toespraken

4 October 2016

Toespraak bij de studiedag Leghennen in het Proefbedrijf Pluimveehouderij

Dames en heren,
Beste pluimveehouders, onderzoekers en vertegenwoordigers,

Traditiegetrouw is het bij het begin van de herfst tijd voor onze jaarlijkse studiedag voor de leghennenhouderij. Vandaag is het bewijs dat het Proefbedrijf Pluimveehouderij niet terugdeinst om mee te zoeken naar oplossingen voor de zeer zware, technische uitdagingen waarmee de leghennenhouders geconfronteerd worden.

Op deze Werelddierendag kijken we ook naar de uitdagingen op het vlak van dierenwelzijn en volksgezondheid. Onze maatschappij stelt nieuwe eisen, en wetgeving wordt daarop aangepast. De praktijk zoekt een evenwicht, een balans tussen het volgen van die eisen, en het optimaal inzetten van de beschikbare middelen.

De aanwezigheid van de rode vogelmijt, de zogenaamde bloedluis, is zo’n uitdaging. Bij de behandeling hiervan lopen pluimveehouders tegen een aantal moeilijkheden aan. Strenge wettelijke beperkingen, risico op residu, en opbouw van resistentie, beperken de beschikbare middelen.

Op dit ogenblik is er nog geen enkele oplossing gevonden, maar verschillende Europese onderzoeksinstellingen, waaronder het Proefbedrijf van de provincie Antwerpen, doen hier wel degelijk onderzoek naar. Het Proefbedrijf zelf heeft ook een speciaal project opgezet, in samenwerking met DGZ Vlaanderen, en gefinancierd door de Federale Overheid. In dit project, dat nu halfweg is, testen we potentiële behandelingsmethoden uit. Tijdens deze praktijkproef testen we de resultaten van een eerder uitgevoerd fundamenteel onderzoek aan de UGENT uit in praktijkomstandigheden. Inmiddels zijn we hierbij ook aanpassingen aan het uitproberen.

En dát is net eigen aan praktijkonderzoek: zoeken, testen, uitproberen. Een queeste naar die gulden middenweg. Soms bereiken we goede resultaten, soms moeten we nog dieper graven. We hebben dus zeker nog werk voor de boeg.

Ook internationale samenwerking levert zijn vruchten af. Door onze goede contacten, en zeker deze met onze Nederlandse collega’s, hebben we reeds meer dan 20 jaar onze ervaringen kunnen uitwisselen met Thea van Niekerk van de afdeling Livestock Research van de universiteit van Wageningen. Vandaag behandelt zij de beheersing van pikgedrag, een tweede en misschien nog grotere uitdaging in de leghennenhouderij.

Ook in eigen land hebben we goede relaties met andere onderzoeksinstellingen. Het doctoraatsproject waarbij Anikó Molnár eerst meer fundamenteel onderzoek gedaan heeft bij het ILVO, en nu de resultaten van dit onderzoek implementeert in een praktijkproef, zowel een voederproef als een lichtproef, op ons Proefbedrijf, is een sandwichbeurs gefinancierd door de provincie Antwerpen en het ILVO. Halfweg in dit onderzoek naar de mogelijkheden om tot een verlengde legcyclus te komen, geven we vandaag een stand van zaken met de voorlopige resultaten.

Ik nodig u na deze boeiende uiteenzettingen ook uit voor de afsluitende drink om na te praten en ideeën uit te wisselen. Alvast bedankt voor uw aanwezigheid hier en uw interesse voor de werking van het Proefbedrijf.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.