toespraken

23 October 2015

Toespraak tijdens de officiële opening omleidingsweg Niel

Beste genodigden en vooral ook: geachte partners die samen met ons dit mooi project hebben gerealiseerd. Voor u staat een tevreden voorzitter van POM Antwerpen.

Ik ben uiteraard tevreden over het resultaat van het bouwwerk en de verbetering dat dit betekent voor bedrijven en omwonenden. Maar minstens even tevreden ben ik over de goede samenwerking met de bedrijfsleiding, het gemeentebestuur en onze aannemer.

Laten we eerst nog even stilstaan bij de reden waarom we bijna 10 jaar geleden aan dit project zijn begonnen. De motivatie van de POM was de toekomst van het bedrijventerrein te verzekeren. Dit door het herin te richten volgens de allernieuwste normen en inzichten. Het past in een belangrijke koerswijziging in het beleid waar we in eerste instantie de bestaande bedrijventerreinen optimaal willen laten functioneren. Het steeds weer recycleren en verbeteren van bedrijventerreinen is voor onze economie heel erg belangrijk want nieuwe industriegebieden komen er in onze volgebouwde regio nauwelijks nog bij.

De aanpak van POM Antwerpen is in dit soort projecten steeds dezelfde: samen met de direct belanghebbenden een oplossing op maat bedenken en dan het ook effectief realiseren. De Vlaamse subsidies vanuit het Agentschap Ondernemen zijn in deze projecten onmisbaar, maar er resteert altijd ook een grote financiële inspanning van de lokale betrokkenen. Vandaag liggen de bewijzen van deze aanpak onder onze voeten. De ingrediënten voor de oplossing op maat hier in Niel lagen voor de hand. Kijk gewoon rond in de directe omgeving en je ziet het handvol elementen waarmee we aan de slag gingen. Ik kan de elementen net op één hand tellen, ik som de 5 zichtbaar aanwezige elementen even op en vertel er bij wat de oplossing was:

  1. *Het vrachtverkeer door woonstraten verminderen of waar het kan helemaal verbieden. Dat betekent ook het veiliger maken voor andere weggebruikers.
    *De Rupel gebruiken als beter alternatief voor het tansport van goederen
    *Afwerking van de grenszones tussen bewoning en bedrijvigheid
    *Een nieuwe relatie aangaan met de aanpalende natuurgebieden
    oplossing: Het water dat in de lagergelegen voormalige kleiputten terecht komt beheersen en de afvoer naar de Rupel garanderen

Na ruim vier miljoen euro investeringen zijn we waar we wilden zijn. De totaaloplossing is voor 99% gerealiseerd. Als we straks huiswaarts zijn gekeerd, de barrières zijn verwijderd en het verkeer de omleidingsweg gebruikt, is er een nieuw stukje Niel klaar. Het vrachtverkeer gaat dan niet meer doorheen het wooncentrum. Fietsers hebben hun eigen veilige plek naast de weg. De bedrijven kunnen zich zorgeloos verder ontplooien en voor welvaart zorgen. De dieren van de natuurgebieden krijgen veilige routes om zich te verplaatsen via een netwerk aan ecotunnels en ecologische corridors. En twee keer per dag bij laag water kan het hemelwater weglopen naar de Rupel. En zoals je misschien al gezien hebt is de volgende fase van het project ook al aan de gang: de bedrijven zijn actief bezig met het de herinvulling van het bedrijventerrein. Dat komt allemaal dik in orde.

Zo dadelijk zullen we de weg inlopen. De omleidingsweg is namelijk helemaal gebruiksklaar. Het enige dat nog moet gebeuren is het planten van 139 bomen en anderhalve kilometer haag die van de weg een mooie dreef gaan maken.

Er rest me enkel nog heel expliciet onze partners en onze aannemer te danken voor de schitterende samenwerking. Onze aannemer Stadsbader heeft prachtig werk geleverd. Volgens mijn medewerkers is een extra pluim op zijn plaats voor werfleider Pieter Linthout van Stadsbader en voor Stijn Vanmaldeghem van het studiebureau Arcadis. Zij zorgden voor de technische realisatie. Ook petje af voor de bedrijfleiders van Coeck en Wienerberger die al die jaren mee aan de weg timmerden en ook ruim 40% van de kostprijs op zich namen. Last but not least gaat mijn dank aan het gemeentebestuur dat al die jaren hard heeft meegewerkt aan dit project. We weten allemaal natuurlijk al dat de gemeente Niel een heel slimme gemeente is, volgens sommigen zelfs de slimste. Dat zou wel eens kunnen kloppen want het gemeentebestuur heeft niet financieel moeten bijdragen aan al deze werken. Vanaf vandaag ligt dat enigszins anders want nu is de omleidingsweg in handen van de gemeente en na de laatste afwerking zal het gemeentebestuur de zorg voor alle infrastructuur op zich nemen. We wensen de gemeente er veel succes mee!

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.