1999 - 2004

28 okt 2017

Tussenkomst tijdens de bespreking van het voorstel van resolutie betreffende het investeringsplan 2001-2012 van de NMBS, en tijdens een interpellatie over de aangekondigde desinvesteringen in het Vlaams spoorwegnet en de gevolgen voor de haven van Antwerpen

28 okt 2017

Interpellatie tot minister vice-president en minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie over de voorbereiding van de twee memoranda, ondertekend op 4 maart 2002

28 okt 2017

Verslag Over de besprekingen naar aanleiding van de formulering van een resolutie omtrent de langetermijnvisie op het Schelde-estuarium op 15 mei 2001

20 jan 2004

Interpellatie tot Bart Somers, Minister President en Dirk Van Mechelen, Minister van Ruimtelijke ordening over het standpunt van de Vlaamse regering inzake de tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse Haven en een eventueel alternatief hiervoor

19 jan 2004

Interpellatie tot minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, Gilbert Bossuyt en Minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie Dirk Van Mechelen omtrent de toekomst van de luchthaven van Deurne

21 okt 2003

Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over het fileprobleem

21 okt 2003

Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over het invoeren van een kilometervergoeding voor transporteurs in het Waals Gewest en de gevolgen hiervan voor Vlaanderen

21 okt 2003

Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over het Kyoto-protocol

21 okt 2003

Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over parkeerplaatsen voor vrachtwagens langs autosnelwegen

30 sep 2003

Interpellatie over de heraanleg van de Antwerpse Ring

25 sep 2003

Interpellatie tot Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over het investeringsplan van de NMBS en de gevolgen voor Vlaanderen

06 jan 2003

Interpellatie tot de Heer Dirk Van Mechelen, minister Financiën, ruimtelijke ordening en media over de verklaringen van de Heer Dusauchoit op 26 december 2002 tijdens het programma café Terminus van Radio 1

04 dec 2002

Tussenkomst in het debat omtrent de hoogdringendheid van de resolutie met betrekking tot de houding van de Vlaamse Regering ten aanzien van de richtlijn inzake uitstootrechten die op de agenda van de Europese Raad van 9 december staat

04 dec 2002

Verslag tijdens de besprekingen aangaande het decreet tot oprichting van een Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel uitgebracht in de plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement

03 dec 2002

Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over de verschillende varianten van de Oosterweelverbinding in Antwerpen

08 okt 2002

Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over verklaringen over enkele Wase mobiliteitsdossiers

08 okt 2002

Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over de problematiek van de zondagsvaart in de binnenvaartsector

03 okt 2002

Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over de dioxinevervuiling door Indaver

01 okt 2002

Tussenkomst tijdens een interpellatie over sport- en trainingsvluchten vanop de luchthaven Antwerpen- Deurne

01 okt 2002

Tussenkomst tijdens een interpellatie over de toekomst van de regionale luchthavens

09 jul 2002

Tussenkomst tijdens de bespreking van een motie betreffende een belangenconflict over de toegevoegde rechters aan de Brusselse Rechtbank die niet voldoen aan de taalwet.

19 jun 2002

Tussenkomst tijdens een interpellatie over de verbreking van de managementscontracten en de toekomst van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende

19 mrt 2002

Interpellatie over de voorbereiding van de twee Scheldememoranda, ondertekend op 4 maart 2002

13 mrt 2002

Tussenkomst in het spoordebat 'Waarom moet het Vlaams parlement het investeringsplan afwijzen?'

06 mrt 2002

Bespreking van de motie betreffende een belangenconflict over de Nederlands-onkundige hoge ambtenaren.

12 dec 2001

Verslag van de parlementaire bespreking van het voorstel van decreet voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang bestaan.

06 dec 2001

Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over de oprichting van een noodfonds voor handelaars bij grootschalige wegwerkzaamheden

17 okt 2001

Interpellatie Tot de minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden over het investeringsplan van de NMBS

25 apr 2001

Verslag uitgebracht door de heer Ludwig Caluwé Voorstel van resolutie betreffende de langetermijnvisie voor een integrale ontwikkelingsschets van het Schelde-estuarium

16 mei 2000

Interpellatie Tot de Minister van Leefmilieu en Landbouw over de juiste draagwijdte van het federaal akkoord betreffende de regionalisering van de landbouw en de gevolgen ervan voor de Vlaamse overheid

27 apr 2000

Interpellatie Tot de Minister-president en minister van Financiën, Begroting, Buitenlands beleid en Europese aangelegenheden over de federale recuperatiepogingen op Vlaamse bevoegdheidsdomeinen

23 dec 1999

Interpellatie tot de minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, over het tracé voor de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven

22 nov 1999

Verzoekschrift "Een grondwet voor een Vlaamse staat" verslag van Ludwig Caluwé en Leo Peeters