toespraken

26 November 2013

Toespraak bij de werksessie Provinciaal Platform Detailhandel voor steden en gemeenten

Goedemorgen,

Hartelijk welkom op deze tweede bijeenkomst rond de invulling van de interprovinciale studie die de provincie Antwerpen samen met de 4 andere provincies uitvoert.

Op de eerste bijeenkomst in juni werden de verschillende fases en het overzicht van de te verwachten instrumenten voorgesteld.

Vandaag worden de eerste resultaten van de interprovinciale studie detailhandel aan u voorgesteld. De afgelopen weken gebeurde dit al in Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en de komende week volgt nog Limburg.

Op basis van de doorlichting die in elke gemeente is gebeurd, krijgt u vandaag een pak informatie rond detailhandel in uw stad of gemeente.

Deze bijeenkomst wordt vooral een ‘werk’-vergadering ; veeleer dan een info bijeenkomst. Voor deze werkvergadering worden we begeleid door IDEA Consult en de mensen van onze dienst economie.

Ongetwijfeld hebben jullie ook al gehoord over de Portaalsite Detailhandel waar alle kennis en cijfers rond detailhandel gebundeld en ontsloten zal worden. In de loop van februari 2014 zal deze site gelanceerd worden door Agentschap Ondernemen en geleidelijk aangevuld met studies, modelvoorbeelden, artikels, statistieken, … Deze portaalsite zal door alle publieke instanties te raadplegen zijn. Dus ook door u!

Ondanks de goede vooruitgang van onze studie, mogen we niet blind zijn voor de situatie op het terrein. Het blijven moeilijke tijden voor de detailhandel en een herstructurering is dan ook volop bezig. Als eerste schuldige wordt vaak verwezen naar de crisis, maar deze is slechts verantwoordelijk voor een tijdelijke dip in de consumentenbestedingen. Vooral de schaalvergroting uit het laatste decennium en de sterke aangroei van vierkante meters winkelvloeroppervlakte in de periferie zijn de schuldige, waarmee we niet willen zeggen dat elke perifere ontwikkeling bij voorbaat negatief zou zijn. Wel dat er nu zorgvuldiger mee moet omgegaan worden dan vroeger. Net daarom blijven de provincies in de eerste plaats inzetten op handelskernversterking, al leeft het besef dat deze noodgedwongen geconcentreerder en kleiner zullen moeten worden, willen ze aantrekkelijk blijven en overleven.

Er is dus werk aan de winkel!

De feitenfiche die bij ieder van jullie maandag nog binnengelopen is op de mailbox zal bij sommigen de wenkbrauwen hebben doen fronsen. Zoveel cijfers: te veel om te vatten of met misschien alarmerende boodschappen. …

Gemeenten moeten zich niet gefrustreerd voelen bij de onwennigheid om hiermee te werken. Vandaag en ook in de komende maanden ( en jaren ) zal vanuit de dienst economie de nodige bijstand aangeboden worden om ten eerste de vertaalslag te maken van al die informatie, maar ten tweede indien gewenst, een coaching proces aan te bieden aan de gemeente.

We hebben in juni aangekondigd een aantal coaches ter beschikking te stellen en de daad is nu ook bij het woord gevoegd. De coaches Detailhandel zijn geselecteerd en jullie kunnen straks tijdens de lunch al kennis maken met de 2 medewerkers die hiervoor worden ingezet.

We hebben zelfs al de eerste aanvragen voor een coach-operatie binnen gekregen.

Ik wens jullie veel werkplezier deze voormiddag en we zien elkaar zeker in 2014 nog terug want ‘aan winkelen komt nooit een einde’.

Detailhandel is een van de motors van de economie en zeker voor de lokale besturen een belangrijke hefboom om een aangename leefbare gemeente te garanderen.