toespraken

Vragen voor minister van Mobiliteit, Openbare werken en Energie, Gilbert Bossuyt

24 January 2014

Toespraak tijdens de bijeenkomst van 18 grensgemeenten nav grensoverschrijdende analyse detailhandel

Een uitstroom van 1,5 miljoen gezinnen naar Nederland en een totale omzet aan consumptie van meer dan 7 miljoen is een behoorlijke transfer naar ons buurland. Sommigen onder ons denken misschien : hoe kunnen we dat 'hier in huis’ houden?
We gaan geen kunstmatige belemmeringen invoeren. De grenscontroles komen niet terug, laat staan de Gulden en de Belgische Frank.

Neen, we moeten uitgaan van onze eigen sterktes en onze eigen aantrekkelijkheid verhogen. Een aantal goede voorbeelden of praktijkervaringen hebben we vandaag hier van collega gemeenten kunnen horen.
Trouwens, het feit dat er nog belangrijke grensbelemmeringen zijn, zoals het quasi onbestaande openbaar vervoer over de grens, belet niet dat er duchtig over de grens gekocht wordt.
Op zich is daar trouwens niets mis mee, zolang we er maar voor zorgen dat het ook in de omgekeerde richting gebeurt. En proefondervindelijk weten grensbewoners dat de omgekeerde transfer ook aanwezig is.

Op zondagmorgen bij de bakker, op zaterdag in de drankenhal en zeker als er prijsveranderingen staan aan te komen bij onze benzinestations, worden we vaak geconfronteerd met een rij van Nederlandse vrienden voor ons.

En ook dat de Meir de Brusselse Nieuwstraat heeft voorbijgestoken als belangrijkste winkelstraat van het land, heeft alles te maken met de bijdrage van de Nederlandse klanten.
Dit zijn echter subjectieve vaststellingen. In tegenstelling tot de koopstroom richting noorden, hebben we voor de koopstroom richting zuiden geen berekend bedrag.

Oorspronkelijk wilden we dit oplossen door Noord-Brabant in het koopstroomproject te betrekken, maar uiteindelijk is dit niet kunnen doorgaan. Toch blijven we niet bij de pakken zitten. Recent – eind vorig jaar- heb ik de opstart van het E_KOOPstroom project goedgekeurd.

Locatus en IDEA consult zullen providers van digitale verplaatsingsdata ( denken we aan Tom Tom, Vodophone, gps enz..) bijeen brengen om een experiment uit te werken ter vervanging van de traditionele bevragingsmethodiek. Dit experiment is een samenwerking van de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid en zal al dan niet grensoverschrijdende koopstromen in kaart brengen. Als proefgemeente worden Turnhout- Tilburg hiervoor geselecteerd. Na de zomer willen dit experiment op tafel kunnen leggen.

De provincie beseft zeer goed dat al deze informatie omzetten in een gericht detailhandelsbeleid en en een actieplan niet zo evident is. Niet elke gemeente kan over een uitgebreide staf beleidsdomein lokale economie beschikken.

Daarom zijn we vanuit de provincie sinds begin januari gestart met het coaching project detailhandel ( COOP-DH)

Elke gemeente kan een coach ‘ inhuren’ om de gemeente samen met haar stakeholders ‘ en route ‘ te zetten voor een gericht detailhandelsaanpak.

Vanuit de provincie leggen wij 50% van de loonkost bij, de gemeente de andere helft. In concreto komt dit neer op 220€ per dag.

Uit de voorstelling blijkt duidelijk dat detailhandel vooral ook vanuit een bovenlokaal niveau moet geëvalueerd en gestuurd worden. Daarom voorzien we een aanbod van een LT- coaching ( tot max 2 jaar) wanneer 2 of meer gemeenten gezamenlijk een coaching traject lopen.

De provincie speelt alle troeven uit om met de 70 gemeenten een goede detailhandelskoers uit te tekenen.