toespraken

23 May 2019

Toespraak t.g.v. de eerste Steenlegging Log!ville

Begin 2017 was het Vil op zoek naar een gebouw en een goede locatie voor de oprichting en exploitatie van een logistiek demonstratiecentrum voor alle Vlaamse bedrijven en bijgevolg met een impact op geheel Vlaanderen. 

Gezien het projectgebied het hele Vlaamse gewest bestreek, werden bij het maken van de locatiekeuze volgende criteria in acht genomen: nieuwbouw, oppervlakte, ligging, bereikbaarheid t.o.v. afzetmarkt, goede transportinfrastructuur, uitbreidingsmogelijkheden, voorzieningen openbaar vervoer en faciliteiten op het terrein. 

Locaties in alle Vlaamse provincies werden gewikt en gewogen maar de uiteindelijk keuze ging naar het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel, gelegen op een A-locatie op de A 12 tussen Antwerpen en Brussel.  

Het Wetenschapspark is enerzijds in volle groei en ontwikkeling en biedt anderzijds nog voldoende open terrein voor een landmark demonstratiecentrum. Naast de erg centrale ligging in Vlaanderen bezit het park reeds faciliteiten voor bezoekers en is er een startup incubator aanwezig. 

Tevens biedt het Wetenschapspark voldoende alternatieven die een tijdige opstart van het demonstratiecentrum verzekeren in de hypothese dat de bouw enige vertraging zou oplopen. 

Gezien het feit dat dit project ook volledig past binnen het speerpuntenbeleid van Vlaanderen de doelstellingen van het EFRO Programma (Europees fonds voor regionale ontwikkeling) heeft POM Antwerpen, eigenaar van het Wetenschapspark, voor de bouw en voor de inrichting van het demonstratiecentrum dan ook een EFRO-project ingediend.  

Het doel van het project is de bouw, inrichting en exploitatie van een landmark demonstratiecentrum met een totaal oppervlakte van ca 2.000 m² met focus op de logistiek in zijn totaliteit en innovatie als trigger, bestaande uit: 

1° Een virtueel gedeelte met oa. multimedia materiaal, virtual reality, etc.  

2° Een fysiek, modulair gedeelte met variabele zones.  

3° Een open test gedeelte voor bedrijven, onderzoeksinstellingen, Eu-consortia en startups.  

Tot slot ook een gedeelte voor kantoren en vergaderzalen met ontvangstruimte. 

Door het open innovatie karakter en het permanent inspelen op de noden van de logistieke sector zal het demonstratiecentrum een onmisbare schakel worden bij het begeleiden van bedrijven en de valorisatie van onderzoeksresultaten. 

Hierdoor wordt het logistiek demonstratiecentrum een belangrijke en strategische poot om de door EFRO vooropgestelde programmadoelstellingen mee te helpen verwezenlijken. 

In het najaar van 2017 werd het project goedgekeurd.  Het kostenplaatje bedraagt  6.000.000 EURO 40% is steun vanuit het EFRO 10 % van het Vlaamse Hermes fonds,  de overige 50 %  worden door POM Antwerpen en VIL gefinancierd. 

Gezien POM Antwerpen beschikt over een grote ervaring op het vlak van Europese en Vlaamse projecten treedt  POM Antwerpen op als projectpromotor. 

POM Antwerpen zal ook optreden als de bouwheer van het logistiek demonstratiecentrum op het Wetenschapspark te Niel. 

Wat is er tot op heden al gebeurd? In eerste instantie werd een programma van eisen opgemaakt door POM Antwerpen,  HVH Architecten, in samenspraak met Atelier T en onder de juridische supervisie van GDA advocaten. 

Dit programma van eisen diende dan voor het uitschrijven van een bestek voor het aanstellen van een architecten-of ingenieursbureau, alsook de aannemer voor het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden van het toekomstig demonstratiecentrum. 

Na een openbare aanbestedingsprocedure werd door het directiecomité van POM Antwerpen einde november 2018 de Design, Build en Maintenance opdracht toegewezen aan een team rond Cordeel uit Temse. De groep is samengesteld uit gespecialiseerde partners die elke in hun domein een gerespecteerde expertise hebben opgebouwd.   

Vele leden van het team hebben al diverse malen samengewerkt, op diverse projecten met een uiteenlopende schaal en complexiteit. Dit brengt met zich mee dat ze elkaar zeer goed kennen en ze garant kunnen staan voor een professioneel en vlot projectverloop. 

De verschillende partners zijn georganiseerd rondom Cordeel Zetel Temse, de inschrijver. Hiernaast en volledig conform de vereiste onafhankelijkheid staat met zicht op zee architecten. Zij verzorgen de architectuur, het interieur en het landschappelijk ontwerp. Dit laatste wordt in samenwerking met Pieter Foré van het kantoor Forest bestudeerd. 

Verder is het team opgebouwd op 3 gebieden : Engineering, build en maintenance. Het ‘engineerings’luik  omvat het studiebureau Arcade dat instaat voor de studies stabiliteit en technieken. Deze laatste discipline wordt in samenwerking met IMTECH uitgewerkt. IMTECH, onderdeel van de group Cordeel, heeft op deze wijze meegewerkt aan een hoogwaardig concept, waar studiekantoor en uitvoerder tot een breed gedragen methodiek hebben kunnen komen.  

Op die wijze zullen er in een uitvoeringsfase hopelijk geen struikelblokken boven komen drijven. Verder heeft I-kustik de nagalmtijden van de belangrijkste lokalen gecontroleerd. MB consult heeft in samenwerking met Arcade en Imtech een doorgedreven EPB berekening gemaakt.  

Waardoor we nu al kunnen stellen dat we in basis een zeer ambitieus en duurzaam en engeriezuinig project kunnen presenteren. Het veiligheid en gezondheidsluik wordt uitgewerkt en bewaakt door Ivo Van Hoye.  

Het ‘build’ luik wordt uitgevoerd door de tandem Cordeel zetel Temse en Imtech. Alsook het hoofdstuk maintenance. 

De prijs voor de design is afgetikt op 265.941,00 euro het luik build 3.149.531,65 euro 

Het onderhoud bedraagt 32.174,00 euro en zal gebeuren gedurende 10 jaren. 

Na goed overleg en advies met en van  de gemeente Niel is de omgevingsvergunning afgeleverd in de maand maart. 

De start van de echte bouwwerkzaamheden is voorzien na het bouwverlof, begin augustus 2019. 

Als alles volgens planning verloopt voorziet de aannemer de voorlopige oplevering van het gebouw in  de  zomer  van 2020. 

Het project verloopt dus tot op heden zeer voorspoedig gezien de goede samenwerking tussen POM Antwerpen en VIL. 

POM Antwerpen wordt ontzorgd door deze unieke locatie conform de geest van het Wetenschapspark door VIL te laten invullen. Log!Ville zal innovatie uitstralen, trends detecteren in binnen- en buitenland, state-of-the-art technologie demonstreren, co-creatie bewerkstelligen en valorisatie stimuleren. Kortom, dé ontmoetingsplaats worden voor alle Vlaamse bedrijven die met logistiek te maken hebben. 

VIL wordt ontzorgd door POM Antwerpen van alle administratieve taken in het EFRO –dossier en kan zich daardoor volledig toespitsen op zijn kerntaken binnen het project, de invulling, de inrichting en de exploitatie van de ruimten. 

Dit project vindt  ook aansluiting bij de beleidsbrief Economie van de provincie Antwerpen waar logistiek weerhouden wordt als een speerpuntsector en POM Antwerpen inzet op de realisatie van duurzame logistieke bedrijventerreinen en innovatief logistiek ruimtegebruik, inclusief een open innovatieplatform. 

Er kan bijgevolg geconcludeerd worden dat de oprichting van een Vlaams logistiek demonstratiecentrum een quasi noodzakelijk en onontbeerlijk instrument is om de doelstellingen en ambities van de Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen mee te helpen verwezenlijken. 

Maar hier stopt de ambitie niet van POM Antwerpen. Op het terrein van het Wetenschapspark ontwikkelde POM Antwerpen reeds meerdere gebouwen, waaronder het incubatorgebouw Darwin en het doorgroeigebouw Archimedes.  Momenteel wordt de hybride bedrijfshal Hippocrates afgewerkt en is het LOG!ville gebouw, waarvan we vandaag de eerste steen leggen in volle voorbereiding.   

POM Antwerpen wil de site verder ontwikkelen tot een volwaardige campus met innovatieve gebouwen voor bedrijven. De site biedt ruimte op maat aan spin-offs, kmo's en multinationals actief in voornamelijk IT, environmental en life sciences. Het gericht samenbrengen van kennisintensieve bedrijven leidt tot kruisbestuiving en synergie.   

Het park kan elke ondernemer steeds een optimale oplossing aanbieden. Start-ups en kleine groeibedrijven vinden hun gading in de incubator. Eens die fase ontgroeid, kan men grotere kantoorruimten betrekken in het doorgroeigebouw of opteren voor een eigen ontwikkeling.   

Het doel is om nog drie gebouwen van elk ongeveer 4.500 m2  vloeroppervlakte, gefaseerd, te realiseren tegen de zomer van 2021.  Het eerste gebouw (“gebouw Y”) is een kantoorgebouw met bijhorende onderzoek- en productiehal. Het tweede gebouw (gebouw “EINSTEIN”) wordt een nieuw centrumgebouw met een opleidingscentrum voor de farmaceutische sector, opleidingslokalen, kantoren en een restaurant met een beperkte hotelfunctie.  Het derde gebouw (“gebouw F”) is een kantoorgebouw waarin de helft van de vloeroppervlakte ingericht zal worden als laboratoria. 

Dus deze eerste steenlegging was zeker niet de laatste. 

 

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.