toespraken

17 June 2013

Toespraak tijdens de Netwerksessie ‘Voor elk wat winkels’

Dames en heren,
Schepenen en ambtenaren van onze gemeenten

Welkom… op de netwerksessie ‘Voor elk wat winkels!’ van de provincie Antwerpen.

Wat we vandaag” in de etalage “ zetten is bijzonder interessant en vooral divers.
De voormiddag moet ons een breed overzicht geven van de ingrediënten die het winkellandschap in onze gemeenten kan beïnvloeden en vooral de hefbomen om vanuit een gedeelde aanpak daarmee om te gaan.
Deze netwerksessie valt vandaag samen met de 3-maandelijkse bijeenkomst van het Provinciaal Platform Detailhandel waar een aantal steden en gemeenten (hier aanwezig) en stakeholders deel van uit maken.

Deze ‘werk’-voormiddag zal in het najaar en ook in 2014 nog een paar vervolgprogramma’s krijgen omdat deze bijeenkomsten kaderen binnen de brede studie- en analyse aanpak die de provincie uittekent rond detailhandel.

In juni 2012 is groen licht gegeven aan een groot EFRO D2 project dat samen met de 5 provincies en AO wordt uitgewerkt rond het wel en wee van detailhandel in de provincies. Onze provincie neemt hierin het voortouw. Deze brede provinciale en interprovinciale studie biedt een antwoord op de uitdaging van de oproep van minister president rond ‘Winkelen in Vlaanderen’ om een brede analyse uit te voeren over het winkelen in Vlaanderen met een vergelijkbare methodiek voor alle 308 gemeenten. Alle provincie hebben we die handschoen opgenomen.

De openbare aanbesteding is begin 2013 gegund aan IDEA consult en LOCATUS en samen met nog meewerkende partners zullen zij in de loop van deze 2 jaren de gemeenten de nodige hands-on bezorgen om effectief te kunnen inzetten op een kernversterkend beleid, waar de provincie ook voor staat. Al deze experten zullen straks hier aan het woord komen; welkom alvast en vooral rekenen we op uw constructieve inbreng ons op het goede pad te zetten mbt detailhandel.

Zoals al vermeld onze winkeletalage is vandaag ook divers ingevuld. Als we cijfers en statistieken hebben geanalyseerd proberen we in de namiddag de theorie in daden om te zetten en plaatsen we concreet onze hoeve – en streekproducten op de toonbank. De dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid neemt dit namiddaggedeelte voor zijn rekening.
Wie voor een hele dag heeft ingeschreven zal zelfs tot slot ook nog de proeverijen erbij krijgen.

Tot slot

Ook de provincie blijft niet ongevoelig voor moderne trends in het winkelgebeuren; vandaag zijn we zoals u zelf gemerkt buitenshuis gelokaliseerd. Noem het een pop-up meeting-place totdat we opnieuw onze ‘eigen winkel’ kunnen openen….. zoals u weet ligt de sloophamer klaar voor het aloude provinciehuis van Antwerpen.

Als we de media moeten ‘geloven’ is leegstand en leegstandcijfers hierover weer hip! Met de werksessie vandaag zal u een andere hippe aanpak kunnen ontdekken om in de komende jaren uw winkelstraat in de pers te brengen.

Alvast lazen we recent nog dat de Antwerpse Meir de Brusselse Nieuwstraat van de troon heeft gestoten als belangrijkste Belgische winkelstraat. Maar laat u daar niet door uit het lood slaan. Samen met u maken we van elke winkelstraat en elk winkelgebied in onze provincie de beste.
Ik wens u een aangename werkdag!

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.