2004 - 2009

Vragen voor Vlaams Minister van minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, Katleen Van Brempt

15 June 2005

Schriftelijke vraag over een motorvriendelijk straatbeeld

Vraag

Om de zwakke weggebruiker te beschermen tegen auto's en vrachtwagens worden fietspaden en bermen regelmatig afgeschermd van de openbare weg door middel van betonnen structuren als bijvoorbeeld schamp- en piramideblokken.

Welk materiaal of welke vorm van structuur hiervoor gebruikt wordt, is afhankelijk van de willekeur van de bevoegde instantie op lokaal niveau. Zo verschilt de smaak van de lokale opdrachtgevers en ontstaat er een situatie die niet voor alle gebruikers van de openbare weg even veilig is. Vooral voor de motorrijder kunnen deze voor bijkomend gevaar zorgen en bij ongeval ergere letsels en een verhoogde kans op een dodelijke afloop betekenen.

Het gevaar zit hem niet in de aanwezigheid van een beschermend obstakel voor fiets- en voetgangers, maar wel in de constructie er van. De hoogte van het schampbok en de vorm ervan (bv driehoekig met scherpe kanten en punt) bepalen of de situatie onveiliger wordt voor de motorrijder. Wanneer beschadigd vormen de schamp- en piramideblokken nog een groter gevaar aangezien het oppervlak dan nog grilliger is.

De vormgeving van de elementen naast de openbare weg zou dus zo moeten zijn dat in geval van contact de verwonding of schade niet wordt verhoogd.

Daarom volgende vragen aan de minister:

Bestaat er een richtlijn waarin beschreven staat wat de kenmerken moeten zijn van deze betonnen structuren naast de openbare weg? (Welke hoogte, vormgeving, materiaal, onderhoud,…?)

Is het een streefdoel van de minister om te komen tot een eenvormig model dat door alle lokale besturen zal worden gebruikt?

Bestaan er voor de motorrijder veiligere alternatieven die het doel van de biggenruggen, schamp- en piramideblokken perfect kunnen overnemen?