toespraken

23 June 2016

Toespraak tijdens het startmoment van het project Paard en Landschap

Dames en Heren,
Beste vrienden,
Paardenhouders uit het werkingsgebied van Regionaal landschap de Voorkempen,

Van harte welkom op deze infoavond paard en landschap.

Jaar na jaar stellen we vast dat het aantal paarden en paardeneigenaars stijgt, ook in onze provincie. Deze trend heeft een nieuw begrip doen ontstaan: de ‘verpaarding’ van het landschap. Helaas heeft dit begrip een negatieve ondertoon. Want wie ‘verpaarding’ zegt, denkt in de eerste plaats aan de wildgroei aan opzichtige houten hekken, witte schrikdraad, mestsilo’s, hoge lichtbakken rondom pistes, allerhande schuilhokken en een veelvoud aan kleine particuliere omheinde weiden.

Kortom, 'verpaarding' wordt geassocieerd met 'verrommeling'. Terwijl we allemaal weten: het kan anders. Er zijn namelijk tal van goede voorbeelden, waaronder De Oude Heihoef, waar we vandaag te gast zijn. Met het plan van de provincie Antwerpen, goedgekeurd door Europa, willen we die goede voorbeelden nu verder uitdragen over heel de provincie.

Veel paardeneigenaren genieten van het buitenleven en willen graag investeren in een aantrekkelijkere leefomgeving. We zien in jullie dan ook belangrijke partners om samen te werken aan een mooi landschap. Maar hoe pakt u dat concreet aan? Welke mogelijkheden zijn er? Wat kan u concreet doen om uw paardenhouderij perfect in het landschap in te passen en tegelijk het welzijn van uw paard te bevorderen? Bij wie kan je terecht tijdens het project maar ook na het project. Met de goedkeuring van Europa kunnen we onze plannen nu voor de hele provincie opstarten. Ook de Vlaamse Landmaatschappij, de Hooibeekhoeve en de vier Antwerpse Regionale Landschappen werken hieraan mee.

Concreet zullen tijdens het project ‘Paard & Landschap’ vijftien hobby- en vijf professionele paardenhouderijen kans maken op advies en financiële steun om hun bedrijf landschappelijk in te kleden. Er is een keuze uit tal van acties zoals: ecologisch graslandbeheer, aanplant van hagen, heggen, houtkanten en bomen, ook de aanleg van een poel is mogelijk. Vaak zijn hier geen grote investeringen nodig.

De deelnemende paardenhouders zullen ambassadeurs worden van ‘Paard & Landschap’. Op het einde van het project verschijnt een informatiebrochure voor paardenhouders waarin we praktische tips en extra uitleg bundelen over hoe infrastructuur en weiden landschappelijk en paardenvriendelijk ingericht kunnen worden. Ook zijn we tijdens het project op zoek naar landschapsontwerpers uit de streek met kennis ter zake om mee samen te werken.

Om het project bekend te maken bij het brede publiek, wordt een grote fotowedstrijd georganiseerd voor amateurfotografen en paarden-, natuur- en landschapsliefhebbers. Ook via deze weg willen we onze boodschap kracht bij zetten: verpaarding als uitdaging, als positief verhaal.

Tot slot wens ik ook De Oude Heihoef te danken voor hun gastvrijheid en geef graag het woord aan Ines en Mathias voor concretere informatie.