toespraken

26 November 2018

Toespraak bij de opening van de nieuwe STEM-leercentrale

Drie jaar geleden, in september 2015 het startschot werd gegeven voor een geothermische boring op de Balmatt-site werd aan de provincie Antwerpen de vraag gesteld om voor ondersteuning te zorgen voor een reeks klasbezoeken. 

Wij moesten eigenlijk niet lang nadenken: de provincie Antwerpen wil jongeren graag laten kennismaken met deze toekomstgerichte energievorm. Niet alleen voor de notie van duurzaamheid. Geothermie en warmtenetten brengen immers werkgelegenheid met zich mee voor de Kempische regio (denk bijvoorbeeld aan lassers, pijpfitters, wetenschappers en ingenieurs) en het is dus belangrijk dat onze jongeren hiervoor opgeleid zijn. Daarom heeft VITO vanaf het begin scholen uit alle onderwijsnetten en STEM-richtingen (Science-Technology-Engineering-Mathematics) bij het project betrokken. Het diepe geothermie- & warmtenettenverhaal in de brede zin biedt aanknopingspunten met heel wat studierichtingen en is een schoolvoorbeeld van levensecht, eigentijds en duurzaam leren.  

Gedurende de periode 2015-2018 heeft de provincie Antwerpen 121.500 EUR subsidie geïnvesteerd om deze klasbezoeken succesvol te laten verlopen. 

Provincie Antwerpen staat van in het begin achter de technologie van geothermie en warmtenetten. Onze provincie heeft immers bijzondere kansen: warmtenetten gevoed door restwarmte van de industrie in het westen en van geothermie in het oosten. Wij geloven dat warmtenetten hun plaats verdienen in het toekomstige energielandschap. Zij zijn flexibel wat betreft de warmtebron en, eenmaal aangelegd, goed voor jaren. Zij kunnen hun bijdrage leveren aan de reductie van fossiele brandstoffen, aan efficiënt gebruik van de warmte en aan het betaalbaar houden van de energierekening. Het leggen van warmtenetten vereist een aanzienlijke investering maar rendeert jaren.  Daarom geloven we dat we hier in de provincie moeten op inzetten. 

November 2015 was het begin van succesvolle klasbezoeken en drie jaar laten in oktober 2018  werd reeds de 5.000ste leerling verwelkomd op de Balmatt-site. Proficiat aan allen die hier een steentje aan toe hebben bijgedragen! 

Nu is er een nieuwe fase in werking getreden met de ingebruikname van de geothermische centrale. Ook deze STEM-leercentrale werd met steun van de provincie gebouwd (nvdr 51.750 EUR subsidie werd verleend vanuit het verdeelkrediet economie). 

Voor het eerst zal in Vlaanderen (in onze provincie) een geothermiecentrale gekoppeld aan een warmtenet in werking zijn. We kunnen dan ook verwachten dat, naast de scholen, ook heel wat andere groepen (burgers, overheden, ondernemers,…) zullen willen kennis maken met deze innovatieve infrastructuur.  

Ik wil jullie niet langer ophouden met een ellenlange speech en laat jullie liever zélf kennismaken met de STEM-rondleiding op de site en de gloednieuwe STEM-leercentrale geothermie en warmtenetten.  

Ik nodig jullie uit om de deskundige gids te volgen en wens jullie veel leer-en kijkgenot! 

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.