toespraken

11 June 2018

Toespraak tijdens de conferentie Baanbrekend winkelen

Goeiemorgen collega’s, gedeputeerde, burgemeesters, schepenen, medewerkers van veel steden en gemeenten hier aanwezig. We zien  hier vandaag vele steden en gemeenten die  met ons mee “ de BAAN op willen… gaan. Dat is een goed teken! 

Goeiemorgen  ook aan de vertegenwoordigers van detailhandel, ondernemers en  van de Vlaamse diensten. Het is duidelijk dat we met z’n allen  uit de verscheiden beleidsdomeinen en betrokken stakeholders samen een toekomstverhaal moeten schrijven voor de Vlaamse steenwegen waar we morgen willen wonen, werken én winkelen.  

Baanbrekend winkelen , de titel spreekt voor zich: BAANBREKEND, dus een breuk met ‘ hoe het was’. Maar tevens ook ‘ VERNIEUWEND’ qua aanpak. 

‘Hoe’ het was of nu nog is: veel toelichting is hierbij niet nodig… 

Onze Vlaamse steenwegen zijn – historisch gegroeid tot - sprekende voorbeelden het ongecoördineerd  en gretig verbruik van de ruimte. Volgend op de lintbebouwing voor wonen heeft retail zich de ruimte langs de steenweg eigen gemaakt  en zich tussen en naast rijen huizen of landelijke villa’s ingepland.  

De steenwegen slibben dicht, files beperken zich niet meer tot de piekmomenten ‘s ochtends en ‘s avonds maar ook overdag is de congestie met 50% toegenomen op de meeste verbindingswegen. 

Het project ‘ Baanwinkels en gemeenten op één lijn’, dat we vandaag afsluiten, wil een halt toeroepen aan het ongebreideld innemen van de ruimte. De negatieve gevolgen daarvan op de verkeersdoorstroming worden ook meer problematisch. Tevens heeft het project tot doel om retail daar waar mogelijk terug naar de kernen van de gemeenten  te oriënteren of te clusteren voor wat de grootschalige detailhandel betreft in duidelijk gecoördineerde zones. 

Een steenweg loopt doorheen meerdere steden en gemeenten en ze maken allen deel uit van een stuk  steenwegproblematiek. De crisis rond steenwegen is voelbaar en vele lokale beleidsmakers willen graag dat er ‘iets gebeurt’ met de situatie van verminderde leefbaarheid voor wonen, onhoudbare druk op vlak  van mobiliteit, verschuiving van het detailhandelsaanbod van kern naar periferie – steenweg -, maar…. 

Tussen droom en daad staan praktische bezwaren….. zei een oude wijsgeer én een Vlaamse groot dichter. 

Ja gemeenten willen graag een oplossing maar… 

Ja, maar… het is niet eenvoudig om al die verschillende besturen met verscheiden politieke kleuren over een hele steenweg tot een akkoord te krijgen. 

Ja, maar … dit is onrealistisch! Welke retailer zal bereid zijn te verhuizen? 

Ja, maar … en wat met de grondprijzen, wie zal dat verlies dekken? 

Ja, maar… als kleine gemeente verliezen we opnieuw! Wij willen ook retailers kunnen aantrekken. 

Ja, maar… al die retailers hebben een vergunning, een apart RUP is voor hun vestiging zelfs gemaakt. 

Ja, maar … gemeenten hebben geen wettelijke hefboom om een vergunningsaanvraag af te keuren; er is vandaag geen Vlaamse regelgeving die ons hierbij steunt. 

Ja, maar… waar gaan die winkels dan naartoe? Is er een andere plek en zorgt dat dan ook voor een enorme verkeers- en filedruk. 

Ja, maar… we moeten niet dromen, mooie studies, plannen en dan terug naar af? 

Doch, wij verlaten vandaag dit doemdenken. Wij tonen aan dat door samenwerking we wél het verschil kunnen maken én zullen maken! 

 

 

 

 

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.