toespraken

14 April 2013

Toespraak bij de opening van het vaarseizoen van de Zeescouts

Mijnheer de Voorzitter van de Provincieraad,

Mijnheer de Consul,

Dames en Heren Schepenen en Wethouders,

Beste zeescouts, leiding, ouders en genodigden,

Het is voor mij vandaag een eer om het woord te mogen voeren bij de opening van het vaarseizoen, in het jaar waarin jullie het 90-jarig bestaan van de vereniging vieren.

Ik maak om ter beginnen graag de groeten en wensen voor een behouden vaart over van Havenschepen Marc Van Peel, die er vandaag helaas niet bij kon zijn.

Als gedeputeerde voor Economie kan ik het belang van die haven van Antwerpen ten volle onderstrepen. Ze is de belangrijkste motor van de economie in onze provincie en stelt 60.000 mensen tewerk. En ook in tijden van crisis boekt ze successen. Ik ga van hier deze namiddag naar het Deurganckdok om de eerste aankomst in Antwerpen van de Cosco Belgium mee te vieren. Cosco, de Chinese scheepvaartmaatschappij, is een achttal nieuwe schepen met een capaciteit van 13.000 twintig voet containers aan het bouwen en het eerste van deze schepen dat in de vaart gebracht wordt hebben ze Cosco Belgium gedoopt omdat de Vlaamse havens Zeebrugge en Antwerpen zijn uitgegroeid tot de belangrijkste havens van Cosco in Europa.

Maar zoals we ook vanop deze plek kunnen constateren is het centrum van de haven over de laatste decennia naar het noorden verschoven, en “uit het oog is uit het hart”. Misschien is het een van de redenen waarom we in onze Antwerpse arbeidsmarkt een belangrijke paradox meemaken. Enerzijds zijn er in onze haven en in de havengebonden industrie een groot aantal vacatures, verschillende knelpuntberoepen , maar het bestaan ervan lijkt weinig gekend, want anderzijds kennen we in onze stadsregio ook een hoge jeugdwerkloosheid.
Daarom is het een belangrijkst aandachtspunt van alle beleidsniveaus, ook van de provincie, om jongeren meer aan te zetten te kiezen voor opleidingen die uitzicht geven op tewerkstelling in de haven en de havengebonden industrie.
Vanuit de provincie, willen we de haven terug bekend maken bij de bevolking. We doen dat via het Provinciaal Havencentrum in Lillo dat elk jaar bijna 50.000 bezoekers in de haven verwelkomt. Specifiek voor Antwerpse jongeren hebben we het project Jonge Haven om hen te stimuleren een studie of job te kiezen waarmee ze in de haven aan de slag zullen kunnen gaan.
Dit zijn inspanningen van de overheden om de haven aantrekkelijk voor te stellen voor jongeren, maar wellicht is wat jullie, Zeescouts, daarvoor doen veel, veel belangrijker.
Jullie brengen jongeren van op heel jonge leeftijd in contact met het water en het maritieme gebeuren.
Elk jaar passeren meer dan 15.000 zeeschepen de haven van Antwerpen. We hebben een belangrijke maritieme sector die steeds verder aangroeit. En hoewel de Vlamingen zich misschien niet zo met het water verbonden voelen als bv. de Nederlanders, neemt het zeegevoel bij de bevolking en zeker bij de jongeren toe. Dit zien we o.a. in het toenemend aantal studenten in het maritiem onderwijs. Misschien liggen jullie daar mee van aan de basis.

De nautisch-maritieme opleidingen zijn zeer technisch - en wat de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen betreft staan ze ook op een hoog academisch niveau. Toch wordt de keuze van een jongere om te opteren voor een zeevarend beroep ook ingegeven door niet-rationele redenen.
Uit een enquête van de Belgische Zeevaartbond bleek dat de keuze voor een maritieme opleiding in belangrijke mate bepaald wordt door de toekomstmogelijkheden, de werkzekerheid en de hoge lonen in de nautische sector. Maar ook de elementen “reizen” en “avontuur” worden aangehaald om die keuze te maken.

Beste zeescouts, de zin voor avontuur en liefde voor het water zijn elementen die we ongetwijfeld bij jullie terugvinden – vandaar dat heel wat studenten in het maritiem onderwijs uit de wereld van de zeescouts komen.

De ervaring die jullie hier opdoen is heel belangrijk voor jullie verdere leven en niet in het minst voor jullie jobkansen. In team samenwerken, activiteiten organiseren, leren omgaan met risico’s, durven ondernemen, respect voor de omgeving, wees er maar zeker van dat dit jullie later erg van pas zal komen.

Beste leiding van de groepen, jullie feliciteer ik graag met jullie inzet en enthousiasme. Ik zal zo dadelijk met veel genoegen de eerste steen leggen van de nieuwe Zeescoutsbasis aan de Stroom.

Het is een plezier te zien dat het goed gaat met de zeescouts in Antwerpen.

Ik wens jullie daarom van harte een zonnig en veilig vaarseizoen.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.