Financiën

5 June 2020

Bedrijven krijgen tot 5 oktober de tijd om hun aanslag te voldoen

Tijdens de maand juni gaan er jaarlijks zo’n 194.000 aanslagbiljetten provinciebelasting op de bedrijven de deur uit. Omdat veel bedrijven financiële problemen ondervinden door de coronacrisis, voorziet de provincie Antwerpen een overbruggingsmaatregel. De deputatie besliste om bedrijven een extra betaaltermijn van twee maanden toe te kennen bovenop de wettelijke betaaltermijn van twee maanden die vermeld staat op het aanslagbiljet. Bedrijven krijgen dus vier maanden de tijd om te betalen.

Vanaf 5 juni verstuurt de provincie Antwerpen de aanslagbiljetten provinciebelasting op de bedrijven. Bij het aanslagbiljet zit een brief met de maatregelen die de provincie Antwerpen voor bedrijven neemt naar aanleiding van de coronacrisis. In navolging van andere overheden en aansluitend op de maatregelen voor de algemene provinciebelasting voorziet de provincie Antwerpen een overbruggingsmaatregel voor bedrijven die het financieel moeilijk hebben.

De provincie wil immers voorkomen dat zelfstandigen en bedrijven in de covid19-crisis verder in financiële moeilijkheden geraken. Daarom besliste de deputatie in lijn met de algemene provinciebelasting om ook de provinciebelasting op de bedrijven vier maanden niet actief in te vorderen.

Ondernemers hebben dus vier maanden de tijd om aan de belastingplicht te voldoen, in tegenstelling tot wat op het aanslagbiljet vermeld staat. Tot 5 oktober zal de provincie de belastingschuld niet actief invorderen. Na deze periode wordt de normale inningsprocedure verdergezet. Wie binnenkort het aanslagbiljet provinciebelasting op de bedrijven digitaal of per post in de bus krijgt en de volledige schuld binnen de verlengde betaaltermijn van vier maanden niet kan vereffenen, kan tijdig schriftelijk een afbetalingsplan of betalingsuitstel vragen.

Voor gezinnen en alleenwonenden heeft de provincie Antwerpen in maart dezelfde maatregelen getroffen. Het provinciebestuur besliste toen ook om de betaaltermijn van twee maanden naar vier maanden te verlengen voor inwoners die anders misschien financieel in problemen zouden kunnen komen.