toespraken

7 May 2017

Toespraak tijdens Open Wervendag in het provinciehuis

Dames en Heren,
Beste genodigden,

Het is een groot plezier om u vandaag namens de provincie Antwerpen te verwelkomen op de werf van ons nieuwe provinciehuis.

We gaan stilaan de laatste rechte lijn in. Tegen de zomer bereiken we met de ruwbouw het hoogste punt. In januari 2018 hopen we met de tuinaanleg te starten en de ingebruikname is in najaar 2018.

Met dit nieuwe provinciehuis creëren we opnieuw een landmark aan de Antwerpse skyline. Het wordt net geen 58 meter hoog en dus een klein beetje lager dan het oude provinciehuis van 71 meter. Daardoor moeten we wel het Mas laten voorgaan qua hoogte. Maar geen nood, het nieuwe provinciehuis wordt in vele opzichten een uitblinker voor een moderne en efficiënte provinciale overheid.

Een nieuw gebouw was nodig, omdat het vorige hopeloos verouderd, versleten en allesbehalve duurzaam was, bijvoorbeeld inzake energieverbruik. De kosten om dit te laten renoveren tot een functioneel, duurzaam en modern gebouw lagen minstens even hoog dan de prijs om een nieuw gebouw neer te poten. Goed bestuur betekent voor ons investeren in een goede en milieuvriendelijke nieuwbouw met een lange en flexibele levensduur en een zeer lage energiekost.

Dit nieuwe gebouw is ook een uiting van waar de provincie Antwerpen in de toekomst voor wil staan: efficiënt, afgeslankt, modern, open, dynamisch, klantvriendelijk en duurzaam.

U heeft ongetwijfeld al gemerkt dat door de vorm van ons nieuwe provinciehuis dit echt wel een technisch hoogstandje kan genoemd worden. Maar het is wel doordacht en functioneel. Door het gebouw te laten wegdraaien, valt er geen schaduw op de naastgelegen gebouwen. Daarnaast komt er zo ook minder zon maar meer noorderlicht binnen op de grote open verdiepingen.

Ook op energievlak zijn we bij de voorlopers. Ons nieuwe provinciehuis is een Bijna EnergieNeutraal kantoorgebouw. Zo gebruiken we de warmte van de zomer om in de winter op te warmen en de koelte van de winter om in de zomer te koelen. Daarnaast gebruiken we het regenwater voor sanitaire voorzieningen en er worden 134 zonnepanelen geplaatst. Ook de driehoekige ramen geven het gebouw een aparte toets.

We streven als provincie Antwerpen ernaar om een duurzame, degelijke en efficiënte overheid te zijn, die ten dienste staat van inwoners, bedrijven en maatschappij. Nu werkt het personeel verspreid over verschillende gebouwen. In het nieuwe provinciehuis delen ze de werkvloer. In het totaal verhuizen 11 departementen, 51 diensten of 800-tal personen. Veel van deze diensten zijn bevoegd voor grondgebonden materie zoals waterbeleid, mobiliteit, milieuvergunningen, bouwberoepen, economie, … Zaken die de provincie ook in de toekomst ter harte blijft nemen.

Ik benadruk dat het nieuwe gebouw met z’n 35.000 vierkante meter kleiner is dan het oude gebouw van om bij de 52.000 vierkante meter en dus ook energiezuiniger en duurzamer. Er zullen minder werkplekken zijn, maar we benutten de ruimte optimaal, onder meer doordat we gaan waaierwerken, een moderne en aangepaste vorm van het anders werken.

Dit nieuwe provinciehuis is niet enkel een landmark voor Antwerpen, maar biedt ook een enorme meerwaarde voor de buurt, de stad en de provincie.

Het nieuwe provinciehuis biedt meer dan enkel de kantoren van onze provinciale administratie. Dwars daarop staat ook een congresgedeelte, waar we ons nu trouwens bevinden. Het congresgebouw heeft een auditorium van 350 stoelen en een raadzaal voor 110 personen en kan apart functioneren van het kantoorgebouw. Een monumentale draaitrap, met een knipoog naar het vorige provinciehuis, vormt de verbinding tussen de twee verdiepingen van onze congresfaciliteiten, die dus ook door externen kunnen gebruikt worden.

Net zoals in het verleden geven we ook in en rond het nieuwe provinciehuis heel wat ruimte aan kunst. Kunst die dus niet alleen binnenin het gebouw te bewonderen zal zijn, maar ook buiten.

De vroegere bovengrondse parking, laat ons maar zeggen de betonvlakte, maakt plaats voor een groen en open park. Er komt bijna 7.000 m² grasveld in verschillende vormen: van groen gras tot kruidige veldjes. We planten ook 154 nieuwe hoogstambomen rond de nieuwe provincietoren. Het wordt een echte groene long, volledig publiek toegankelijk. Te voet of met de fiets kan je vrij over het terrein.

Onder het park komt een ruime parking voor 310 auto’s en 400 fietsen.
We maken optimaal gebruik van de infrastructuur, door voor buurtparkeren te kiezen ’s avonds en in het weekend.

Betrokkenheid van burgers en buren is voor dit project van groot belang. De provincie en de aannemer heeft van bij de start zo goed mogelijk proberen communiceren met de buurtbewoners, via ons Infopunt. Voor hen wordt steeds meer duidelijk dat we op deze manier als overheid een bijzondere meerwaarde kunnen betekenen.

Ik dank u alvast voor uw aanwezigheid en interesse. Ik wens u een aangenaam en boeiend bezoek aan onze werf.