toespraken

28 June 2017

Toespraak tijdens het infomoment over waterstoftoepassingen op bedrijventerreinen

Geachte dames en heren,

Aan mij de eer jullie welkom te heten in deze oase van groen in de provincie Antwerpen. Maar ook een dynamische regio met heel wat ondernemerschap. Bedrijvigheid brengt echter ook een belangrijke energievraag met zich mee.

Als we onze concurrentiepositie in de wereld willen behouden en de welvaart en het welzijn van onze inwoners garanderen, dan zullen we ons energieverbruik moeten innoveren en vergroenen. Zo zorgen we voor een duurzame bedrijvigheid, waar we allen de vruchten van plukken.

Om de uitdagingen van klimaat, economische groei en werkgelegenheid het hoofd te bieden, hebben we elkaar nodig, we moeten die uitdagingen samen aanpakken. Innovatie is meer dan kennis en goede ideeën. Innovatie is ook een kwestie van organisatie en vaardigheden, uitproberen en durven investeren.

Sinds 2016 is onze Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij partner in het Interreg Project Waterstofregio 2.0. In internationale toekomstverkenningen wordt aan waterstof een belangrijke rol toegedicht als energiedrager.

Waterstof is natuurlijk geen energiebron, zoals zon of wind. Het is een energiedrager, een brandstof.
Waterstofgas moet dus gemaakt worden, uit andere duurzame bronnen.

Het project Waterstof 2.0 wil van onze regio de Europese koploper maken op het gebied van waterstoftechnologie. Zo wordt er in provincie Antwerpen bijvoorbeeld een waterstoftankstation gekoppeld aan een verbrandingsoven van ISVAG in Wilrijk. Er zullen tests worden uitgevoerd met vuilniswagens op waterstof.

Sinds mei weten we ook dat onze Antwerpse wetenschappers samen met de KULeuven erin geslaagd zijn om waterstof te maken uit vervuilde lucht. Het is vandaag niet de bedoeling om al deze boeiende onderzoeken op het vlak van de energietransitie toe te lichten. Wel willen we samen met jullie verkennen waar de reeds beproefde toepassingen ook voor de bedrijventerreinen hier economisch en ecologisch haalbaar zouden zijn .

Het doet me dan ook plezier te zien hoe talrijk en uit zeer diverse hoeken jullie hier aanwezig zijn. Ik wens u alvast een boeiende avond over de toekomst van duurzame bedrijventerreinen in onze provincie, en waar waterstoftechnologie een rol kan spelen.