2004 - 2009

Vragen voor Vlaams Minister van minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, Katleen Van Brempt

20 January 2005

Schriftelijke vraag over snelheidsbeperkingen op N1

Vraag

De Bredabaan (N1) loopt door meerdere dorpskernen en doorkruist verschillende gemeenten. Zo ook Wuustwezel waar de snelheid momenteel varieert van 90 tot 70 km/uur.

Aangezien ter hoogte van Braken een school is gevestigd en de uitgang ervan zich aan de N1 bevindt, was het gemeentebestuur vragende partij voor een snelheidsbeperking van 50 km/u. Op deze manier wenst het betreffende gemeentebestuur reeds in te spelen op de zone 30 die vanaf 1 september 2005 verplicht is in alle schoolomgevingen.

Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap stelde echter een politiereglement op dat 70 km/u voorziet op de Bredabaan ter hoogte van de school in Braken.Omdat het gemeentebestuur hier niet mee akkoord kon gaan, gaf het hieraan een negatief advies.

Zij volharden dus in hun verzoek om op die bepaalde plaats slechts 50 km/u toe te staan en dit uit veiligheidsoverwegingen. Het ligt volgens mij voor de hand dat in afwachting van de verplichte zone 30 best een dergelijke snelheidswijziging kan doorgevoerd worden om de automobilisten nu reeds te sensibiliseren. Ook vind ik de weigering vreemd aangezien de minister onlangs nog naar aanleiding van het project verkeersouders opmerkte dat nog steeds in 35% van de gevallen de snelheid niet geremd wordt in de nabijheid van een school en dat het aan gemeente, provincie en Vlaams Gewest is om zo snel mogelijk veiligheidsverhogende maatregelen te nemen.

Op grond van welke afweging is besloten het voorstel van de gemeente Wuustwezel omtrent deze snelheidsbeperking niet te aanvaarden?

Welk beleid voert men wat betreft schoolomgevingen aan gewestwegen?

Zal op de Bredabaan ter hoogte van de school in Braken de snelheid beperkt worden tot 50 km/u?

Zo niet, zal dan vanaf 1 september deze schoolomgeving dan ook niet vallen onder de zone 30?

Antwoord
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur.