2004 - 2009

Vragen voor minister- president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Kris Peeters

23 apr 2008

Actuele vraag over de behandeling van het dossier inzake de geplande nieuwe btw-regeling voor de aankoop van gronden en panden op het Overlegcomité van 23 april 2008 (voorlopige versie)

Vragen voor Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Yves Leterme

15 feb 2006

Actuele vraag over de besluiten uit het bezoek van de Minister-presidentaan Noord-Rijnland-Westfalen

01 feb 2006

Actuele vraag over de reactie van de Vlaamse Regering opde nieuwjaarstoespraak van de koning

08 jun 2005

Actuele vraag over de positionering van de Vlaamse Regering ten aanzien van Nederland, naar aanleiding van de uitspraken van de federale minister van Buitenlandse Zaken.

06 okt 2004

Actuele vraag over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde

Vragen voor Vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, Frank Vandenbroucke

20 dec 2006

Actuele vraag over de oprichting van een federale magistratenschool

02 jun 2005

Vraag om uitleg over opleiding- en tewerkstellingsproblemen in de Antwerpse haven

26 okt 2004

Schriftelijke vraag betreffende de onderwijstaal in hogescholen en universiteiten - de procedure voor uniforme verslaggeving aan het Vlaams Parlement

Vragen voor Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, Marino Keulen

18 apr 2007

Vraag om uitleg over de toekenning van een verhoging van de wedde van uitvoerende mandatarissen van gemeenten en districten ter compensatie van inkomensverlies ten gevolge van de vermindering of de schrapping van andere inkomsten.

08 nov 2006

Schriftelijke vraag over de naam die de kandidaten bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen op de stembiljetten kunnen vermelden.

21 jun 2005

Schriftelijke vraag over de verdeling van de middelen van het Gemeentefonds

Vragen voor Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, Bert Anciaux

28 sep 2004

Schriftelijke Vraag over het niet langer operationeel zijn van de Taalwetwijzer

Vragen voor Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, Fientje Moerman

18 apr 2007

Actuele vraag over de aangekondigde mogelijke herstructureringen bij Opel Antwerpen

07 mrt 2007

Actuele vraag over de aangekondigde mogelijke herstructureringen bij Opel Antwerpen en stappen die de Vlaamse regering kan zetten om zoveel mogelijk werkgelegenheid in Antwerpen veilig te stellen

15 feb 2007

Vraag om uitleg over het uitblijven van uitvoeringsbesluiten van het decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken

22 feb 2006

Vraag om uitleg over de ontwikkelingen rond het Flanders Fashion Institute en de positie van Antwerpen als modestad

07 feb 2006

Vraag om uitleg over de rol van het Vlaamse Gewest bij de uitvoer op 3 november 2004 van een isostatische pers door de firma EPSI naar Iran

10 jun 2005

Schriftelijke vraag over het tekort aan arbeidskrachten in de vleessector

08 dec 2004

Actuele vraag over de economische compensaties bij legeraankopen en belangen van Vlaamse bedrijven

28 okt 2004

Vraag om uitleg betreffende de ontslagen bij Opel Antwerpen en de toekomst van de automobielsector in Vlaanderen

Vragen voor Vlaams Minister van minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, Katleen Van Brempt

20 nov 2007

Schriftelijke vraag over grensoverschrijdend openbaar vervoer naar Nederland vanuit provincie Antwerpen

13 jul 2006

Schriftelijke vraag over het taalgebruik van de reclame bij De Lijn

06 jul 2006

Schriftelijke vraag over de oprit te Berchem naar de Antwerpse Ring

31 mei 2006

Schriftelijke vraag over de reservatietijd voor de belbus in de regio Malle, Zandhoven en Zoersel

15 jun 2005

Schriftelijke vraag over een motorvriendelijk straatbeeld

21 jan 2005

Schriftelijke vraag over het Eurovignet

21 jan 2005

Schriftelijke vraag over de uitbreiding van de fietssnelweg langsheen de HSL-lijn vanaf Brasschaat tot Antwerpen

20 jan 2005

Schriftelijke vraag over snelheidsbeperkingen op N1

10 nov 2004

Schriftelijke Vraag over het niet rijden van de belbus naar Wuustwezel

20 mei 2000

Schriftelijke vraag over het meten van files op Vlaamse wegen.

Vragen voor Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Hilde Crevits

20 nov 2007

Schriftelijke vraag over de uitvoering van het Masterplan Antwerpen

Vragen voor Vlaams Minister van Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Kris Peeters

17 jan 2007

Actuele vraag over de beslissing van de Europese Commissie om het aantal CO2-uitstootrechten van België terug te dringen

09 jun 2006

Schriftelijke vraag over de ongevallen met vrachtwagens op de E19 te Brecht, Hoogstraten en Wuustwezel

09 mrt 2006

Schriftelijke vraag over de waterkering in Lillo

08 dec 2005

Schriftelijke vraag over het bestrijden van lichtvervuiling

03 jun 2005

Vraag om uitleg over de verwerkingskost van chemisch sluikstorten

18 jan 2005

Schriftelijke vraag over de proefstelling van de Bredabaan in Merksem

25 okt 2004

Schriftelijke vraag over de geplande herinrichting van de A12

Vragen voor Vlaams Minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen

01 okt 2008

Actuele vraag over het optreden van de Bouwinspectie tegen immo-advertenties

29 mei 2006

Vraag om uitleg over de mogelijke wijziging van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ten behoeve van het station Noorderkempen

08 dec 2005

Schriftelijke vraag betreffende aanwerving stedenbouwkundig ambtenaar

07 jul 2005

Actuele Vraag over de regularisatie van weekendverblijven

21 jan 2005

Schriftelijke vraag over het Eurovignet

12 nov 2004

Schriftelijke Vraag betreffende het ontbreken van een schaderegeling voor ambtelijke fouten bij het toekennen van restauratiepremies

28 sep 2004

Schriftelijke vraag in verband met de ratificatie van de Europese conventie inzake archeologisch erfgoed.