toespraken

6 October 2015

Toespraak tijdens 'Future of schopping'

Het nieuwe winkelen doet ieder onmiddellijk denken aan de opmars van e-commerce. De consument die niet meer de straat op gaat om zijn/haar boodschappen uit te zoeken maar via enkele klikken haar assortiment aan kleding, schoenen en ook nog een weekendtrip heeft besteld. De toekomst van de fysieke winkel staat onder zware druk met het veranderend koopgedrag van de consument.

En toch….. vandaag in Mechelen kunnen we de voorstelling beleven van de ‘toekomst van het winkelen’. Een initiatief van Retaildetail en UNIZO om de handelaar te begeleiden in de toekomstige winkelcontext. De Future of Shopping is een uniek mobiel belevingscentrum van zes containers, gevuld met vele technologische toepassingen. Het is een uitdaging voor de klant én handelaar om een nieuwe balans te vinden tussen off-line en on-line shoppen. Handelaars krijgen een ware roadshow die hen inleidt in de technologische hoogstandjes om de klant terug te binden niet alleen tijdens maar nu ook voor en na het shoppen. In de winkelstraat zal de klant ‘ verleid worden’ via een interactief aanbod in de etalages.

Interessant vooral is dat de digitale schermen/etalages een zeer ruim aanbod , zelfs op maat van de klant, kunnen voorstellen zonder hiervoor vele m² winkelvloeroppervlakte nodig te hebben. In één uitstalraam kunnen alle kleuren en modellen de revue passeren. Via de app kan de bestelling direct geplaatst worden en naar het thuisadres vertrekken. Dus met een kleine winkel kunnen veel klanten aan hun trekken komen.
De vele kleine ( leegstaande) winkelpanden in de stad krijgen wellicht een tweede leven ! ( grapje!)

Dit is ook de reden waarom ik als gedeputeerde economie van de provincie Antwerpen met aandacht deze trend, evolutie volg. De provincie heeft begin dit jaar haar visie m.b.t. detailhandel bekend gemaakt. Kernversterkend beleid staat daarbij centraal, maar aansluitend willen wij de verdere uitwaaiering van grote retailconcepten buiten de kern kritisch bekijken en zo nodig bijsturen. Deze ‘future’ of shopping’ geeft duidelijk aan dat ook in de toekomst vele retaildozen langs steenwegen leeg zullen staan. De vele 1000-den m², die men nu nodig heeft in de periferie en in de kern van steden niet vindt of betaalbaar acht, zullen overbodig worden. Deze toekomstscenario’s m.b.t. shoppen geven de lokale handelaar inspiratie en nieuwe kansen maar appelleren ook aan de steden om voorbereid te zijn en een gericht detailhandelsbeleid te voeren. Een beleid dat uitgaat vooral van ‘less is more’ wat het gebruik van de openbare ruimte betreft.

We moedigen een beleid aan dat handelaars ondersteunt om deze nieuwe route naar het volgende decennium te nemen. Als provincie doen we zelf ook wat we zeggen: we maken steden en gemeenten wegwijs in de snelle evolutie van het winkellandschap en in hoe ze de toekomst van hun handelskernen kunnen vrijwaren. We brengen de detailhandel in kaart en we berekenen de impact van nieuwe projecten op de kernen. Onze coaches helpen de lokale besturen om al dat cijfermateriaal juist te interpreteren en te vertalen in Strategisch Commerciële Plannen.

We hebben Unizo gevraagd om ons daarbij te ondersteunen. En we zijn blij te mogen vaststellen dat zij, samen met vele handelaars, dezelfde bekommernis delen. Ik dank Unizo die de aanzet heeft gegeven om met de handelaars deze uitdagende toekomst tegemoet te gaan.