toespraken

24 May 2015

Toespraak Ludwig Caluwé voor 125 jaar Landbouwcomice in Heist-od-Berg

De landbouwcomice van Heist-odB is 125 jaar geleden opgericht, in een tijdperk dat de meeste mensen op het platteland in min of meerdere mate aan landbouw deden.
In een boek over de geschiedenis van het technisch en beroepsonderwijs lezen we dat de landbouwproductie eind 19e eeuw dringend aan reorganisatie en modernisering toe was (dit blijft wel actueel klinken al is het dan omwille van steeds nieuwe uitdagingen). Hiervoor was scholing en kennisontwikkeling nodig bij de boeren zelf. Om dit te bereiken werden toen, naast de voorlichtingsdienst van het ministerie van Landbouw, ook de landbouwcomice opgericht, een vereniging van mensen die de landbouw vooruit wilden helpen.
Intussen zijn de tijden veranderd. In 2015 is het aantal landbouwers heel sterk geslonken, de bedrijven veel grootschaliger en stellen we vast dat veel kinderen niet meer weten waar ons voedsel vandaan komt.

De landbouwcomice viert haar 125e verjaardag en haar doelstelling is nog steeds actueel. Ze realiseert deze door opleidingen en studiedagen voor landbouwers te organiseren, maar ook door landbouw kenbaar te maken bij het grote publiek zoals vandaag en zo mee te zorgen voor draagvlak voor de landbouwsector. Verder volgt de comice de landbouwproblematiek op de voet en informeert de landbouwers hierover op een bondige en heldere via het halfmaandelijks tijdschrift De Landbode, dat wij als provincie mee ondersteunen.
Tot slot worden problemen en suggesties voor het provinciale beleid overgemaakt via een vertegenwoordiging in onze Provinciale Landbouwkamer. Ook bij de nieuwe samenstelling van de Provinciale Landbouwkamer voor de periode 2015-2020 besliste de provincie Antwerpen om de landbouwcomices uit de 3 arrondissementen als ‘gespecialiseerde landbouwvereniging’ op te nemen in de Provinciale Landbouwkamer. Deze zal opnieuw samengesteld worden op 2 juli 2015.

In samenwerking met de Provinciale Landbouwkamer heeft de provincie Antwerpen in 2014 haar landbouwbeleid duidelijk uitgetekend. De provincie Antwerpen kiest hierbij voor duurzame landbouw als drager van een innoverend agrocomplex, dat door de provincie werd aangeduid als een van haar economische speerpuntsectoren. Het agrocomplex is het geheel van landbouwbedrijven, leveranciers en afnemers.

We hebben hierbij drie doelstellingen:

 • 1. Het verhogen van kennis en expertise binnen de landbouwsector. We streven dus hetzelfde einddoel na als de landbouwcomice.
  We doen dit via de in onze provincie gelegen proefcentra en proefbedrijven. Voor pluimvee het proefbedrijf in Geel waar vorig jaar nog nieuwe stallen in gebruik zijn genomen en voor melkvee en voedergewassen eveneens in Geel de Hooibeekhoeve. Voor de groententeelt de proefcentra van Sint-Katelijne-Waver en Hoogstraten.

  2. Het vrijwaren van ruimte voor duurzame landbouw. Op 10 jaar tijd komen er in onze provincie 100.000 inwoners bij. De provincie wordt echter niet groter. Het stelt ons voor de enorme uitdaging om aan alle sectoren zuinig ruimtegebruik op te leggen.

  3. Het verhogen van het maatschappelijk draagvlak.De producten van landbouw komen in ieders bord en landbouw heeft per definitie een grote nood aan ruimte. Zo wordt elke burger in zijn dagelijks leven en heel wat beleidsmakers in hun maatschappelijke opdracht geconfronteerd met landbouw, maar de vertrouwdheid en verbondenheid met de professionele landbouw is niet meer wat hij ooit was. (We komen uit een tijd dat de helft van de bevolking actief was in de professionele landbouw. We waren allemaal wel van boerenkomaf. Vandaag zijn de professionele landbouwers een heel kleine minderheid.)
  Hoeve- en streekproducten, waar wij als provincie ook op inzetten via Lekkers met Streken, kunnen ook bijdragen tot een nauwere band tussen consument en producent.
  Via de Provinciale Landbouwkamer steunt de provincie vorming voor landbouwers, landbouweducatie voor scholen en imagoversterkende activiteiten.

Onze diensten werken samen om deze streefdoelen te realiseren. Om anderen te stimuleren om ons provinciaal landbouwbeleid mee te realiseren, geven wij vanuit onze subsidiekorf Landbouw subsidies voor projecten of evenementen, zoals deze viering van 125 jaar landbouwcomice in Heist odB. Gezien het economisch belang van het agrocomplex in onze provincie, blijven we als provincie investeren in duurzame land- en tuinbouw.