toespraken

17 March 2015

Toespraak bij de Lancering van SRL Antwerpen

Dames en heren,

Het is voor mij, in mijn functie van gedeputeerde voor economie én voor innovatie, de evidentie zelve dat wij vanuit de provincie Antwerpen.SRL actief ondersteunen. Meer zelfs, we ondersteunen niet alleen, wij zijn een actieve partner binnen de triple-helix-samenwerking “O3”, met name: “Onderzoek-Ondernemerschap-Overheid”. De volgorde kan ook vice versa. Zolang het ondernemerschap centraal staal staat.

O3 doet de wetenschappers onder ons denken aan de stof Ozon, maar dit is natuurlijk een gevaarlijke beeldspraak, want ozon heeft, niet altijd, zeker niet op zonnige dagen met veel autoverkeer, de beste reputatie, maar anderzijds zou het leven op aarde het aardig moeilijk hebben zonder de beschermende ozonlaag. Laat ons in de beeldspraak hier maar op doelen. De beschermende ozonlaag maakt het mogelijk dat onderzoek en ondernemerschap elkaar kunnen ontmoeten en tot verbinding kunnen komen, dat en zo O2 vormen, zuurstofgas, want dat is essentieel voor alle leven.

Die rol van ondersteuner en verbinder proberen wij te vervullen. Onze provincie kent van oudsher een open economie. Sinds mensengeheugen worden we gewaardeerd voor onze ondernemerszin, innovatie en werkkracht. Ook vandaag is de provincie Antwerpen een sterke Europese én Vlaamse economische regio. Onze provincie realiseert meer dan een derde van de Vlaamse toegevoegde waarde. Onze bedrijvigheid vertaalt zich in het grootste aantal starters in Vlaanderen. Onze economische speerpuntsectoren chemie, life sciences, haven en logistiek spelen mee in de wereldwijde topliga. Ook onze bouwsector, detailhandel, creatieve industrie, zakelijke dienstverlening,… creëren werkgelegenheid en dus welvaart. Dit alles zullen we enkel kunnen handhaven als de drie pijlers van onze economie – onderzoek, ondernemerschap en overheid – samen werken. We doen dit al.

De verbondenheid tussen de provincie en de Universiteit Antwerpen is niet nieuw. Sinds oudsher hebben we een samenwerkingsakkoord waarmee we wetenschappelijk onderzoek ondersteunen. We trekken hier jaarlijks 200.000 euro voor uit. Twee jaar geleden hebben we deze samenwerking verruimd met de “doctoraatsbeurs van de provincie Antwerpen”. Hiermee onderschrijven we het belang van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. In 2016 zal de eerste laureaat promoveren.

Die verbondenheid gaat veel verder. Onze Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen en de Universiteit Antwerpen bouwen samen het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel uit. Een unieke bedrijfssite van 30 ha die ruimte op maat biedt aan spin-offs, kmo's en multinationals. We richten ons met het Wetenschapspark voornamelijk op sterke innovatieve environmental en life sciences. Hier brengen we bedrijven en wetenschappers samen om nieuwe innovaties te vermarkten. Wij bieden hen een omkadering op maat van elk bedrijf. Binnenkort openen we er de nieuwe Incubator Darwin.
We blijven investeren in de samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Sta mij toe u hier een kleine primeur mee te geven. Deze maand leggen we aan de provincieraad een investeringsdossier voor waarbij de provincie Antwerpen twee miljoen euro inbrengt in de bouw van het nieuwe ingenieursgebouw op de universitaire campus Groenenborger in Wilrijk.

Dames en Heren,

Ook het ondernemerschap in de provincie Antwerpen ondersteunen we actief.
Vanuit de provincie zorgen we er voor dat bedrijven en jonge starters ruimte krijgen in onze bedrijvencentra zoals Innotek in Geel en Mol en in Westerlo onze Kamp C die de place to be is voor een duurzame bouwsector. De jonge starters en spin-offs worden er warm omkaderd. Maar ook onze Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen creëert elke dag nieuwe bedrijfsruimte. De activiteitenlijst van POM Antwerpen is te lang om hier op te sommen, maar u vindt alles terug op de website www.pomantwerpen.be
Het belangrijkste is dat we de ondernemers van morgen vandaag klaarstomen. Daarom is de provincie Antwerpen partner in tal van acties die het ondernemerschap bij jongeren aanwakkeren, zoals de Antwerp Entrepreneur Academy van de VOKA’s,

Dames en Heren,

Onze samenwerking met kennisinstellingen en ondernemers is dus niet nieuw. Wel nieuw is dat de universiteit, VOKA en de provincie in de regio Antwerpen samen onze krachten bundelen in één innoverend O3-netwerkproject. In de Kempen werken we al enkele jaren op deze wijze samen in de Kempense Innovatieraad. We hebben dus al wat ervaring met O3-samenwerkingsverbanden. Maar in de regio Antwerpen ontbrak die nog. Aan dit euvel wordt nu een einde gemaakt. Dit netwerk is er voor u, dames en heren ondernemers. Ik kan u alleen maar oproepen om er gebruik van te maken. Enkel met u zullen we erin slagen om onze regio verder uit te bouwen tot een performante Europese kennisregio.

Dank u voor uw aandacht.