toespraken

25 October 2016

Welkomstwoord op het Waterstofcongres

Dames en Heren,

Ik heb de eer jullie van harte welkom te heten op dit Waterstof Congres in Antwerpen, gelegen in onze prachtige regio, de Vlaams-Nederlandse Delta. Deze welvarende regio van 11 miljoen inwoners realiseert een Bruto Regionaal Product van maar liefst 38.400 euro per inwoner. Maar welvaart brengt ook een energievraag met zich mee.

Als we onze concurrentiepositie in de wereld willen behouden en de welvaart en het welzijn van onze inwoners garanderen, dan zullen we ons energieverbruik moeten vergroenen. Met de ratificatie van het wereldwijde klimaatakkoord, en de normen voor uitstoot die we als Europa onszelf hebben opgelegd, kan de economie niet op dezelfde manier op de klassieke, uitputbare brandstoffen blijven draaien: een transitie naar alternatieve energie dringt zich meer dan ooit op.

Drie Nederlandse en drie Vlaamse provincies aan de Vlaams-Nederlandse grens hebben in 2011 hun verantwoordelijkheid genomen met de oprichting van een netwerk om de ruimtelijke en economische ontwikkeling van deze Vlaams-Nederlandse Delta te monitoren en te stimuleren. In datzelfde jaar schreven de universiteiten van Antwerpen en Rotterdam in opdracht van ons netwerk hun visie neer met daarin de belangrijkste krachten die de Deltaregio richting 2040 structureren. Het uitgangspunt van deze toekomstvisie is een samenwerking in de Deltaregio, die leidt tot een unieke bundeling van economische activiteit en een unieke diversiteit.

Als intermediair bestuur hebben we niet in het minst de ambitie om economische actoren in onze regio te vertellen waar ze voor moeten gaan. Wel willen we hen optimaal faciliteren om te experimenteren, de juiste keuzes te maken. Het is vanzelfsprekend dat ze hierbij samenwerken met alle partijen nodig om tot goede resultaten te komen en te innoveren in producten, processen en markten. Maar net dat samenwerken, gebeurt volgens de Deltamonitor, opgemaakt door de universiteiten van Antwerpen en Rotterdam, nog veel te weinig. De samenwerkingsverbanden bestaan vooral binnen de landsgrenzen en ook al werken maakbedrijven in een globale setting en hebben ze leveranciers over de hele wereld, toch zullen ze voor hun innovatieprojecten zelden spontaan bij de buren over de grens gaan kijken. Intermediaire leveringen tussen België en Nederland in de maakindustrie zijn zeer beperkt, aldus de universiteiten van Antwerpen en Rotterdam.

Naast huiswerk voor vandaag, heb ik hierbij alvast een tipje van de sluier gelicht over de resultaten van de Deltamonitor 2016. Deze wordt in zijn geheel voorgesteld op onze jaarlijkse conferentie dit jaar op 9 november in Gent, geheel gewijd aan de innovatieve maakindustrie als structurerende kracht van de Delta. Ik hoop u ook daar opnieuw te treffen.

Maar laten we beginnen met de orde van de dag: samenwerken rond Waterstof. Door het co-financieren van Waterstofregio 2.0 zagen we als provincie een kans om deze samenwerking te stimuleren. We weten dat er in onze regio op het gebied van waterstof al veel gebeurt. Het beste bewijs hiervan is niet alleen uw massale aanwezigheid hier vandaag, maar zeker ook de verscheidenheid aan actoren en sectoren. Dat doet ons plezier. We hebben elkaar nodig om de uitdagingen van klimaat, economische groei en werkgelegenheid het hoofd te bieden. Innovatie is meer dan kennis en goede ideeën. Innovatie is ook een kwestie van organisatie en vaardigheden, uitproberen en durven investeren.

Ik geef u heel graag een greep uit wat er zoal in de provincie Antwerpen zelf gebeurt op dat vlak

-Busbouwer Van Hool uit Koningshooikt behoort tot de wereldtop op vlak van bussen op waterstof

-Hydrogenics uit Oevel is wereldtop op vlak van de bouw van generatoren, die waterstof uit elektriciteit kunnen maken

-ISVAG in Wilrijk wil een gedeelte van de geproduceerde groene elektriciteit omzetten naar waterstof, zodat een waterstoftankstation aan de A12 operationeel kan worden

-Borit uit Geel maakt metalen platen en is leverancier voor de brandstofcellen van de grote OEM’s in de wereld

-Onze Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM Antwerpen onderzoekt de mogelijkheden van productie en gebruik van waterstof op bedrijventerreinen, mogelijk op Rijkmaker in Essen

-Air Liquide heeft in de Antwerpse haven grootschalige waterstofproductiesystemen en een waterstoftransportnetwerk

-De Haven van Antwerpen kijkt gericht naar mogelijkheden om uit groene elektriciteit waterstof te produceren en daarmee methanol te gaan maken.

Met deze bijeenkomst luiden we een nieuwe fase in in de stroomversnelling waarin waterstof zich in onze regio bevindt, zodat we tegen 2020 tot de koplopers in Europa behoren. Ik wil jullie alvast bedanken voor jullie inzet en vastberadenheid om hiertoe bij te dragen en wens jullie een inspirerend congres!