toespraken

21 November 2013

Toespraak ter gelegenheid van de starterssessie ‘Brandstof voor Ondernemers’, georganiseerd door Designcenter De Winkelhaak

Beste ondernemers,
Dames en heren,

U zal het me mij eens zijn dat het programma vanavond gevarieerd en boeiend was. Ik kan me echter voorstellen dat u stilaan verlangt naar een deugddoend hapje en drankje. Toch wilde ik van de gelegenheid gebruik maken nog even het woord te nemen, vooral om enkele mensen te bedanken.

In de eerste plaats de sprekers van vanavond die vrank en vrij getuigd hebben over hun wedervaren als ondernemers. Stuk voor stuk waren het interessante verhalen, waar zelfs ik – die niet meteen in de creatieve industrie actief is – waardevolle ideeën uit meeneem.

Ook de medewerkers van de Winkelhaak wil ik danken voor hun enorme inzet en het enthousiasme waarmee ze hun schouders onder dit initiatief gezet hebben. Het provinciebestuur gelooft sterk in gespecialiseerde incubatoren, die bedrijven niet alleen huisvesten, maar hen waar mogelijk een duwtje in de rug geven.

Designcenter De Winkelhaak is daarvan een uitstekend voorbeeld. Bovendien blijven Klara en haar team zich inspannen om design en bij uitbreiding de creatieve industrie in haar totaliteit op de voorgrond te plaatsen in deze regio. Die ambitieuze doelstelling willen we als provincie zeker onderschrijven en deze legislatuur maken we dan ook de nodige middelen vrij om specifiek het ondernemerschap in deze sector te ondersteunen.

En ten slotte, dames en heren, wens ik ook u allen van harte danken voor de inspanningen die u als jonge ondernemer verricht, voor de risico’s die u neemt, voor het vele werk dat u verzet én creëert. Als gedeputeerde voor economie maak ik kennis met heel wat Antwerpse bedrijven, spreek ik talloze zaakvoerders, en ik besef dat het vandaag nog steeds allesbehalve gemakkelijk is om als ondernemer een succesvolle zaak uit te bouwen.

Op bestuurlijk niveau is het in de eerste plaats de Vlaamse Overheid die zich inspant om jonge ondernemers met advies en incentives te omringen. Ik nodig u dan ook graag uit tijdens de receptie zo dadelijk af te stappen op de vertegenwoordigers van Agentschap Ondernemen, Innovatiecentrum en FIT. Zij kunnen u verder helpen met vragen omtrent subsidies, samenwerking met kennisinstellingen of ondernemen in het buitenland. Maak hiervan gebruik!

Op provinciaal vlak zetten we via de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij in de eerste plaats op de creatie van bedrijventerreinen en bedrijfsinfrastructuur. Daarnaast ondersteunen we – wanneer mogelijk – waardevolle initiatieven van anderen. Deze ‘Brandstof voor ondernemers’ is daarvan een uitstekend voorbeeld. Telkens met een specifieke doelgroep voor ogen hebben UBCA, de universitaire incubator, Designcenter De Winkelhaak en Bedrijvencentrum bouw De Wolkammerij de handen in elkaar geslagen om een programma op maat van groeiers uit te werken, gevuld met bedrijfsgetuigenissen en gericht op netwerking. Het is een initiatief dat we graag ondersteunen. Uw talrijke aanwezigheid vanavond, beste ondernemers, bewijst dat die beslissing de goede was.

Dames en heren,

Ik hoop oprecht dat u vanavond iets hebt bijgeleerd waar u als ondernemer de vruchten van plukt. Rest mij verder u een aangename avond en fijne receptie te wensen, waar u hopelijk nog nuttige contacten zult leggen.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.