toespraken

21 December 2017

Toespraak tijdens de uitreiking van de getuigschriften Institute for Professional Care

Dames en Heren,

U ontvangt vandaag uw getuigschrift in een gebouw met een rijk verleden, waar ook zorg centraal stond en staat. In de middeleeuwen bevond zich op deze plek een verblijf of toevluchtsoord voor de monniken uit de Sint-Bernardsabdij van Hemiksem. Het refugium werd sinds 1570 omgevormd tot bisschoppelijk paleis voor de bisschoppen van Antwerpen. Een Christelijke gemeenschap die ook zorg centraal stelt.

De laatste jaren is in onze samenleving de vraag naar zorg enorm toegenomen. Mensen, zoals jullie, die zich aan de zorg voor anderen willen wijden en er hun beroep van willen maken, zijn broodnodig.

De zorgsector in Vlaanderen getuigt van een hoge kwaliteit, dat staat buiten kijf. Waar ik mij wat zorgen over maak, is de instroom van werknemers om aan de toegenomen vraag naar zorg tegemoet te komen. De zorg is wel degelijk een sector met economische toekomst. De provincie Antwerpen heeft al heel wat initiatieven genomen naar jongeren en studenten. We willen de link maken met zorgondernemers. Daarom organiseren we jobbeurzen, regelen we stageplekken, en zetten we campagnes op.

We moeten met z’n allen WIJ wat meer op de voorgrond laten treden, en minder het individu. Dat voel ik bij jullie inzet heel sterk, dat jullie kiezen voor WIJ door anderen te helpen, te ondersteunen en zo onze samenleving weer wat meer warmte te geven.

Maar werken als verpleger, arts of poetshulp in de thuiszorg is niet de enige manier om werk te vinden in de zorgsector. De zorgsector is voortdurend in beweging. Nieuwe producten, technologieën en innovaties volgen elkaar razendsnel op. Waardoor de zorgsector zich ook leent tot het opstarten van een eigen onderneming.

Vaak denken mensen dan alleen aan kinderopvang, een woonzorgcentrum, ziekenhuizen, enzovoort. Dat is nog steeds correct. Maar rond deze ondernemingen zitten ook veel toeleveranciers, die elk hun rol spelen en ook deel uitmaken van de zorgsector: voeding, farmacie, bouw, logistieke ondersteuning, enzovoort.

Wij vestigen daar de aandacht op en proberen te ondersteunen waar mogelijk, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een businessplan, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, e.d. Zo hebben we een innovatielab in samenwerking met de Hogeschool Thomas More. Het LiCalab bekijkt of nieuwe oplossingen en producten voldoende afgestemd zijn op de vraag. De bedoeling is dat mensen elkaar aansteken en triggeren om een toekomst in en voor de zorgeconomie uit te bouwen. Het moet één van onze speerpuntsectoren zijn, waarin innovatie en ondernemerschap centraal staan. Innovatieve ideeën en jong ondernemerschap bieden we een plaats in het incubatiecentrum Darwin op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel.

Dat het Institute for Professional Care gediplomeerde zorgverleners en schoonheidsprofessionals verder opleidt zodat ze zich beter kunnen richten naar personen met kanker, is lovenswaardig. Kanker wordt wel eens de ziekte van onze tijd genoemd en steeds vaker komen we in onze eigen omgeving mensen tegen die de strijd met de ziekte aangaan. Professionele hulp in de specifieke fysieke en mentale zorgbehoeften van kankerpatiënten is noodzakelijk op alle momenten en in alle situaties.

Zorg en de zorgnood stopt niet aan de deuren van de ziekenhuizen of andere zorginstellingen. Ook daarnaast is er een uitgebreide nood aan een aangepaste zorgverlening door gespecialiseerde professionals.

Zorgen voor anderen en het leven van hen die door een moeilijke periode gaan verbeteren, is bijzonder lovenswaardig. Het is onze taak als samenleving jullie een warm hart toe te dragen en te blijven erkennen en ondersteunen. Samen maken we werk van maar WIJ, ten dienste van diegenen rondom ons.

Ik wens jullie bijzonder veel succes in jullie verdere carrière in de zorg.