toespraken

Vragen voor Minister van Vervoer, Daerden

25 September 2014

Toespraak bij het slotevent SUNBUILT

Geachte aanwezigen,

Innovatie is niet altijd groot en krachtig: veel vaker schuilt innovatie in kleine dingen. Small is beautiful, zoals de titel van het invloedrijke boek dat werd geschreven door economische denker in 1973. Vandaag mogen we letterlijk innovatie in kleine dingen vieren. ‘Small is beautiful’, want we spreken over microscopische algen, die wereldwijd de basis vormen voor talrijke en veelbelovende mogelijkheden in de toekomst. Het gaat over minuscule organismen die grote uitdagingen kunnen waarmaken.

Uitdagingen die precies passen in de economische actiethema’s van de provincie: met name; innovatieve, creatieve en economisch rendabele alternatieven ontwikkelen.
Vanuit onze taakstelling om innovatie te stimuleren hebben we als provincie de bouw van deze fotobioreactor van bij de start en vol vertrouwen ondersteund.

Los van het innovatieve aspect is de bouw van de fotobioreactor veelbelovend voor heel wat uitdagingen in verschillende beleidsdomeinen die me nauw aan het hart liggen:

Denk aan de schaarse grondstoffen en energiebronnen en de weg naar een biobased economy.

Denk aan de sterk ontwikkelde glastuinbouwsector in onze provincie die voortdurend onder grote druk staat. Ook hier kan het gebruik algen in de serres een innoverende toepassing zijn.

Denk aan onze voedingsindustrie in het algemeen, een motor van onze economie. Algen bieden innovatieve mogelijkheden om nieuw en gezond voedsel te produceren. Het kan oplossingen bieden om de wereldwijde consumptie en productie van dierlijke eiwitten en hun bijhorende ecologische voetafdruk binnen de perken te houden.

Denk aan de chemiesector. Uit algen kunnen ook heel wat basisgrondstoffen voor de chemie gehaald worden. Dit zal nog uitgebreid toegelicht worden in de volgende bijdrage (Tine Schaerlakens – FISCH) . Een zuiver voorbeeld van “biobased chemistry”, de noodzakelijke omslag die de chemische industrie moet en zal maken . Onze Antwerpse chemie kan er alleen maar baat bij hebben. Het belang van de chemie voor onze provincie hoef ik niet te onderstrepen.

Kortom: De productie van algen kan een belangrijke economische vector zijn. Zo zie je maar, innovatie schuilt in kleine dingen, small is beautiful.

Om voorgenoemde redenen reageerde de provincie meteen positief wanneer VITO en de Thomas More Hogeschool met de hulp van SPK het algenproject introduceerde. Daarnaast ook:

- omwille van het mogelijke belang voor de hoger genoemde sectoren in onze provincie.

- omwille van het concept van samenwerking; een bundeling van de uitgebreide expertise op vlak van glastuinbouw die de hogeschool heeft samen met de internationaal erkende expertise op het vlak van scheidingstechnieken (verwerken van algen) van VITO.

Nog een belangrijke surplus was dat deze activiteit complementair is aan de activiteiten van Proviron Industries in Hemiksem waar algen worden gekweekt die binnenkort als visvoedsel en andere hoogwaardige toepassingen op de markt zullen worden aangeboden . Een brug tussen de Kempen en het Antwerpse dus.

Dat het project ook nog gericht was op de glastuinbouw was de kers op de taart.

De provincie zat dus van bij de start mee op de kar, maar het vertrek ervan verliep niet zonder slag of stoot:

Het EFRO comité van toezicht had initieel (november 2010) opmerkingen over de beschikbare co-financiering en twijfels over de mogelijk vergunningen. Gelukkig kon dat snel opgelost worden. Met de komt van de industriële partner Tormans engineering werd het probleem van co-financiering opgelost en kregen we heel wat expertise op gebied van engineering erbij. In een tweede fase werd het project dan ook goedgekeurd zodat het uiteindelijk op 1 oktober 2011 van start kon gaan

Ook technisch was de uitdaging groot. De installatie is zeer innovatief en niet zomaar op de markt te verkrijgen. De partners hebben alles uit de kast moeten halen om er iets van te maken dat mag gezien worden. Dat het project iets langer duurde dan gepland zal op termijn snel vergeten zijn.

Met trots huldigen we vandaag deze installatie waarmee we onze voortrekkersrol op vlak van algen in de provincie bestendigen. De ondersteuning van de provincie heeft in het geval van Sunbuilt een hefboom gecreëerd waardoor Europese middelen konden ingezet worden om dit te realiseren. Dit zal ook in de toekomst de taak van de provincie zijn: het creëren van hefboomeffecten zodat innovatie mogelijk wordt.

Zoals eerder gezegd: de provincie kiest in haar beleidsplan economie 2014-2018 duidelijk voor een biogebaseerde chemie en een innovatieve voedingssector. Vandaag hebben we een uniek instrument in handen om deze ontwikkelingen daadkrachtig te ondersteunen, om bedrijven en glastuinders krachtige infrastructuur te geven om hun toekomstige producties uit te proberen en op punt te stellen. We wensen alle partners dan ook bijzonder veel succes toe gedurende de komen jaren. De algen mogen dan wel microscopisch klein zijn, innovatie schuilt in kleine dingen. Small is beautiful.

Ik dank u!