CD&V

22 August 2018

Wendy Weckhuysen op tweede plaats Antwerpse provincieraadslijst

CD&V provincie Antwerpen trekt in oktober naar de provincieraadsverkiezingen met de slogan ‘voor een provincie met streken’. Dat is ook duidelijk op de provincieraadslijst in het arrondissement Antwerpen. Daar kan uittredend gedeputeerde en lijsttrekker Ludwig Caluwé uit Essen op de tweede plaats rekenen op Wendy Weckhuysen uit Rumst. Naast haar staan er nog vier andere kandidaten uit de Rupelstreek en Zuidrand op de CD&V-lijst.

CD&V pleit resoluut voor het behoud van de provincies als intermediair bestuursniveau om lokale besturen bij te staan bij gemeentegrensoverschrijdende problemen. Eerder was al bekend dat Vlaams parlementsleden Katrien Schryvers (plaats 20) en Orry Van de Wauwer (plaats 19) de CD&V-provincieraadslijst in het arrondissement Antwerpen ondersteunen.

Ludwig Caluwé heeft als lijsttrekker ook een bijzondere band met de Antwerpse Zuidrand. “Ik ben opgegroeid in Edegem, waar mijn ouders een slagerij hadden en mijn moeder nog steeds in het centrum van de gemeente woont. Ik vertoef dus zeer regelmatig ook in de Rupelstreek en Zuidrand.”

Op de tweede plaats staat de 38-jarige Wendy Weckhuysen uit Rumst. De advocate is uittredend provincieraadslid en sinds 2006 ook schepen in Rumst. De eerste drie jaar van deze legislatuur was ze in Rumst ook burgemeester.

Wendy Weckhuysen: “De provincie voert vele taken uit op het terrein, die voor een gemeente niet haalbaar zijn, maar te streekgebonden voor Vlaanderen. Vaak komen ze ook niet enkel die specifieke gemeente maar een hele regio ten goede. Zo denken we aan de realisaties van de provincie in het verleden, zoals De Schorre in Boom, Hof ter Linden in Edegem, de fietsostrades, enzovoort.”

Sterke duo’s vertegenwoordigen Rupelstreek en Zuidrand op provincieraadslijst CD&V

In het zog van Wendy Weckhuysen volgen telkens twee gedreven duo’s die de Rupelstreek en Antwerpse Zuidrand met hart en ziel verdedigen.

Op plaats 6 staat Mia Moortgat uit Aartselaar. Zij is na een zelfstandige carrière van 33 jaar sinds 2000 gemeenteraadslid in Aartselaar. Als 66-jarige kent zij de noden, zorgen en behoeften van senioren zeer goed. Zij wordt op de lijst gevolgd door Mohammed El Hajouti uit Boom op plaats 7. De 36-jarige ziet als Bomenaar maar al te goed welke meerwaarde de provincie biedt, met onder meer De Schorre, PTS Boom, het waterbeheer in het Gemeentelijk Park, sporthal Braxgata, enzovoort.

Op plaats 16 en 17 staan respectievelijk Caroline Van der Heyden uit Lint en Sander Wouters uit Schelle. Caroline Van der Heyden is OCMW-raadslid in Lint en werkzaam als adviseur Milieubeleid bij Boerenbond. De 29-jarige bio-ingenieur is de dochter van een Lintse tuinaannemer en is fervent amazone bij de landelijke rijvereniging. De 28-jarige Sander Wouters is adviseur Financiën voor CD&V in het Federaal Parlement. Hij gaat voor een sterke provincie op dorpenmaat.