toespraken

16 November 2015

Toespraak bij de toelichting van de toolkits aan 'de groene zes'

Goedenavond, en welkom allemaal.

Blij dat jullie allen vanavond naar ons komen luisteren. Vanavond brengen we jullie op de hoogte van enkele studies gemaakt in het kader van het strategisch project ‘de groene zes’.
Het strategisch project is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten, Zoersel en de provincie Antwerpen. Voor de uitvoering van dit project krijgen we steun van Ruimte Vlaanderen. Deze samenwerking ging van start in 2012 en zal nog tot 2018 blijven lopen.

We willen de vele kwaliteiten die deze zes gemeenten rijk zijn ten volle versterken. Daarom geven we met dit project een impuls aan de intergemeentelijke samenwerking waarbij jullie als gemeenten met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen over ruimtelijke kwesties. Dit netwerk geldt als een voorbeeldproject in Vlaanderen omwille van de vernieuwende voorstellen die hier gevormd worden. Dit op telkens een gemeenschappelijke, bovenlokale schaal waar toch de eigenheid van elke afzonderlijke gemeente gewaardeerd en uitgebouwd wordt.
Net om die eigenheid te bewaren, is het instrument van ‘toolkits’ ontwikkeld. De toolkits geven weer wat een gemeente kan doen om ruimtelijke beleidslijnen te realiseren. De toelichting die jullie vandaag krijgen geeft enkele van de resultaten weer van het geleverde werk van de afgelopen drie jaar.

Het verhaal van de groene zes is nog niet afgelopen. De toolkit rond het thema van kernversterking en die rond detailhandel zijn nog in volle opmaak en daar blijft het niet bij. Vanaf 2016 willen we samen met de gemeenten actief inzetten op de uitvoering van de visies die in de toolkits uitgewerkt zijn.

We vinden het belangrijk om ook jullie, gemeenteraden en gecoro’s, in het project te betrekken. Daarom stellen we jullie vandaag de toolkits van de kasteeldomeinen en de woonparken voor.

Hiervoor geef ik het woord aan Tine Van Passel, die als coördinator ondertussen al drie jaar ‘de groene zes’ in goede (groene) banen leidt.