toespraken

14 December 2017

Toespraak tijdens Creatief Antwerpen Netwerkt!

Dames en heren,

1/3 de totale toegevoegde waarde in de creatieve industrie in Vlaanderen is gerealiseerd in Antwerpen. En 1/3 de van de werkgelegenheid in deze sector bevindt zich eveneens in Antwerpen. Tot slot doet de sector het de voorbije jaren bijzonder goed. Het aantal starters is in vergelijking met onze andere speerpuntsectoren sinds 2013 spectaculair gegroeid.
Het is ook een sector, die jullie mee dragen en groot maken, die tot ver buiten onze grenzen wordt geapprecieerd.

Ik wil jullie dus allen van harte danken dat jullie onze regio mee op een positieve manier op de kaart zetten.

Voor de provincie Antwerpen is de creatieve industrie dan ook absoluut een speerpuntsector. Wij ondersteunen deze sector onder meer als partner in Antwerp Powered by Creatives, een samenwerkingsplatform binnen de provincie Antwerpen dat de meerwaarde van de creatieve industrie wil uitdragen. En daar draagt een avond als deze absoluut zijn steentje toe bij.

Vanuit traditionele sectoren wordt meer en meer gezocht naar samenwerking met de creatieve industrie. Innovatie ontstaat immers vaak uit een cross-over van creatieve met traditionele sectoren. Het uitgesproken vermogen van de creatieve industrie om vernieuwende en ongebruikelijke oplossingen voor diverse vraagstukken aan te brengen, is hierbij een pluspunt. Antwerp Powered By Creatives wil daarom kruisbestuivingen tussen de creatieve sector en andere sectoren concretiseren, Antwerpse ondernemers motiveren om te innoveren en creatieve ondernemers helpen groeien.

Daarom wil Antwerp Powered by Creatives een platform en daadwerkelijke ontmoetingsplaats zijn waar de creatieve industrie met andere sectoren wordt gekoppeld.

Binnen het Europese project ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. Connecting the Dots dat dit verhaal opentrekt naar de hele provincie, vormt design de motor tot innovatie.

APBC organiseerde in 2017 de eerste reeks co-creatietrajecten, in Turnhout, Mechelen en Antwerpen. Het opzet was om kmo’s te matchen met creatieve ondernemers en hen gedurende enkele intensieve workshops vanuit een compleet nieuwe invalshoek laten kijken naar hun huidige business model.

In iedere regio waren er telkens 5 deelnemende kmo’s, gaande van een bakker, een soepbar en een cremerie tot een boekhoudkantoor, een producent van gevel- en lichtreclames en een verlichtingsproducent. Die laatste, Etap Lighting uit Malle, zal in de break-out getuigen over de meerwaarde voor hen om met een creatieve expert, in dit geval Stefan Schöning, samen te werken.

In het voorjaar gaan er nieuwe trajecten van start. Warme oproep dus aan alle aanwezige kmo’s die naar het voorbeeld van Etap (en de andere 14 kmo’s) hun innovatiepotentieel ten volle willen gaan benutten en hun business model vernieuwen. APBC-team is ter beschikking om hier meer info over te geven.

Daarnaast volgt er ook nog een sprekersacademie, die je als ondernemer klaarstoomt om een inspirerende presentatie te geven. En de Award Winning Designers brengt opnieuw alle designers die in het afgelopen jaar in de prijzen vielen in beeld. Dit jaar geen tentoonstelling, maar 100-seconden filmpjes die de passie en inspiratie van de creatieve winnaars benadrukken.
En uiteraard nodigen we jullie namens Antwerp powered by creatives nog uit op de vele netwerkevenementen die nog volgen, en waarop alle ondernemers welkom zijn, creatieve of andere sectoren.

Ik wens jullie nog een prettige, creatieve en innovatieve avond.