeuren.

Dit houdt in dat er aan deze groep geen aanslagen worden verstuurd. Opgelet: het systeem is echter niet 100 % waterdicht. Wanneer iemand toch door de mazen van het net is geglipt, moet de vrijstelling nog worden bekomen door het tijdig bezorgen van een attest van het ziekenfonds of het O.C.M.W.

Voorwaarden en instructies staan vermeld op het aanslagbiljet.