toespraken

19 March 2017

Toespraak bij de opening Braxhall in De Schorre

Dames en Heren,
Beste vrienden,

Ik kan uw vreugde alleen maar bijtreden, omdat ook ikzelf bijzonder blij ben met dit project. Het is tenslotte een toonbeeld van modern en efficiënt overheidsbeleid.

Investeren in vastgoed en infrastructuur realiseren, is een kostelijke zaak. Met dit project bewandelen we als provincie een aantal nieuwe mogelijkheden om infrastructuur te realiseren. Eigenlijk is dit een vorm van publiek-private samenwerking, maar we noemen het niet zo.

Deze nieuwe sporthal wordt een bijkomende troef voor De Schorre. We hebben al lang een positieve samenwerking met Braxgata en creëren dan ook graag het kader waarin zij deze sporthal kunnen realiseren.

De provincie Antwerpen investeert niet in het project maar maakt dankzij een borgstelling mee het project mogelijk. Als erfpachtgever stellen we ons ook borg voor de lening die Braxgata Invest aangaat, waardoor zij aan gunstigere voorwaarden kunnen lenen.

Sinds 2003 stelt de provincie Antwerpen gronden aan De Schorre via erfpacht ter beschikking aan Braxgata Invest. Voor dit project werd de erfpacht uitgebreid met extra gronden, alsook verlengd tot eind 2045. Bij geen enkele overheid krijg je zoveel zekerheid op lange termijn.

De provincie staat op deze manier borg voor een totaalbedrag van 5,5 miljoen euro. Dit omvat zowel de bouw van de nieuwe sporthal (2,2 miljoen euro) als de herfinanciering van bestaande infrastructuur en de hockeyvelden.

In de erfpachtovereenkomst was de bestemming van de gronden enkel voor de hockeysport bedoeld. Dat wordt ook gewijzigd en uitgebreid tot sportinfrastructuur in het algemeen, zodat in de toekomst ook meerdere sporten hier hun thuishaven kunnen vinden. Het is dan ook fijn om vast te stellen dat samenwerking in onze samenleving mogelijk is en tot resultaten leidt. Deze BraxHall is het resultaat van een samenwerking tussen hockeyclub Braxgata, judoclub Fudji Yama en basketclub Phantoms Boom.

Ik wens jullie evenveel succes toe als de twee Jannen van het Sportpaleis, waar de provincie voor de renovatie dezelfde samenwerkingsformule heeft toegepast.

Samenwerken en samen zoeken naar goede oplossingen, zoals deze, zullen in de toekomst meer dan ooit nodig zijn. Op die manier kunnen projecten blijven realiseren, die de gehele samenleving en een divers publiek, van jong tot oud, samenbrengt en in beweging brengt.

Laat ons hopen dat we als faciliterende overheid in de toekomst nog zulke mooie en ambitieuze projecten kunnen vergemakkelijken en faciliteren.