toespraken

10 November 2017

Toespraak opening GrensInfoPunt Kapellen

Goeiemiddag dames en heren,

Als gedeputeerde van de provincie Antwerpen, bevoegd voor onder meer Economie en Internationale Samenwerking, en zelf woonachtig op 100 meter van de Nederlandse grens, besef ik maar al te goed dat we ons op vele vlakken in een unieke omgeving bevinden.

Onze grenzen zijn al lang gesloopt, ook wat arbeidsmobiliteit betreft. Terwijl vele inwoners richting Hasselt, Antwerpen of Brussel de files intrekken om er te gaan werken, liggen er soms arbeidskansen dichter in de buurt voor het grijpen. Niet alleen in de eigen regio, maar denken we maar aan de economisch bloeiende regio’s net over de grens richting Eindhoven, Tilburg, Breda, Roosendaal of Bergen-op-Zoom. Je bent er zelfs vaak sneller.

En toch. Hoe je het ook draait of keert, werken en wonen in 2 verschillende landen, brengt altijd fricties met zich mee in het sociale statuut van de betrokken werknemers. De economie en arbeidsmarkt in de grensregio’s presteert in heel Europa suboptimaal. Dat beschreef de Europese Commissie recent nog in een rapport. Wie met zijn rug naar de grens staat, heeft immers geen arbeidsmarkt van 360° rondom zich.

Als gedeputeerde voor Economie heb ik naast het stimuleren van werkgevers en bedrijven, ook bijzondere aandacht voor onze werknemers. Via tal van projecten trachten we werkzoekenden in contact te brengen met boeiende jobs in verschillende speerpuntsectorensectoren, ook de kloof tussen jongeren en de arbeidsmarkt verkleinen we. Een goed draaiende samenleving en economie is namelijk de verantwoordelijkheid van beiden, werkgevers en werknemers, waarbij we absoluut streven naar een systeem waarin ze zich allebei goed voelen. Een match tussen een werkwillige en een boeiende, uitdagende en werkbare job over de grenzen heen, is daarbij een cruciale factor en doelstelling.

Ter ondersteuning van onze inwoners hecht de provincie Antwerpen ook veel belang aan een gedegen grensinformatievoorziening als noodzakelijke voorwaarde om de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit van burgers - en ook bedrijven - in onze provincie mogelijk te maken.

Vanuit die overtuiging nemen we de coördinatie van het gebied Noord-Brabant en Antwerpen waar in het Interreg-project Grensinformatievoorziening, en leggen we bijkomend ook extra middelen op tafel.

Dankzij de informatievoorziening en begeleiding aan grenswerkers, zowel actieve, toekomstige als voormalige, zorgen zij ervoor dat het vrij verkeer van werknemers, een belangrijke waarde van de Europese Unie, ook daadwerkelijk eerlijk kan gebeuren, de zogenaamde “fair mobility”.

Dankzij het project Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland wordt de expertise rond cross-border bemiddeling uitgebouwd, geborgd en breder verspreid binnen meerdere werkwinkels van VDAB langsheen de grensstreek. Dat vraagt een investering in opleiding van VDAB-consulenten in werkwinkels, een investering die VDAB de voorbije maanden volop heeft gedaan.

De actieve bijdrage van VDAB, zowel nationaal, provinciaal als regionaal, in de werkpakketten van het project Grensinformatievoorziening, was essentieel om dit resultaat te bereiken. De sterkte van VDAB is onder andere het uitgebreide netwerk van werkwinkels, de brede scope van de organisatie naar zowel bemiddeling, informatievoorziening als opleiding en de vele samenwerkingsverbanden met arbeidsmarktactoren aan beide zijden van de grens.

Toch stopt het niet hier bij de opening van de grensinfopunten. Enerzijds moet de dienstverlening van de GIP’s, onder andere bij VDAB, beter bekend gemaakt worden bij de doelgroep. De GIP’s moeten een sterk merk worden met een geborgde, kwalitatieve dienstverlening. De uitdaging zal anderzijds zijn om de kennis up-to-date te houden in een steeds veranderd grensoverschrijdend kluwen van wetten, regels, initiatieven en organisaties.

We hopen als provincie dat we ook na de projectperiode, vanaf midden 2019, op de ingeslagen weg kunnen verder gaan en de grensinformatievoorziening in onze regio op een duurzame manier kunnen verankeren met alle betrokken partijen. Daarbij is VDAB voor ons een essentiële partner. Wij hebben alvast de intentie de in het project opgezette structuur van basisdienstverlening en grensoverschrijdende samenwerking tussen nationale, regionale en lokale overheidsdiensten, publieke arbeidsbemiddelaars en sociale partners verder te zetten na 2019.

Daar heeft niet alleen de grensregio, maar de economie van de landen aan beide zijden van de grens baat bij. Specifiek moet in de grensregio zo een economische winst van 2% haalbaar zijn bij een betere grensoverschrijdende arbeidsmarktwerking. Ik kijk alvast uit naar onze verdere samenwerking

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.