toespraken

2 May 2016

Verwelkoming tijdens de ‘Infovergadering Agromissie China'

Dames en Heren,

Beste ondernemers,

Ik wil u namens de provincie Antwerpen in de eerste plaats verwelkomen in ons tijdelijke provinciehuis aan de Singel. Uiteraard willen wij u ook danken voor uw aanwezigheid en interesse.

De agromissie naar China is voor mij persoonlijk een belangrijke mijlpaal in onze internationale samenwerking deze legislatuur. Deze beleidsperiode zetten we namelijk sterk in op een verdere verdieping en verbreding van onze betrekkingen met Shaanxi in China in de economie, de handel gerelateerde onderwerpen en innovatie. Met deze agromissie evolueert die samenwerking ook verder richting agro-industrie, toch één van onze belangrijke speersectoren in de provincie Antwerpen met ongeveer één vijfde van de ondernemingen en zelfstandigen actief in het agrocomplex.

Onze samenwerking met Shaanxi is ontstaan naar aanleiding van de vestiging van de joint venture van Jansen Beerse in Xi’an in 1985. Dr. Paul Janssen was een pionier in China, zeker in het Westen van het land. Xi’an Janssen is ondertussen een naam die gekend is door alle Chinezen, producten zijn overal in China te koop.

Provincie Antwerpen heeft al sinds 30 jaar een vriendschapsakkoord met Shaanxi. Het is niet alleen haar oudste vriendschapsrelatie met een buitenlandse partnerprovincie, maar bezorgde ons ook op dat vlak een pioniersrol. We waren namelijk de eerste Belgische provincie die een samenwerking aanging met een Chinese partner.

In de loop der jaren ontstonden samenwerkingsprojecten gaande van onderwijs en economische fora tot ontwikkelingssamenwerking en culturele tentoonstellingen.

Het belang van China voor onze economie – waaronder de Antwerpse haven – kan niet onderschat worden. De laatste jaren ligt de focus dan ook meer op landbouw, cleantech en economie. Daarnaast verlenen we ook elk jaar 6 semesterbeurzen aan studenten van de Universiteit Antwerpen voor de studie van Chinees in Xi’an.

Naast Janssen Pharmaceutica zijn er nog vele andere succesvolle samenwerkingen. Ook VITO in Mol heeft nauwe samenwerkingsverbanden in de Chinese provincie dankzij SPIERCE (Schaanxi Provincial Institute of Evergy Resources and Chemical Engineering), het lokale wetenschappelijk instituut voor energie en chemie. Stad Turnhout heeft sinds 2001 een vriendschapsband met de Chinese Stad Hanzhong in de provincie Shaanxi.

Als resultaat van 30 jaar intensieve samenwerking beschikken we over een goed uitgebouwd netwerk van contacten in de hele provincie Shaanxi, die wij ter beschikking stellen van onze bedrijven. Ook nu nog is samenwerking met Shaanxi minder evident dan met de meer ontwikkelde regio’s zoals Beijing en Shanghai. Daarom zien wij het als provincie als onze taak om onze uitstekende contacten in Shaanxi ten dienste te stellen van onze bedrijven.

Indien we een zakenreis of internationale activiteit op poten zetten, is dat niet voor het plezier, maar duidelijk met het oog op het behalen van concrete resultaten. Zo waren er de door alle betrokkenen zeer geapprecieerde activiteiten naar aanleiding van de wereldexpo in Milaan, die wij daar in juli vorig jaar georganiseerd hebben.

Najaar vorig jaar brachten we een boeiend bezoek aan de regio naar aanleiding van de 30e verjaardag van onze provinciale samenwerking met de provincie Shaanxi. Tevens liggen in Yangling naar onze mening goede mogelijkheden voor onze bedrijven.

Ik hoop dat we met de agromissie in september, in samenwerking met het FIT, deze positieve drive kunnen verderzetten.