toespraken

8 June 2017

Toespraak bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met KUL

Geachte vicerector,
Geachte decaan,
Geachte mevrouw de burgemeester,

Geachte onderzoekers van KU Leuven en van ons eigen praktijkinstellingen, en al ieder die hier vandaag aanwezig is voor de praktijkdag ‘Gezonde klauwen’ of voor deze ondertekening in het bijzonder.

Ik heet jullie van harte welkom, hier op de Hooibeekhoeve. Eén van onze provinciale praktijkbedrijven waar we experimentele kennis – onder ander uit universiteiten en hogescholen – vertalen naar de praktijk en op grotere en realistische schaal onderzoeken.

Het is onze taak om antwoorden te zoeken op vragen van landbouwers over bijvoorbeeld antibioticagebruik, sensortechnologie of teeltrotatie, maar ook op vragen uit de omgeving van landbouwbedrijven en de maatschappij zoals emissies, geurhinder en duurzame productie. Hierbij zoeken we continu naar het juiste evenwicht: een evenwicht dat rendabel én werkbaar is voor onze landbouwers en voldoende tegemoet komt aan de wensen van de maatschappij.
De provincie Antwerpen heeft hiervoor 2 praktijkbedrijven in eigen beheer: de Hooibeekhoeve hier gespecialiseerd in melkveehouderij en voedergewassen.

En het Proefbedrijf Pluimveehouderij – net naast de Campus Geel – gespecialiseerd in legkippen en vleeskippen. Daarnaast subsidiëren we 2 praktijkbedrijven: Het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver gespecialiseerd in serreteelt en vollegrondsgroenten. En het Proefcentrum Hoogstraten dat zich toelegt op serreteelt en aardbeienteelt.

Onze praktijkbedrijven hebben naast een onderzoeksfunctie, ook een belangrijke voorlichtingsfunctie. Het is hun taak om landbouwers objectief en neutraal te informeren over de keuzemogelijkheden die ze hebben voor hun bedrijf.

Het evenement vandaag – de praktijkdag ‘Gezonde Klauwen’ - is daar een mooi voorbeeld van. Tijdens de workshops hebben we alle kennis en onderzoeksresultaten samengelegd en voorgelegd aan de aanwezige landbouwers. Met die kennis op zak kunnen ze nu gericht gaan shoppen bij de verschillende aanbieders die hier vandaag zijn. Een aanpak die we steeds hanteren: wij geven advies maar leggen niets op. Het is de landbouwer – als ervaren bedrijfsleider – die de beste keuze maakt in functie van zijn bedrijf. En die keuze zal voor elk bedrijf verschillend zijn.

Daarom vinden we het als provincie belangrijk om élk bedrijf te ondersteunen. Of men vandaag kiest voor een bepaalde box, voetbad of software. Grootschalig of kleinschalig werkt. Kiest voor de gangbare manier of bio. Verkoopt via een thuisverkooppunt of via de veiling. Voor al deze bedrijven willen wij er zijn. En al deze bedrijven kunnen ook terecht op onze praktijkbedrijven voor kennis en informatie.

Als provincie zetten we in op het ontwikkelen en stimuleren van duurzame landbouw als drager van een innoverend agrocomplex. Om dit te realiseren streven we drie doelstellingen na:

  • -Het vrijwaren van ontwikkelruimte voor duurzame landbouw.
    -Het verhogen van het maatschappelijk draagvlak voor landbouw
    -En het verhogen van kennis en expertise binnen de landbouwsector

Die laatste doelstelling – verhogen van kennis en expertise binnen de landbouwsector – delen we met de KU Leuven. We hebben beide kennis en expertise op zak – zij het in een andere vorm en soms ook op andere domeinen – maar allemaal willen we een meerwaarde creëren voor onze landbouwsector. Door dit vanaf vandaag ook samen te doen, kunnen we meer betekenen voor de sector én voor elkaar.

De ondertekening van vandaag is dan ook een belangrijke stap. In het verleden hebben we al sporadisch samengewerkt, zoals bij het project ‘Gezonde klauwen’ waar het projectidee gezamenlijk gegroeid is en dat vandaag zijn hoogtepunt bereikt, maar ook in het demoproject rond optimale ventilatie waar het Proefbedrijf Pluimveehouderij intensief samenwerkte met onderzoekers van Campus Geel.

Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst willen we in de toekomst meer structureel samenwerken. We willen samen met KU Leuven aan tafel zitten om na te denken over onderzoeksonderwerpen, samen projecten uitschrijven en nieuwe onderzoeken op poten zetten. Denk maar aan de kennis die KU Leuven, campus Geel, heeft rond sensortechologie: momenteel een zeer hot item binnen veel sectoren en ook binnen de land- en tuinbouwsector. Of de kennis die zij momenteel opbouwen rond het kweken van insecten. Het lijkt nu misschien nog science-fiction, maar het is niet onwaarschijnlijk dat we binnen 20 jaar – of misschien zelfs sneller - ook insecten aan onze dieren voederen. Ook op vlak van bodem zit er veel kennis bij KULeuven, Campus Geel, die we graag willen koppelen aan onze veldproeven.

Naast onze eigen kennis en expertise beschikt de provincie Antwerpen over moderne infrastructuur waarvan de onderzoekers en studenten van KU Leuven – dankzij deze samenwerkingsovereenkomst – ook gebruik van kunnen maken. Onze stallen – zowel voor pluimvee, jongvee en melkvee – zijn de afgelopen 5 jaar volledig vernieuwd en the-top-of-the-bill voor praktijkonderzoek.

Het klimaat wordt volledig automatisch gestuurd en in de pluimveestallen ook het voer, water en vele andere elementen. Onze melkrobot houdt een massa aan gegevens bij over onder andere vruchtbaarheid en gezondheid. Er is ook een body-conditie-score-camera die een scan maakt van elke koe. De emissietorens van onze pluimveestallen zijn dan weer geschikt voor metingen van emissies en andere uitstoten.

Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij hebben we ook camera’s, maar dan in de stal. Hiermee zullen we de dieren observeren en op zoek gaan naar terugkomende patronen in de hoop om zo – in de toekomst – sneller en gepaster te kunnen reageren en dus nog efficiënter te werken en het dierenwelzijn nog verder te verbeteren.

Recent heeft Hooibeekhoeve ook 2 nieuwe tractors aangeschaft – voorzien van een zeer gedetailleerd GPS-systeem- en zo dus uitermate geschikt voor precisielandbouw. Ook hier liggen tal van onderzoeks- en samenwerkingsmogelijkheden open.

In het verleden hebben we op onze praktijkbedrijven al tal van onderzoekers en studenten van KU Leuven ontvangen. Sommige voor 1 dag voor een bedrijfsbezoek en een gastles van onze onderzoekers. Andere voor een langere periode voor een masterproef, doctoraat of stage. Met het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst willen we expliciet tonen dat onze poorten steeds openstaan voor onderzoekers en studenten én dat er veel interessante onderzoekstopics op hen liggen te wachten.

Nieuwe samenwerkingen, nieuwe onderzoeksprojecten, nieuwe technologieën en nieuwe kansen voor studenten. De toekomst ziet er straks na één handtekening nog veel beter uit.
Ik wil de KU Leuven bedanken voor het vertrouwen dat zij in ons hebben. We kijken al uit naar de toekomstige samenwerkingen. Hopelijk zien we elkaar nog vaak – op evenementen zoals vandaag – waar we beide onze schouders hebben ondergezet en waarbij iedereen kan voelen en zien dat we elkaar en de sector sterken maken.