2009 - 2014

28 nov 2012

Tussenkomst na de toespraken naar aanleiding van het afscheid van Ludwig Caluwé in het vlaams parlement

26 sep 2012

Tussenkomst tijdens het debat over de septemberverklaring

20 jun 2012

Tussenkomst tijdens een actuele vraag van mevrouw Gerda Van Steenberge tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de aankondiging van het afschaffen van het B-attest als eerste maatregel in de hervorming van het secundair onderwijs

24 apr 2012

Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over over de stand van zaken met betrekking tot preventiemaatregelen voor natuurbranden

20 dec 2011

Tussenkomst tijdens de algemene bespreking van de drie ontwerpen van decreet betreffende de begroting van 2012

07 dec 2011

Toespraak van Ludwig Caluwé tijdens de plechtige zitting n.a.v de viering van 40 jaar Vlaams parlement

06 apr 2011

Tussenkomst in het actualiteitsdebat over de uitspraken van de minister-president van de Vlaamse Regering over het Brusselse Gewest

29 sep 2010

Tussenkomst tijdens de bespreking van de Septemberverklaring

07 jul 2010

Tussenkomst van Ludwig Caluwé in het actualiteitsdebat naar aanleiding van de herbenoeming van de Ministers Bourgeois en Muyters

31 mrt 2010

Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de door de Vlaamse Regering aangekondigde oplossing voor de Antwerpse Oosterweelverbinding

03 mrt 2010

Tussenkomst in het actualiteitsdebat over de stand van zaken in het dossier van de Oosterweelverbinding

24 feb 2010

Tussenkomst tijdens de bespreking van het voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrije wereld

15 dec 2009

Tussenkomst in de plenaire vergadering tijdens de begrotingsbesprekingen

02 dec 2009

Tussenkomst in het plenair debat tijdens de bespreking van negen moties betreffende een belangenconflict met de Kamer van Volksvertegenwoordigers over het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010.

28 okt 2009

Tussenkomst tijdens de bespreking van de motie tot uitoefening van het recht van onderzoek met betrekking tot de Beheersmaatschappij

21 okt 2009

Tussenkomst tijdens de bespreking van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7°, 9°

21 okt 2009

Tussenkomst tijdens het Actualiteitsdebat over de gevolgen van de Antwerpse volksraadpleging van 18 oktober 2009 voor de verdere aanpak van de mobiliteitsproblematiek in en rond Antwerpen

06 okt 2009

Tussenkomst tijdens een interpellatie over het ontbreken van regels voor de campagne in het kader van het gemeentelijk referendum betreffende het Lange Wappertracé

01 okt 2009

Tussenkomst tijdens interpellaties over de Westerschelde

30 sep 2009

Tussenkomst tijdens het debat over de verklaring van de Vlaamse regering van 28 september 2009

15 sep 2009

Tussenkomst tijdens de gedachtewisseling na de hoorzitting van stRaten-generaal, vzw Ademloos en BAM

08 sep 2009

Tussenkomst tijdens interpellaties over het Vlaams Huis in New York

25 aug 2009

Tussenkomst tijdens de gedachtewisseling na de hoorzitting met het studiebureau Arup-Sum en THV Noriant over het Masterplan Antwerpen.

15 jul 2009

Tusssenkomst in het plenair debat over de Regeringsverklaring