toespraken

29 September 2015

Toespraak bij de Slimme Startersbeurs

Dames en heren,
Beste slimme starters,

Het is voor mij telkens weer een grote eer en een groot genoegen om starters en jonge JCI-ondernemers te mogen toespreken. Ik zeg duidelijk “telkens weer”, want de provincie Antwerpen en de Junior Chamber International hebben een intense verhouding. Vijf jaar op rij reeds steunen wij moreel, materieel én financieel de JCI-Award “Antwerpse Jonge Ondernemer van het jaar”. De provincie Antwerpen doet dit niet zomaar. Wij doen dit doelbewust. Wij geloven in ondernemerschap. Wij beschouwen het dan ook als onze taak om het ondernemerschap bij jongeren aan te wakkeren én jonge ondernemers aan te moedigen.

Op bestuurlijk niveau is het in de eerste plaats de Vlaamse Overheid die zich inspant om jonge ondernemers individueel met advies en incentives te omringen. Agentschap Ondernemen, Innovatiecentrum en Flanders Invest and Trade (FIT) zijn hier de Vlaamse spelers.

Op provinciaal vlak zetten we niet in op individuele begeleiding, maar op het “groepsgebeuren”. Dit groepsgebeuren kan voor een specifieke sector zijn, kan passen in een streekbeleid – en we zijn een provincie met vele streken – of op een voor iedereen toegankelijk activiteit of evenement zoals de slimme startersbeurs vandaag. Deze taakverdeling hebben we enkele jaren geleden met Vlaanderen afgesproken. Wij honoreren deze afspraken omdat het een efficiëntiewinst is voor iedereen. De individuele begeleiding en de collectieve omkadering (door de provincies) zijn complementair.
Dames en heren,

Het is alom geweten dat onze provincie meer dan een derde van de Vlaamse toegevoegde waarde realiseert. Onze bedrijvigheid vertaalt zich in het grootste aantal starters in Vlaanderen. Een paar cijfers: in 2014 telden we in de provincie Antwerpen 12.187 starters. Dat is1 starter per 148 inwoners of (voor de statistici onder ons) 6,8 starters per 1.000 inwoners. Tot slot, 16% van de starterspopulatie in België vinden we in de provincie Antwerpen. (Cijfers uit de Startersatlas 2015 (cijfers 2014) uitgegeven door UNIZO VZW, Graydon Belgium NV en UCM )

Dames en heren,

Met een dergelijk cijferarsenaal begrijpt u dat de provincie Antwerpen ruimte wil creëren voor starters en jonge ondernemers. We doen dit ook letterlijk. We zorgen er voor dat bedrijven en jonge starters ruimte krijgen in onze bedrijvencentra zoals de Technologiehuizen in Geel en Mol die de vzw Innotek voor ons uitbaat. In Westerlo is het provinciaal centrum Duurzaam Bouwen en Wonen, alom gekend en geprezen onder de naam “Kamp C” de place to be is voor een duurzame bouwsector. De jonge starters en spin-offs worden er warm omkaderd.
Via de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM Antwerpen creëren we bedrijventerreinen en bedrijfsinfrastructuur. POM Antwerpen en de Universiteit Antwerpen bouwen momenteel samen het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel uit. Een unieke bedrijfssite van 30 ha die ruimte op maat biedt aan spin-offs, kmo's en multinationals. We richten ons met het Wetenschapspark voornamelijk op sterke innovatieve environmental en life sciences. Hier brengen we bedrijven en wetenschappers samen om nieuwe innovaties te vermarkten. Wij bieden hen een omkadering op maat van elk bedrijf. Binnenkort openen we er de nieuwe Incubator Darwin.

Het is ook belangrijk dat we vandaag de ondernemers van morgen klaarstomen. Daarom is de provincie Antwerpen ook partner in tal van acties die het ondernemerschap bij jongeren aanwakkeren, zoals de Antwerp Entrepreneur Academy van de VOKA’s, de mini-ondernemingen van Vlajo,…

Dit alles is nog niet voldoende. Ondernemerschap heeft ook innovatiezuurstof nodig. Ook hier zitten we niet stil. We zijn partner in drie triple-helix-netwerken rond overheid-ondernemerschap-onderzoek. Bij Antwer.SRL (Smart Region Link) werken we samen met VOKA Antwerpen en de Universiteit Antwerpen om de innovatieve kennisregio in het westen van de provincie Antwerpen (en het Waasland) te versterken door onderzoekers en ondernemers samen te brengen en samen te laten innoveren. In het oosten van de provincie Antwerpen ondersteunen we de Kempense Innovatieraad (KIR). De Kempen is ook de bakermat van de provinciale en tevens Vlaamse Cleantech antenne voor duurzaam bouwen. Kamp C is hier de stuwende kracht voor innovatie in de bouw- en aanverwante sectoren.

We hebben drie structurele samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen. Eén met de Universiteit Antwerpen en één met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in Mol. Deze laatste is een belangrijke partner. Onze samenwerking draait rond duurzame energie, geothermie en warmtenetten. Jullie weten dat VITO gestart is met een proefboring voor geothermie. Over enkel maanden weten we of deze proefboring succesvol is. Maar ik ben er nu al van overtuigd dat dit zo zal zijn. Wij steven hier in de Kempen af op een volledig nieuwe energie-, woon- en industrieel landschap. Economisch betekent dit een nieuwe boost voor de Kempen en kansen voor jonge ondernemingen. Daarom is het zo belangrijk dat VITO, VOKA Kempen, IOK, de provincie, RESOC Kempen en tal van andere partners de randvoorwaarden voor deze economische transitie voorbereiden. Hier in de Kempen kunnen we samen het verschil maken.

Ik sluit af, maar niet zonder JCI Gheel-en-Thals te danken en vooral te feliciteren met jullie slimme startersdag. En ten slotte wens ik ook u allen starters en jonge ondernemers van harte danken voor de inspanningen die u als jonge ondernemer verricht of zal verrichten, voor de risico’s die u neemt of zult nemen en voor het vele werk dat u verzet én creëert. Als gedeputeerde voor economie maak ik kennis met heel wat Antwerpse bedrijven, spreek ik talloze zaakvoerders, en ik besef dat het vandaag nog steeds allesbehalve gemakkelijk is om als ondernemer een succesvolle zaak uit te bouwen.

Durf ondernemen! Succes.

Dank u