toespraken

30 October 2018

Toespraak tijdens de themadag: De rol van grasland in een toekomst met minder herkauwers – dinsdag 30 oktober 2018

Beste leden van de Nederlands-Vlaamse vereniging voor Weide- en Voederbouw (NVWV), beste geïnteresseerden uit Vlaanderen, Nederland en misschien zelfs daarbuiten,

Welkom in Geel, waar twee van onze provinciale proefbedrijven voor de Landbouwsector gevestigd zijn, namelijk de Hooibeekhoeve en het proefbedrijf Pluimveehouderij. Hier doen we onderzoek en blikken we ook vooruit naar de toekomst van onze landbouw.

Nederland is Vlaanderen niet en andersom… gelukkig maar. Toch krijgt onze landbouw dezelfde klappen van de zweep, want het Europees beleid geldt voor alle lidstaten.

Een toekomst met minder herkauwers in de titel van deze studiedag slaat ongetwijfeld niet enkel op de aantallen melkkoeien in de landbouwstatistieken, maar doelt naar het gedrag van ons als Westerse consument. Het is bekend dat we bij stijgende welvaart ons verbruik van dierlijke producten gaan temperen. De ene doet dat omwille van het dierenwelzijn, de andere om gezondheidsreden en nog anderen halen het klimaat aan als reden om minder dierlijke voeding te kopen.

Zowel de Vlaamse als Nederlandse landbouw mikt echter op zuivelexport. De vraag wordt mondiaal aangestuurd en is stijgende. Ondanks de volatiliteit van de melkprijzen, mikt ,en rekent, onze melkveehouderij nog steeds op groei. De meeste boeren ervaren vandaag de dag, en zeker bij de extreme droogte van de voorbije maanden, niet dat er gras te veel is. Wel zijn de kwaliteitseisen vaak zo hoog dat er misschien eens nagedacht kan worden of er gras is dat kan aangewend worden voor andere doeleinden.

We halen immers ook uit onze brouwgerst eerst de energie uit, met name onze Belgische trots: ons bier, om daarna de eiwitrijke bierdraf aan onze koeien te geven. Gaan we in de bio-economie van morgen gras ook eerst ‘uiteenrafelen’?

Met deze studiedag wil de Nederlands-Vlaamse vereniging voor Weide- en Voederbouw een blik werpen op die toekomst. Zijn er andere toepassingen mogelijk voor gras dan enkel om te dienen als voedergewas? Van kweekvlees, over insecten tot geraffineerd gras, …  allerlei innovaties komen op tafel te liggen. 

Gras is echter van oudsher al een ‘kameleon’ als het over toepassingen gaat: natuurgras, bermgras, gras op gazons, sport- en golfterreinen, gras met klaver, weidegras voor schapen, paarden, en … natuurlijk ook voordrooggras voor onze koeien.

Alhoewel grasland meer dan 1/3de van ons landbouwlandschap bepaalt, wordt het economisch belang ervan vaak onderschat. Kwalitatief gras is de hoeksteen van onze melkveehouderij. Vandaag … en ik ben ervan overtuigd: ook morgen! 

Samen met de medewerkers van de Hooibeekhoeve nodig ik dan ook graag uit om deze namiddag ons provinciaal proefbedrijf te bezoeken, waar ook het gras een belangrijke rol speelt. Neen, u gaat er geen koeien zien luieren in de wei, maar u zal zien dat ze in hun comfortabele stal continu een uitgekiend rantsoen voorgeschoteld krijgen, waarin de kwaliteit van het voordrooggras zeer bepalend is: bepalend voor de kostprijs van de melk, bepalend voor de mate van afhankelijkheid van de ingevoerde soja, bepalend voor de emissies van ammoniak en broeikasgassen, enzovoort. Tijdens uw bezoek aan de Hooibeekhoeve leert u welke onderzoeksthema’s aan bod komen in de stallen, maar ook op de talrijke proefvelden.

Tijdens het afsluitend drankje kan u kennismaken met onze onderzoekers en ervaringen uitwisselen met de blik op de toekomst van ons grasland.

Ik wens u dan ook een leerrijke en vooral inspirerende studiedag toe.