toespraken

15 March 2017

Toespraak provinciale finale Vlajo mini-ondernemingen

Beste mini-ondernemers,
Beste leercoaches,
Dames en heren,

Jaar na jaar is deze provinciale finale uitgegroeid tot hét hoogtepunt van een schooljaar dat in het teken staat van ondernemen en ondernemerschap. Met plezier ben ik dan ook ieder jaar aanwezig, want de provincie Antwerpen draagt dit ondernemersinitiatief een warm hart toe. Ik ga hier niet te lang speechen, want ik weet dat jullie vol spanning zitten te wachten op het verdict van de deskundige jury.

De provincie Antwerpen is, als motor van de Vlaamse economie, steeds op zoek naar nieuwe jonge mensen, die hun schouders onder onze economie willen zetten. Ons provinciaal Havencentrum probeert de haven voor te stellen als een aantrekkelijke werkgever. Veel havenbedrijven krijgen hun vacatures moeilijk ingevuld. Door jongeren ter plaatse de haven te tonen, wordt hopelijk de belangstelling gewekt om later voor een job in de haven te kiezen.

Op het jobevent We are Chemistry van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen op woensdag 22 maart kom je dan weer alles te weten over chemie. Ben je nieuwsgierig, dan zijn jullie alvast allen van harte welkom in Congrescentrum Lamot in Mechelen.

Maar naast jongeren die kiezen voor jobs in haven en industrie, hebben we jongeren nodig die hun eigen bedrijf oprichten, die eigenlijk hun eigen job creëren én daardoor hopelijk ook werk voor zovele anderen.

Wij willen er alles aan doen opdat Antwerpen een ondernemersvriendelijke provincie blijft. Meer bepaald voor jonge ondernemers en starters. We merken dat het aantal actieve ondernemingen in onze provincie blijft stijgen. De provincie Antwerpen telt het grootste aantal nieuwe ondernemingen van alle Belgische provincies, namelijk 17%.

De stijgende evolutie van het aantal mini-ondernemingen in onze provincie gaat ook in de goede richting. Terwijl er in het schooljaar 2006-2007 nog 128 mini’s waren, zijn er dit schooljaar maar liefst 162 mini-ondernemingen opgestart in de provincie Antwerpen. Een stijging met méér dan 25% in bijna 10 jaar tijd! Geen enkele bedrijfstak doet het beter. Proficiat! En een pluim voor organisator Vlajo.

Ik ben ervan overtuigd dat jullie dit schooljaar heel wat nuttige tips en kansen hebben gekregen om jullie ondernemer-skills aan te scherpen. Ik hoop dat hierdoor jullie zin om te ondernemen ook is aangewakkerd.

Het doet me deugd om vandaag te zien hoeveel creativiteit er in jullie mini-ondernemingen komt bovendrijven. Ik zie ook dat jullie milieubewuste mini-ondernemingen zijn die resoluut de invalshoek van de duurzaamheid kiezen.

Het succes van de mini-ondernemingen is uiteraard ook en vooral te danken aan het enthousiasme van de leercoaches en coördinatoren, die ik bij deze dan ook hartelijk wil danken voor hun niet aflatende inzet, en die op zijn minst een presentje verdienen. Ik nodig dan ook graag de leercoaches en coördinatoren hier vooraan op het podium uit.

(overhandiging van een attentie voor leercoaches)

Beste mini-ondernemers, ik ga jullie niet langer in spanning houden en geef graag het woord aan de voorzitter van de jury voor de proclamatie van de resultaten. Ik wens elk van jullie heel veel succes! Vandaag, maar ook in de verdere toekomst.