1999 - 2004

22 mrt 2004

Voorstel van decreet betreffende een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken van Ludwig Caluwé en c.s.

03 mrt 2004

Voorstel van decreet houdende invoering van 11 juli als Vlaamse vakantiedag van de heren Kris Van Dijck, Ludwig Caluwé, Sven Gatz, Norbert De Batselier en Dirk Holemans

23 feb 2004

Motie van aanbeveling tot besluit van het actualiteitsdebat over het ernergiebeleid van de heren Eddy Schuermans, Johan Sauwens, Johan De Roo, Ludwig Caluwé en Eric Van Rompuy

03 feb 2004

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 3 februari 2004 door de heren Jan Laurys en Kris Van Dijck in commissie gehouden interpellaties tot de heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering, respectievelijk over het pleidooi van de minister-president voor meer Vlaamse autonomie en de verklaringen van federaal premier Verhofstadt betreffende een mogelijke herfederalisering van de arbeidsmarkt, en over de verklaringen van federaal premier Verhofstadt betreffende een mogelijke herfederalisering van sociaal-economische bevoegdheden door Jan Laurys, Luc Van den Brande en Ludwig Caluwé

28 jan 2004

Motie betreffende een belangenconflict betreffende de rechterlijke inrichting door Ludwig Caluwé

23 jan 2004

Motie van aanbeveling tot besluit van het actualiteitsdebat over de toekomst van de luchthaven van Antwerpen van Ludwig Caluwé, Kris Van Dijck en Carl Decaluwé

02 okt 2003

Met redenen omklede motie Tot besluit van de interpellatie van de heer Ludwig Caluwé, aan de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie, over de heraanleg van de Antwerpse Ring Van de heer Ludwig Caluwé, c.s.

11 sep 2003

Voorstel van resolutie inzake een verkeersveilige wegeninfrastructuur Van de heren Carl Decaluwé & Ludwig Caluwé

12 jun 2003

Voorstel van resolutie van de heren Caluwé, Decaluwe en Van Rompuy betreffende het Investeringsplan 2001-2012 van de NMBS

26 mrt 2003

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 19 juli 2002 houdende controle op de regeringsmededelingen van de heren Norbert De Batselier, Ludwig Caluwé, Dirk Holemans, Francis Vermeiren en Sven Gatz

14 jan 2003

Voorstel van decreet Van de heer Carl Decaluwé c.s. Tot wijziging van het decreet van 31 juli tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij, wat de samenstelling van de Raad van Bestuur betreft.

04 dec 2002

Voorstel van resolutie van de heren Ludwig Caluwé, Eddy Schuermans, Erik Matthijs betreffende de benchmarkconvenanten en de Richtlijn inzake de handel in uitstootrechten.

22 nov 2002

Voorstel van resolutie inzake een strategisch plan ter voorkoming van hinder bij openbare werken Van Paul Van Malderen, Jos De Meyer, Carl Decaluwé, Ludwig Caluwé, Jan Verfaillie en Wivina Demeester

14 nov 2002

Met redenen omklede motie van de heren Carl Decaluwe, Ludwig Caluwé en Jan Verfaillie, mevrouw Wivina Demeester-De Meyer en de heer Paul Van Malderen tot besluit van de op 12 november 2002 door de heren Carl Decaluwe, Felix Strackx en André Denys in commissie gehouden interpellaties tot de heer Steve Stevaert, over de inruilactie 'een nummerplaat voor een abonnement van De Lijn

08 nov 2002

Voorstel van resolutie van de heren Luc Van den Brande, Eric Van Rompuy, Johan Sauwens en Ludwig Caluwé, en mevrouw Brigitte Grouwels en mevrouw Mieke Van Hecke - betreffende een geactualiseerd Vlaams programma staatshervorming

10 okt 2002

Met redenen omklede motie van Johan Sauwens en Ludwig Caluwé Tot besluit van de interpellatie van de heer Johan Sauwens aan de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie, over de financiële situatie en toekomst van De Lijn

03 okt 2002

Motie van aanbeveling van de heren Luc Van den Brande en Ludwig Caluwé tot besluit van het actualiteitsdebat op 2 oktober 2002 over de resolutie van de Raad van Europa over de bescherming van de minderheden in België

20 jun 2002

Met redenen omklede motie van de heren Carl Decaluwé, Ludwig Caluwé, Eric Van Rompuy over de verbreking van managementscontracten voor de regionale luchthavens van Deurne en Oostende

04 mrt 2002

Motie betreffende een belangenconflict over de Nederlands-onkundige hoge ambtenaren.

28 feb 2002

Met redenen omklede Motie van de heren Eddy Schuermans, Carl Decaluwe en Ludwig Caluwé, mevrouw Wivina Demeester-De Meyer en de heren Jan Verfaillie en Paul Van Malderen over het negeren van rolstoelgebruikers door De Lijn

20 feb 2002

Met redenen omklede motie over het carpoolbeleid van de Vlaamse regering door de heren Carl Decaluwe, Ludwig Caluwé en Jos De Meyer, mevrouw Wivina Demeester-De Meyer en de heren Jan Verfaillie en Paul Van Malderen

23 jan 2002

Voorstel van resolutie Inzake het samenwerkingsakkoord betreffende het investeringsplan 2001-2012 van de NMBS Van Ludwig Caluwé, Carl Decaluwé, Wivina Demeester, Jan Verfaillie, Johan Sauwens en Eric Van Rompuy

17 jan 2002

Motie van aanbeveling tot besluit van het actualiteitsdebat over de verkeersveiligheid

17 dec 2001

Motie over de aanwijzing van managementteams voor de regionale luchthavens van Oostende en Deurne

12 dec 2001

Motie over de financiering van de politiehervorming voor de gemeenten

11 dec 2001

Motie over de toegevoegde rechters aan de Brusselse Rechtbank die niet voldoen aan de taalwet.

11 dec 2001

Voorstel van decreet houdende controle op de regeringsmededelingen Norbert De Batselier, Ludwig Caluwé, Dirk Holemans, Francis Vermeiren en Sven Gatz

09 jul 2001

Voorstel van resolutie Inzake het samenwerkingsakkoord betreffende het investeringsplan 2001-2012 van de NMBS Van Ludwig Caluwé, Carl Decaluwé, Wivina Demeester, Jan Verfaillie, Johan Sauwens en Eric Van Rompuy

18 jun 2001

Motie over de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), de pre-BAM, het Antwerps Masterplan en het Vlaams Mobiliteitsplan

23 feb 2001

Voorstel van decreet houdende de mogelijkheid voor de gemeenten het woonrecht aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen

23 feb 2001

Voorstel van decreet houdende de mogelijkheid voor de gemeenten het woonrecht aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen ADVIES van de Raad van State - van de heer Ludwig Caluwé c.s

20 feb 2001

Voorstel van resolutie neergelegd betreffende de rol van de gewesten in het spoorbeleid

20 dec 2000

Voorstel van decreet houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid

24 mei 2000

Voorstel van resolutie betreffende het organiseren van autoloze zondagen

29 mrt 2000

Voorstel van decreet houdende algemene bepalingen aangaande het beleid inzake mobiliteit, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid

24 dec 1999

Met redenen omklede motie over het tracé voor de tweedespoorontsluiting van de Antwerpse haven van Ludwig Caluwé

13 dec 1999

Twee moties betreffende een belangenconflict betreffende de wetsontwerpen tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (zgn. snel-Belg-ontwerpen). van de heren Ludwig Caluwé en John Taylor