toespraken

Vragen voor Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, Rik Daems

22 April 2014

Toespraak persconferentie Economische Barometer

Dames en heren,

Als gedeputeerde voor economie en voorzitter van RESOC Antwerpen, heet ik u van harte welkom vandaag op deze persvoorstelling van de Economische Barometer. Met veel trots kan ik u deze online tool voorstellen als een gezamenlijke verwezenlijking van de provincie Antwerpen, de Universiteit Antwerpen en de 3 Regionaal Sociaal-Economische Overlegcomités RESOC Antwerpen, RESOC Kempen en RESOC Mechelen.

De provincie Antwerpen is een provincie met streken: streekontwikkeling is bij uitstek het beleidsdomein waar samenwerking leidt tot een maximaal resultaat. Vanuit onze opdracht zijn we als intermediair bestuur bovendien in de beste positie om onze 70 steden en gemeenten een goede dienstverlening te bieden op dit vlak. Met deze barometer komen we ook hen hierin tegemoet.

Dat provincie Antwerpen een dynamische provincie is, hoeft geen verdere uitleg. Zelfs in economisch mindere tijden staat onze provincie bovenaan wat startende ondernemingen betreft.

Maar om te starten bij het begin, het ontstaan van deze barometer, kijk ik in de richting van mijn collega voorzitter van RESOC Mechelen, Marc Hendrickx. Zij hebben in het verleden al heel wat inspanningen gedaan op het vlak van dataverzameling. Ik geef hierbij dan ook graag eerst het woord aan Marc Hendrickx.

Ook bij onze provinciale dienst Economie en Internationale Samenwerking werd de nood aan bruikbaar cijfermateriaal vastgesteld. Niet enkel voor de opvolging van actuele economische ontwikkelingen, maar ook om het provinciaal economisch beleid sturing te geven, om een referentiekader te bieden aan de steden en gemeenten en de partners in de sociaal-economische streekontwikkeling. Ook krijgen we van tijd tot tijd vragen van studenten die in het kader van hun eindwerk op zoek zijn naar economische cijfergegevens.

De provincie en de RESOC’s gaven hierbij de opdracht aan de Universiteit Antwerpen, om deze economische barometer vorm te geven. Het resultaat zal u zo dadelijk te zien krijgen.
Maar ik geef u toch al even enkele opmerkelijke vaststellingen mee. Uit de cijfers blijkt dat RESOC Antwerpen the place to be is om te werken. Er is weinig uitgaande pendel en vanuit de andere regio’s komen er veel mensen naar RESOC Antwerpen om hier te werken. Het is duidelijk een aantrekkingspool voor werkgelegenheid. Bovendien zijn het aantal oprichtingen hier het grootste. Met de lancering van de economische barometer kunnen we dit nu ook visueel weergeven tot op gemeenteniveau!
Maar ik geef u nu graag even het woord aan Michel Meeus, voorzitter van RESOC Antwerpen, die u zal vertellen wat er zo bijzonder is aan deze barometer.

Nu u kennis gemaakt hebt met onze economische barometer wil ik u graag duidelijk maken dat dit voor ons nog maar het vertrekpunt is. We zullen de barometer blijven optimaliseren, aanvullen en verbeteren. Binnenkort zal u hierin bijvoorbeeld ook detailhandelscijfers terugvinden.
Voor onze 70 steden en gemeenten zullen we de komende maanden enkele korte infosessies organiseren in elke regio, in samenwerking met de RESOC’s. Zo kunnen ook zij kennis maken met de barometer en al zijn verschillende toepassingen en mogelijkheden.
Laat ik u tot slot allen bedanken om hier aanwezig te zijn op deze persvoorstelling. U kan tijdens de receptie uiteraard bij ieder van ons terecht mocht u nog vragen hebben.