Financiën

25 September 2020

Provincieraad past subsidiereglement aan

Het provinciebestuur ondersteunt organisaties in hun projecten of realisaties door middel van subsidies. Door de coronacrisis komt de uitvoering van bepaalde projecten of realisaties evenwel in het gedrang, of lopen ze grote vertraging op. Dit kan ertoe leiden dat een door de deputatie toegekende subsidie door de subsidietrekker niet op het voorziene tijdstip kan verantwoord worden.

De provincieraad past daarom het subsidiereglement aan, waardoor de deputatie uitstel kan verlenen voor een periode van maximaal één jaar, of waardoor - in afwachting van een definitieve afrekening - via een tussentijdse afrekening reeds gemaakte kosten al vergoed kunnen worden.