toespraken

28 October 2016

Toespraak bij de officiële opening van de nieuwe melkveestallen op de Hooibeekhoeve

Goedemorgen allemaal,

Welkom op Hooibeekhoeve. Het praktijkcentrum van de provincie Antwerpen gespecialiseerd in melkvee, voedergewassen en landbouweducatie.

De provincie Antwerpen zet met haar landbouwbeleid resoluut in op de toekomst. Zo ontwikkelen en stimuleren we duurzame en innoverende landbouw. Voor ons is het geheel van landbouw met al zijn leveranciers en afnemers, het zogenaamde agrocomplex, dan ook een belangrijke economische speerpuntsector.

We vertalen onze visie in 3 doelstellingen die volledig aansluiten op de uitdagingen waar de land- en tuinbouwsector tegenwoordig voor staat.

In de eerste plaats zetten we in op het verhogen van kennis en expertise binnen de landbouwsector. Dit doen we onder andere door praktijkonderzoek te subsidiëren, zoals het Proefstation en de proefbedrijven in Hoogstraten en hier in Geel.

Daarnaast vrijwaren we de ontwikkelruimte voor duurzame landbouw. Ruimte voor landbouw is essentieel want zonder landbouw geen agrocomplex en omgekeerd. We staan er meestal niet bij stil dat de landbouw de motor en de drager is van dat o zo belangrijke agrocomplex. We denken bijvoorbeeld ook aan de stallenbouwers en veevoederproducenten en groothandel en aan de voedingsindustrie, handel en transport.

Tot slot trachten we het maatschappelijk draagvlak voor landbouw te verhogen. Als provincie kunnen we hier rechtstreeks aan bijdragen door beleidsmakers te informeren over land- en tuinbouw, zoals we vandaag doen, maar ook landbouwers zelf kunnen de burger weer in contact brengen met hedendaagse landbouw door allerlei verbredingsactiviteiten.

Als provincie leiden we ook jonge mensen op tot land- en tuinbouwers in onze landbouwscholen te Mechelen en Stabroek.

Via de provinciale proefcentra en proefbedrijven verhogen we de kennis en expertise binnen de landbouwsector. Voor de groenteteelt zijn er de proefcentra van Sint Katelijne Waver en Hoogstraten, voor pluimvee het proefbedrijf in Geel en voor melkvee en voedergewassen onze Hooibeekhoeve, waar we vandaag een stap richting toekomst zetten.

De poorten van de Hooibeekhoeve staan meer dan ooit open voor landbouwers, landbouwstudenten, maar ook voor scholen, (internationale) partners en nieuwsgierigen.

We anticiperen met onze belangrijke investeringen op de steeds wijzigende evoluties en technologieën. Als we onze landbouwers willen blijven ondersteunen, moeten we wel. Denk aan de snel veranderende productie- of marktsituaties, de hoge eisen inzake voedselveiligheid, de strenge regelgeving inzake milieu, mest en geneesmiddelen, genetische veranderingen bij melkvee, energietoepassingen en onze wisselende weersomstandigheden.

Ook de nieuwe melkveestallen van Hooibeekhoeve bevatten tal van innovaties die het toekomstige rendement van de melkveehouders kunnen verbeteren. Door ze uit te testen in de praktijk, kan Hooibeekhoeve voor de melkveehouders een betrouwbare inschatting maken van de impact op het rendement in combinatie met mogelijke andere winsten op vlak van diergezondheid, rantsoen, milieu, … Uit die reeks van resultaten, kiest de melkveehouder vervolgens die informatie die interessant is bij zijn dagelijkse bedrijfsvoering en plannen.

Tot slot een woord van dank aan zij dit bijdragen aan al onze verwezenlijkingen. Van directie tot onderzoeker en stielman. Het is door hun inzet en gedrevenheid dat we onderzoek waarmaken, versterkende partnerschappen en een verhoogd draagvlak creëren voor deze belangrijke economische en maatschappelijke sector. Met deze vernieuwde melkveestallen krijgen ze alle middelen om hiertoe nog sterker bij te dragen.

Het lijkt me duidelijk dat we met deze provinciale aanpak en deze investeringen resoluut kiezen voor een duurzame toekomst voor de Landbouw in de provincie Antwerpen.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.