toespraken

6 March 2013

Toespraak bij de Provinciale Finale mini-ondernemingen

Beste mini-ondernemers,
Dames en heren,

Eerst en vooral wil ik proficiat wensen aan álle leerlingen die dit jaar hebben deelgenomen aan een mini-onderneming. Niet alleen aan de winnaar of diegenen die vandaag deelnamen aan de finale. Het is een cliché, maar toch, elke mini-ondernemer is een winnaar…!

Graag stel ik me eerst even aan jullie voor. Ik ben Ludwig Caluwé en ben de nieuwe gedeputeerde van de provincie Antwerpen bevoegd voor economie sinds de provincieraadsverkiezingen van oktober vorig jaar. Naast economie ben ik ook bevoegd voor landbouw, innovatie, internationale samenwerking, infrastructuur en financiën.

Er staat de komende zes jaar heel wat op het programma van het nieuwe provinciebestuur, op alle beleidsdomeinen. Niet voor niets werd het provinciaal bestuursakkoord (dit is eigenlijk de ‘regeringsverklaring’ van de provincie) voorgesteld onder de slogan:

de provincie werkt voor u.

Zo wil ik er mee voor zorgen dat je in alle 70 gemeenten van de provincie Antwerpen levendige winkelbuurten hebt.

Ook wil ik me inzetten om jongeren – die geen ondernemer willen worden – aan te moedigen tot het kiezen van een studie waarmee je aan de slag kunt in de haven, chemie en techniek.

Maar misschien zijn sommigen onder jullie ook wel op bezoek geweest in ons provinciaal Havencentrum Lillo, dat unieke excursies aanbiedt om de boeiende wereld van de haven in Antwerpen te ontdekken. In 2012 verwelkomde het Havencentrum maar liefst 48.226 bezoekers. Een absoluut record na 25 jaar. Het Havencentrum dankt deze prachtige cijfers aan zijn uitgebreide aanbod.

Op de tweede editie van het jobevent ‘We are Chemistry’ van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen op 27 maart kom je dan weer alles te weten over chemie. Jullie zijn alvast allen van harte welkom.
Weten jullie bijvoorbeeld dat de haven van Antwerpen de tweede grootste petrochemische cluster heeft ter wereld? Enkel Houston in de Verenigde Staten moeten we nog even laten voor gaan.

Beste mini-ondernemers, als gedeputeerde voor economie hecht ik groot belang aan de steun die de provincie geeft aan projecten zoals dat van de mini-ondernemingen.

Wij willen er alles aan doen opdat Antwerpen een ondernemersvriendelijke provincie zou blijven. Meer bepaald voor jonge ondernemers en starters. De provincie Antwerpen is al sinds jaren bij uitstek dé provincie voor starters. Vorig jaar, in 2012, werden in ons land zo’n 73.500 nieuwe bedrijven opgestart. Bijna 16% (ofwel 11.300) hiervan waren starters gevestigd in de provincie Antwerpen!([1])Maar ten opzichte van vorig jaar is dit voor de provincie Antwerpen wel een daling met bijna 14% (ofwel 1.840 starters minder).
Wij willen er dan ook alles aan doen om jonge mensen die overwegen om een eigen zaak te starten, op alle mogelijke manieren te helpen. Vandaar dat wij al vóór de “echte” startersfase, op school, het ondernemerschap willen stimuleren, onder andere door onze steun aan de mini-ondernemingen.

Ik ben ervan overtuigd dat jullie in het voorbije schooljaar heel wat nuttige info en tips hebben gekregen. Ik hoop dat jullie hiervan veel hebben opgestoken en ik hoop ook dat hierdoor jullie zin om te ondernemen is aangewakkerd!

Als ondernemer moet je dagelijks keuzes maken: de keuze van een goed product, focus op een bepaalde doelgroep, een juiste prijsbepaling, de beste reclame en zoveel meer. In jullie mini-onderneming maakten jullie kennis met al die aspecten, waardoor jullie een concreet beeld krijgen van het ondernemerschap, inclusief de valkuilen ervan.

Het succes van het project blijkt ook dit jaar weer uit de evolutie van het aantal mini-ondernemingen in onze provincie. Waren er in het schooljaar 2003-2004 nog 89 mini’s, dit schooljaar zijn dat er 141! Een stijging met 58% in 10 jaar tijd! Geen enkele bedrijfstak doet het beter. Proficiat!

Het succes van de mini-ondernemingen is uiteraard ook en vooral te danken aan het enthousiasme van de leercoaches en coördinatoren, die ik bij deze dan ook hartelijk wil danken voor hun niet aflatende inzet, en die op zijn minst een presentje verdienen. Ik nodig dan ook graag de leercoaches en coördinatoren hier uit vooraan op het podium.

Beste mini-ondernemers, ik ga jullie niet langer in spanning houden en geef graag het woord aan de voorzitter van de jury voor de proclamatie van de resultaten. Ik wens elk van jullie heel veel succes!

[1]Cijfers Graydon. ‘Jaarrapport 2012: Evoluties in het Belgische bedrijvenlandschap’.